h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws

Nieuw belastingstelsel moet kosten waterbeheer ‘eerlijker, duidelijker en duurzamer’ verdelen

Het bestuur van de Unie van Waterschappen doet de waterschappen het voorstel om de waterschapsbelastingen aan te passen. Het nieuwe stelsel moet de kosten voor waterbeheer ‘eerlijker, duidelijker en duurzamer’ verdelen. Bovendien moet het nieuwe stelsel ruimte bieden voor maatwerk, zodat in de kostendoorberekening recht kan worden gedaan aan grote regionale verschillen. 

Lees verder

H2O nieuws

Waterkwaliteit van sloten houdt niet over

De waterkwaliteit van sloten is voldoende maar ook niet meer dan dat. De gemiddelde score is een 6,3, bleek bij het voor het eerst gehouden nationale slootjesonderzoek. Het bootsmannetje is het waterdiertje dat het vaakst werd aangetroffen.

Lees verder

Meer artikelen...

Vakartikelen

Regenwater als bron voor drinkwater in Nederland: weegt milieuwinst op tegen de kosten?

Veel consumenten hebben het idee dat ze hun milieu-impact kunnen verkleinen door zelf uit regenwater drinkwater te maken. Om dat te onderzoeken hebben we een levenscyclusanalyse en een kostenberekening gemaakt. Daarbij hebben we gekeken naar drinkwaterbereiding uit regenwater voor een stadswijk en voor een individuele woning in het buitengebied.

Lees verder

Vakartikelen

Impact van industriële afvalwaterzuivering installaties op Nederlands oppervlaktewater en drinkwaterbronnen

De laatste jaren is steeds meer bekend geworden over de stoffen die via RWZI-effluent in het oppervlaktewater, en daarmee in bronnen voor drinkwater terechtkomen. Over de samenstelling van het effluent van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI’s) is echter veel minder bekend. Uit deze studie blijkt dat slechts een beperkt aantal IAZI’s inderdaad een grote invloed heeft op bronnen voor drinkwater. Maar ook blijkt dat er nog relatief weinig bekend is over de geloosde stoffen. Met meer kennis hierover komen gerichte maatregelen voor zuivering binnen bereik, die de kwaliteit van het oppervlaktewater en bronnen voor drinkwater ten goede kunnen komen.

Lees verder

Nieuwe overwegingen voor maaibeheer met vlakdekkende informatie over vegetatie

Vlakdekkende informatie geeft inzicht in de daadwerkelijk aanwezige vegetatie in een stuwpand en het effect hiervan op de doorstroomcapaciteit. Met deze informatie zijn duidelijke keuzes te maken waar en wanneer er gemaaid moet worden.

Lees verder


Klik hier voor meer vakartikelen


KNW

 • KNW
 • Koningskade 40
 • 2596 AA Den Haag
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • 070 - 32 22 765
 • H2O

 • H2O
 • Koningskade 40
 • 2596 AA Den Haag
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • 070 - 32 22 765
 • Adverteren

 • Daan Mooijman
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • 070 - 323 40 70
 • Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het