Colors: Orange Color

Webinar door STOWA en VIPNL - In veenweidegebieden kan het gewas veenmos mogelijk ingezet worden om CO2 vast te leggen en emissies van broeikasgas tegen te gaan. Om dit nader te onderzoeken wordt er binnen het VIPNL programma geëxperimenteerd met veenmosgroei. Daarbij wordt onderzoek gedaan naar zowel bodemdaling en broeikasgasemissies, als naar de productontwikkeling. Hoe kan levend veen ontwikkeld worden en hoelang duurt dat? En welke mogelijkheden zijn er voor veenmos als te vermarkten product? Webinar Veenmos, op maandag 5 juni 2023 van 10:00-11:30 uur.

Details: STOWA | Webinar Veenmos

Gezamenlijke Themadag van CoP Beheer & Onderhoud en CoP Beken & Rivieren - Veel watergangen worden heringericht om o.a. KRW-doelen te halen. Hoe kan het ontwerp rekening houden met toekomstig B&O? En hoe kunnen we met B&O bijdragen aan bereiken van het streefbeeld? Themadag met excursie, en voorbeelden uit hoog en laag Nederland, op dinsdag 6 juni 2023 van 10:00 - 16:00 uur in omgeving Zwolle.

Details: Themadag 'Herinrichting watergangen: van ontwikkeling naar eindbeeld'

KAN platformbijeenkomst - Kunnen we bestaand stedelijk gebied natuurinclusief verdichten, en tegelijkertijd de biodiversiteit verbeteren en een koppeling maken met klimaatadaptatie, woonplezier en andere opgaven? Platformmiddag mmv Naturalis, WUR en gemeente Utrecht, die elk een project presenteren en bespreken met de deelnemers, op dinsdag 6 juni 2023 van 12:00-17:00 uur in Leiden.

Details: KAN platformbijeenkomst: Natuurinclusieve stadsontwikkeling

Hét Nationale Watersymposium 2023 voor industrie en waterbeheerders wordt georganiseerd door SKIW en VEMW, met een programma rond de uitdagingen waar beleidsmakers, waterbeheerders en watergebruikers mee te maken hebben. Tijdens het vorige Watersymposium werd al duidelijk dat veel industriële bedrijven actief bezig zijn met de verduurzaming van hun watergebruik. Maar ook, dat er nog veel werk te doen is. Watersymposium op donderdag 8 juni 2023 van 10:30-17:00 uur in Amersfoort.

Details: SKIW | Het Nationale Watersymposium 2023 voor industrie en waterbeheerders

KNW Excursie - Op bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen zijn klimaatadaptieve maatregelen gerealiseerd die een interessant voorbeeld zijn voor andere bedrijven en bedrijventerreinen. Excursie voor belangstellenden, door KNW mmv Projectgroep Euvelgunne, gemeente Groningen en de Hanze Hogeschool, op donderdag 8 juni 2023 van 10:30-13:30 in Groningen.

Details: KNW Excursie: Klimaatadaptief bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen

Webinar door STOWA - Voor het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een archief met landgebruikskaarten ontwikkeld op basis van de basisregistraties en andere relevante brongegevens. De kaarten omvatten geheel Nederland op een grid van 0,5 m2, met een bufferzone van 50 km om Nederland, met landgebruiksdata voor de periode 2010-heden. De kaarten zijn met een Python-script gegenereerd. Dit script zal vrij beschikbaar zijn, zodat de landgebruikskaarten naar eigen wens te genereren zijn met de brongegevens. STOWA webinar met een nadere introductie over het gebruik van deze kaarten, op donderdag 8 juni 2023 van 15:00-16:00 uur.

Details: STOWA | Webinar: Landgebruikskaarten in het kader van het NHI

Platform WOW reikt dit jaar weer de WOW-prijs uit voor de meest inspirerende samenwerking in de grond-, weg- en waterbouw. Werk jij in (of ken jij) een project dat verder gaat dan gewone samenwerking? Is het effect van die samenwerking concreet en zichtbaar, speelt innovatie en duurzaamheid een rol, en is het te kopiëren als voorbeeld voor anderen? Schrijf je project in - uiterlijk vrijdag 9 juni 2023 - en ding mee naar de WOW-prijs 2023.

