Colors: Orange Color

0
0
0
s2sdefault

'Een diverse organisatie is adaptiever en kan beter kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen'. Wat is daarin de rol van communicatie? Tijdens de 2e lunchsessie kijken we naar 'effectieve en niet-effectieve' communicatie, mmv Onur Sahin. Diversiteit & Inclusie, online Inspiratiesessie #2 op woensdag 1 december 2021 van 12:00-13:30 uur.

Details: KNW Webinars | Diversiteit en Inclusie in de watersector

0
0
0
s2sdefault

Sanitatie in het buitengebied vraagt de komende jaren om belangrijke keuzes. Op steeds meer locaties is de bestaande infrastructuur technisch of economisch afgeschreven, of is de capaciteit van bestaande drukrioolstelsels niet (meer) toereikend. In het eerste webinar hebben we een analyse gemaakt van problematiek en technieken. In dit tweede webinar gaan we de kennisbehoefte analyseren. STOWA webinar op woensdag 1 december 2021 van 15:00-17:00 uur.

Details: STOWA | Sanitatie in het buitengebied # 2 - Kennisbehoefte

0
0
0
s2sdefault

Welke kennis over Aquathermie heeft het WARES programma (Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën) opgeleverd? Wat is er nodig om deze duurzame warmtebron verder te brengen? Tijdens dit slot-webinar worden oa inzichten gedeeld over de rol van de decentrale overheid bij Aquathermie projecten, en berekeningen aan het effect van koudelozingen op locaties waar warmte onttrokken wordt. Webinar WARES - Aquathermie special op dinsdag 7 december 2021 van 10:00-12:00 uur.

Details: STOWA | Slot-webinar WARES - Aquathermie special

0
0
0
s2sdefault

Het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) is in december 2019 gestart om meer inzicht te krijgen in de huidige emissies en de effecten van maatregelen: waterinfiltratiesystemen, natte teelten en bodemaanpassing. In dit webinar een update over achtergrond van het programma, en de eerste bevindingen tav metingen, bodemprocessen, modellering en monitoring. NOBV Webinar op donderdag 9 december 2021 van 10:00-12:00 uur.

Details: STOWA | Webinar 'Twee jaar NOBV - Waar staan we?'

0
0
0
s2sdefault

Webinar CoP Beken en Rivieren 'Naar een samenhangend ecosysteem in het rivierengebied'. In de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) wordt toegewerkt naar een stabiel en samenhangend ecosysteem van onder andere het Rivierengebied. Ecologisch gezond water, hoogwaardige natuur, een hoge kwaliteit van de leefomgeving, ruimte voor andere opgaven en economische dynamiek zijn het gewenste resultaat. Tijdens dit CoP webinar kijken we naar de ecologische systeemopgave voor het Nederlandse rivierengebied, en de sociaal-economische waarden die daarmee samenhangen. Webinar CoP Beken en Rivieren op donderdag 9 december 2021 van 16:00-17:00 uur.

Details: STOWA | Webinar CoP Beken en Rivieren

0
0
0
s2sdefault

Serie van zeven interactieve webinars over Weersextremen en de Watersector. Het thema wordt breed belicht door organisatoren Platform WOW, KNW, KWR, RIONED en STOWA. Het 7e webinar 'Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?' is op vrijdag 10 december 2021 van 9:00-10:00 uur.

Details: Platform WOW | Webinars Weersextremen en de watersector

logo

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Nieuws van KNW

 • Diversiteit & Inclusie in de Watersector

  'Een diverse organisatie is adaptiever en kan beter kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen'. Hoe zorg je daarin voor effectieve communicatie? En wat kan de rol zijn van 'Affinity Groups'? Tijdens de 2e lunchsessie Diversiteit & Inclusie delen Onur Sahin (UU) en Maureen Schoonheyt (Arcadis) hun inzichten en inspiratie; woensdag 1

  ...
 • Winnaars MBO-prijs 2021

  De Waternetwerk MBO-prijs 2021 is gewonnen door Eva Maus (Aeres Almere). De 2e prijs is voor Gino Franssen (Aeres Almere), de 3e prijs ging naar Kevin Engelbracht (Nova College/MyTec), met een extra 4e prijs voor Pascal Lips (Koning Willem 1 College). Gefeliciteerd! Lees verder voor hun vlogs en posters.

 • Winnaars BSc en MSc Scriptieprijs 2021

  De Waternetwerk Bachelor en Master Scriptieprijzen 2021 zijn vrijdag 26 november uitgereikt tijdens een online event. De genomineerden - vanuit TUDelft, UTwente, Radboud Universiteit en Hogeschool Windesheim - presenteerden hun scriptie met een poster en een vlog, waarna de jury de uitslag bekend maakte. Wie zijn de winnaars? Lees

  ...
 • Water Summit for Global Development - Call for abstracts

  Maart 2022 wordt in Delft de 'Water Summit for Global Development 2022' georganiseerd. Centraal thema is 'Catching up with urbanisation'. Abstracts kunnen nu ingestuurd worden, met bijdragen over onderzoek en best practices, en voorstellen voor activiteiten tijdens de Summit. Deadline voor insturen is 15 december; de Water Summit is op

  ...

Meer nieuws van KNW