Colors: Orange Color

Recent is in opdracht van de STOWA alle statistische kennis over extreme neerslag geactualiseerd, compleet gemaakt en verwerkt in een aantal belangrijke neerslagproducten zoals de tool www.meteobase.nl, die ontwikkeld is door KNMI en HKV. De PAOTM Cursus Neerslaginformatie geeft inzicht in het gebruik van deze nieuwe neerslagstatistiek, voor stedelijk en landelijk gebied. Deelnemers gaan ook zelf aan de slag met toepassing van de statistiek door middel van oefeningen. Cursus op 17 en 24 mei 2022 van 13:00-17:00 uur in Utrecht.

Details: PAO Techniek en Management | Cursus Neerslaginformatie voor berekenen wateroverlast

Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) presenteert de uitkomsten van het programma in drie online bijeenkomsten. Welke kennis, inzichten en instrumenten werden ontwikkeld, en hoe is dit toepasbaar in de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer? Online KIWK Themabijeenkomst Van Kennis naar Impuls #2 gaat over de Bodem & de KRW, op dinsdag 17 mei 2022 van 10:00-11:30 uur.

Details: STOWA | KIWK Themabijeenkomst - Bodem & de KRW

Jong KNW organiseert een Netwerkevent met de Jonge Veranderaars. Een middag flexwerken, netwerken en afsluitend borrelen, samen met onze collega's in de mobiliteitssector. Doe leuke nieuwe contacten op, en start geïnspireerd je weekend! Kom jij ook? vrijdag 20 mei 2022 vanaf 13:00 uur in Utrecht.

Details: Jong KNW & Jonge Veranderaars

Platform WOW webinar series 'Climate Adaptation: solutions from different countries'. How do different countries adapt their infrastructures to new conditions caused by climate change? In Webinar#2 we will compare solutions for water resilient infrastructure in Canada and the Netherlands, on Friday 20 May 2022 at 16:00-17:00 hrs.

Details: Platform WOW | Webinar#2: Climate Adaptation - water resilient infrastructure

Open dag op de WaterCampus in Leeuwarden. Water Alliance en andere WaterCampus-partners openen hun deuren voor het brede publiek. Naast inhoudelijke informatie over het werk van de verschillende bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstituten, is er ook ruimte voor entertainment. WaterCampus Experience Day op zaterdag 21 mei 2022 van 11:00-16:00 uur in Leeuwarden.

Details: Water Alliance | WaterCampus Experience Day

Om goede keuzes te maken voor het inrichten van Beheer & Onderhoud (wat zijn de goede dingen, en hoe doen we die dingen dan goed) is expertise nodig vanuit ecologen, hydrologen en B&O. CoP B&O brengt de verschillende disciplines bij elkaar voor het uitwisselen van kennis en het bevorderen van kruisbestuiving in waterbeherend Nederland. Wat kun je doen met maaisel? Dit en meer komt aan bod tijdens de CoP B&O themadag 'Circulair werken' op dinsdag 24 mei 2022 in Oirschot.

Details: CoP Beheer & Onderhoud: Themadag Circulair werken

Online Deelexpeditie door STOWA/NOBV ism WUR en TNO over metingen aan broeikasgassen in veenweidegebieden. Aan bod komen oa vliegtuigmetingen en metingen met behulp van een 'Eddy Covariance'-mast. Online sessie op maandag 30 mei 2022 van 10:00-11:30 uur.

Details: STOWA | Deelexpeditie Broeikasgassen Veenweiden

Klimaatadaptief Bouwen (KAN) organiseert een platformbijeenkomst over Gebiedsontwikkeling. "De grootste winstpakkers voor wat betreft klimaatadaptatie en biodiversiteit zitten in de keuzes die je maakt in de gebiedsontwikkeling." Hoeveel ruimte speel je vrij voor groen en water? Hoe zorg je voor betekenisvolle groen/blauwe verbindingen met het ommeland? En hoe combineer je dit met gebouwen en woningen op zo’n manier dat mens én dier hier wel bij varen? KAN Platformbijeenkomst op dinsdag 31 mei 2022 van 12:30-17:00 uur in Bussum.

Details: KAN Platformbijeenkomst Gebiedsontwikkeling

In het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK) onderzoeken Waterschappen, Provincies en STOWA hoe keringen in optimale conditie gehouden kunnen worden. De jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen is dé dag om kennis, ervaringen en nieuwe inzichten hierover te delen. Kennisdag op donderdag 2 juni 2022 van 10:00-17:00 uur.

Details: STOWA | Kennisdag Regionale Waterkeringen

Gebruikersdag over de Waterwijzer Landbouw, een instrument om effecten van veranderende hydrologische condities op gewasopbrengsten te bepalen. Tijdens deze bijeenkomst worden recente verbeteringen en gebruikerservaringen besproken, en het advies van de Wetenschappelijke Adviescommissie van het NHI over toepasbaarheid en validiteit. Online sessie op donderdag 2 juni 2022 van 13:00-16:00 uur

Details: STOWA | Vierde Gebruikersdag Waterwijzer Landbouw

logo

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Nieuws van KNW

 • Studiereis Ruhrgebied, Nordrhein-Westfalen

  Stadswerk organiseert ism KNW en andere organisaties een driedaagse studiereis (12-14 okt 2022) naar Nordrhein-Westfalen - van Ruhrgebied tot Rheinische Revier - gericht op water- en klimaat-vraagstukken in Duitsland. Gevarieerd programma met veel kennisuitwisseling in een multidisciplinair reisgezelschap. Deelname met korting voor

  ...
 • Eigentijds Waterbeheer in Rotterdam

  Netwerken met collega's, en tegelijk markante waterprojecten in Rotterdam ontdekken? Ga mee met de fietsexcursie van Jong KNW! Het wordt een interessante netwerkmiddag en -borrel ism HHSK en Gemeente Rotterdam, op woensdag 15 juni 2022 (nieuwe datum, zodat nóg meer mensen mee kunnen). Details volgen, save the date.

 • CoP B&O: Circulair werken

  CoP B&O praktijkdag bij Waterschap de Dommel, met voorbeelden en ervaringen om als waterschap nog meer circulair te werken. Wat kun je bijvoorbeeld met maaisel doen? Met veldbezoek, op dinsdag 24 mei 2022 in Oirschot.

 • Jong KNW & Jonge Veranderaars

  Jong KNW organiseert op vrijdagmiddag 20 mei in Utrecht een Netwerkevent met de Jonge Veranderaars. Een middag flexwerken, netwerken en afsluitend borrelen, samen met onze collega's in de mobiliteitssector. Doe leuke nieuwe contacten op, en start geïnspireerd je weekend! Kom jij ook?

Meer nieuws van KNW

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!