Details: Platform WOW | WOW-prijs 2023

Webinar door Netwerk Aquathermie, STOWA en Warmte uit Water - Er is een nieuwe online Handreiking Aquathermie opgesteld, met praktische tools en kennis en ingedeeld in 'basis' 'proces' en 'verdieping'. De handreiking bevat veel bruikbaar informatie voor bewonersinitiatieven, waterbeheerders, warmtebedrijven en anderen die met warmte-uit-water aan de slag willen gaan. De lancering van de nieuwe handreiking is tijdens een webinar, op maandag 12 juni 2023 van 12:30-13:30 uur.

Details: NAT Aquathermie | Webinar Aquathermie van A tot Z: Lancering nieuwe handreiking

Webinar door STOWA - In het kader van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een tool ontwikkeld die meteorologische data downloadt van verschillende bronnen, combineert en vervolgens wegschrijft als invoer voor NHI-modellen. De resulterende gegevens omvatten zowel neerslag als referentiegewasverdamping voor de periode 1990-2022, en parameters om die te berekenen volgens Makkink en Penman-Monteit. STOWA webinar met uitleg over de resulterende dataset en de tool, op maandag 12 juni 2023 van 14:00-15:00 uur.

Details: STOWA | Webinar: Meteorologische gegevens voor NHI-modellen

Themadag voor leidinggevenden in het operationeel beheer in afvalwater en drinkwater - Ook in de waterketen hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt. Hoe kunnen we nieuwe medewerkers binden en boeien? Themadag over oa goede begeleiding, opleiding én hoe je dat aanpakt, door Kennis in Praktijk ism VVZB en Wateropleidingen op donderdag 15 juni 2023 in Nieuwegein.

Details: Kennis in Praktijk | Leidinggevendendag Operationeel beheer in afvalwater en drinkwater

logo

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Nieuws van KNW

 • Leidinggevenden en de krappe arbeidsmarkt

  Themadag voor leidinggevenden in het operationeel beheer in afvalwater en drinkwater - Ook in de waterketen hebben we te maken met de krappe arbeidsmarkt. Hoe kunnen we nieuwe medewerkers binden en boeien? Themadag over oa goede begeleiding, opleiding én hoe je dat aanpakt, door Kennis in Praktijk ism VVZB en Wateropleidingen op donderdag 15 juni 2023.

 • Waternetwerk BSc & MSc Scriptieprijs 2023

  Passie voor water? en schrijf jij nu jouw BSc of MSc scriptie aan een 'water'opleiding, of heb je je scriptie onlangs afgerond? Stuur hem in voor de Waternetwerk Scriptieprijs 2023! Insturen kan tot uiterlijk 1 september 2023, en de prijsuitreiking is tijdens het KNW Najaarscongres in november. Laat je inspireren door de winnaars van vorig jaar, en doe mee!

 • Waternetwerk MBO-prijs 2023

  KNW reikt ook dit jaar de Waternetwerk MBO-prijs uit. Maak jij dit jaar jouw MBO-3 of MBO-4 eindopdracht? Of ken je een student die dat doet? De inschrijving voor de MBO-prijs 2023 is geopend! Lees verder voor het deelname reglement, én de winnaars van vorig jaar. Insturen kan nog de hele zomer, tot uiterlijk 15 september.

 • WOK VII: Vitaal en Ecologisch Gezond Water Sturend

  WOK VII, het 7e nationale symposium Waterkwaliteit, wordt gehouden in december in Amersfoort met als centraal thema 'Vitaal en Ecologisch Gezond Water Sturend - de eindspurt naar het halen van KRW doelen' Het programma wordt nu voorbereid. Denk mee en deel jouw suggesties: Welke onderwerpen moeten aan bod komen? (reageer uiterlijk 31 mei)

Meer nieuws van KNW