h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws

Nederlandse Akkerbouw Vakbond: voorstel waterschapsbelasting geldklopperij

Nieuw stelsel waterschapsbelasting: ‘Het blijft geldklopperij’

De Unie van Waterschappen presenteerde een nieuw voorstel om de waterschapsbelasting aan te passen. Na eerdere kritiek op het conceptvoorstel nam de Commissie Aanpassing Belastingstelsel ruim de tijd om input van verschillende instanties te verwerken. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond blijft woedend: “We worden gewoon gezocht.”

Lees verder

H2O nieuws

geen nevengeul bij Varik

Definitief advies: geen hoogwatergeul bij Varik-Heesselt

De Stuurgroep Varik-Heesselt kiest definitief voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul. Hiermee volgt de stuurgroep haar voorlopige advies uit februari. De inspraakprocedure heeft niet geleid tot een andere keuze.

Lees verder

H2O nieuws

Nieuw belastingstelsel moet kosten waterbeheer ‘eerlijker, duidelijker en duurzamer’ verdelen

Het bestuur van de Unie van Waterschappen doet de waterschappen het voorstel om de waterschapsbelastingen aan te passen. Het nieuwe stelsel moet de kosten voor waterbeheer ‘eerlijker, duidelijker en duurzamer’ verdelen. Bovendien moet het nieuwe stelsel ruimte bieden voor maatwerk, zodat in de kostendoorberekening recht kan worden gedaan aan grote regionale verschillen. 

Lees verder

Meer artikelen...

Vakartikelen

Gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw: gebruiksverbod en uitzonderingen

Sinds eind 2017 mogen landbouwbestrijdingsmiddelen niet meer worden toegepast in plantsoenen, parken, dijken en andere ‘open bodems’. Er zijn echter uitzonderingen gemaakt. Sommige plantensoorten – meestal invasieve exoten – mogen wél chemisch bestreden worden en ook op sommige locaties is bestrijding onder voorwaarden toegestaan.

Lees verder

Vakartikelen

Regenwater als bron voor drinkwater in Nederland: weegt milieuwinst op tegen de kosten?

Veel consumenten hebben het idee dat ze hun milieu-impact kunnen verkleinen door zelf uit regenwater drinkwater te maken. Om dat te onderzoeken hebben we een levenscyclusanalyse en een kostenberekening gemaakt. Daarbij hebben we gekeken naar drinkwaterbereiding uit regenwater voor een stadswijk en voor een individuele woning in het buitengebied.

Lees verder

Vakartikelen

Impact van industriële afvalwaterzuivering installaties op Nederlands oppervlaktewater en drinkwaterbronnen

De laatste jaren is steeds meer bekend geworden over de stoffen die via RWZI-effluent in het oppervlaktewater, en daarmee in bronnen voor drinkwater terechtkomen. Over de samenstelling van het effluent van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI’s) is echter veel minder bekend. Uit deze studie blijkt dat slechts een beperkt aantal IAZI’s inderdaad een grote invloed heeft op bronnen voor drinkwater. Maar ook blijkt dat er nog relatief weinig bekend is over de geloosde stoffen. Met meer kennis hierover komen gerichte maatregelen voor zuivering binnen bereik, die de kwaliteit van het oppervlaktewater en bronnen voor drinkwater ten goede kunnen komen.

Lees verder


Klik hier voor meer vakartikelen


KNW

 • KNW
 • Koningskade 40
 • 2596 AA Den Haag
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • 070 - 32 22 765
 • H2O

 • H2O
 • Koningskade 40
 • 2596 AA Den Haag
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • 070 - 32 22 765
 • Adverteren

 • Daan Mooijman
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • 070 - 323 40 70
 • Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het