secundair logo knw 1

  • Colors: Orange Color

Platform WOW webinar reeks 'Programmatisch werken' - De huidige ontwikkelingen vergen van organisaties een transitie naar een andere manier van werken, die steeds verder verschuift van 'projectmatig' naar 'programmatisch' werken. Hoe zijn beheerders van assets bezig met het ontwikkelen van de eigen organisatie om programmatisch werken mogelijk te maken? Webinarreeks met geleerde lessen en ervaringen vanuit verschillende sectoren. In webinar #1 de ervaringen van Waterschap Drents Overijsselse Delta, op vrijdag 19 april 2024 van 9:00-10:00 uur.

Details: Platform WOW | Webinar: De organisatie klaarstomen voor programmatisch werken - ervaringen van een waterschap

 

Kennis in Praktijk drieluik voor vakspecialisten, over de ontwatering en eindverwerking van het slib van rwzi's. We starten het drieluik op locatie bij HVC in Dordrecht, met een rondleiding en veel ruimte voor uitwisseling van kennis en ervaringen. In het najaar volgt oa een buitenland excursie. Themamiddag op donderdag 25 april 2024 vanaf 13:00 uur in Dordrecht.

Details: Kennis in Praktijk | Slibverwerking, niet mijn zorg?!

STOWA webinar door CoP Beken en Rivieren, over het belang van oeverzones voor beekinsecten. Met inzichten uit onderzoek en trendanalyses, waarbij is gekeken naar oa de hydromorfologie van beken en de structuur van oevervegetaties, in combinatie met factoren als droogte en temperatuur. Door de eigenschappen van soorten centraal te stellen en na te gaan hoe soorten reageren op stressoren, wordt inzicht verkregen in knelpunten én oplossingen in beeksystemen. Webinar op donderdag 25 april 2024 van 16:00-17:00 uur.

Details: STOWA | Webinar CoP Beken en Rivieren: Belang van oeverzones voor beekinsecten

 

KAN webinar over de (drinkwater)wateropgave en oplossingen voor nieuwbouwwoningen. Wat kunnen projectontwikkelaars, bouwbedrijven, woningcorporaties en beleggers praktisch doen om het drinkwatergebruik in bouwprojecten terug te dringen? En wat kost dat? KAN webinar mmv Johan Bel (Mijn Waterfabriek) over gebruik van regenwater en grijswater, met inzicht in oa techniek, regelgeving en kosten; donderdag 2 mei 2024 van 13:00-14:00 uur online.

Details: KAN | Webinar: Het begin van de watertransitie

Symposium door STOWA en CoP Afvalwaterprognoses. De infrastructuur van rioleringen en rwzi's wordt flink op de proef gesteld, en vergt een goede planning en inzicht in prognoses om het afvalwater ook in de toekomst goed te kunnen verwerken. De nieuwe richtlijn Stedelijk Afvalwater maakt dit inzichtelijk. Gemeentes en waterschappen staan voor keuzes over investeringen en beleid in de (afval)waterketen. Maar wie doet wat? En wat is de juiste keuze? Symposium 'De noodzaak van afvalwaterprognoses, ook voor gemeenten' op donderdag 16 mei 2024 van 10:00-17:00 uur in Almere.

Details: STOWA | Symposium: De noodzaak van afvalwaterprognoses, ook voor gemeenten

 

Platform WOW webinar reeks 'Programmatisch werken' - De huidige ontwikkelingen vergen van organisaties een transitie van 'projectmatig' naar 'programmatisch' werken. Hoe zijn beheerders van assets bezig om dit in de eigen organisatie mogelijk te maken? Webinarreeks met geleerde lessen en ervaringen vanuit verschillende sectoren. In webinar #2 de ervaringen van Provincie Noord-Holland en RWS, op vrijdag 17 mei 2024 van 9:00-10:00 uur.

Details: Platform WOW | Webinar: Programmatisch werken in Noord-Holland door samenwerken met beheerders

 

Platform WOW - Artificial Intelligence (AI) kent al diverse praktische toepassingen in de watersector, denk aan het gebruik van drones bij inspecties en de verwerking van de data die daarbij gegenereerd worden. In dit webinar een visie op AI in de watersector, met ervaringen en voorbeelden uit de praktijk. WOW Waterreeks webinar op vrijdag 24 mei 2024 van 9:00-10:00 uur.

Details: Platform WOW | Waterreeks #2 : AI in de watersector, SciFi in de praktijk

Rotterdamse Dakendagen 2024 - Platte daken bieden nieuwe ruimte en een nieuw perspectief. "Tijdens de dakendagen activeren we het daklandschap en brengen zo de tweede laag van de stad tot leven. Ontdek hoe we platte daken creatief kunnen benutten als echte buitenruimte!" Kom inspiratie opdoen tijdens De Rotterdamse Dakendagen van 24-26 mei 2024 in Rotterdam. Met op vrijdag 24 mei tevens een netwerkevent van het NDP Nationaal Dakenplan. 

Details: Rotterdamse Dakendagen en NDP Partnerdag 2024-1

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid