secundair logo knw 1

  • Colors: Orange Color

CoP Waterkwaliteit en Klimaat is begin 2024 gestart ism STOWA en RIONED. In deze tweede bijeenkomst zoeken we verdieping in drie werksporen/deelsessies: 'Diagnose', welk effect heeft klimaatverandering op de waterkwaliteit en aquatische ecologie, wat is er aan de hand? 'Maatregelen', wat kan er concreet worden gedaan om deze effecten tegen te gaan? en 'Governance', wie doet wat, waar en wanneer? CoP bijeenkomst op donderdag 12 september 2024 van 10:00-14:30 uur in Amersfoort.

Details: STOWA | CoP Waterkwaliteit en Klimaat

 

Platform WOW - Steeds meer waterbeheerders hebben te maken met netcongestie in hun gebied. Wat betekent dit voor de bedrijfsvoering? In dit webinar ism UVW de uitdagingen waar de waterbeheerders voor staan in de energietransitie, en de ervaringen met 'slim malen' in de praktijk. WOW Waterreeks webinar op vrijdag 13 september 2024 van 9:00-10:00 uur.

Details: Platform WOW | Waterreeks: De rol van waterassets in de energietransitie

Excursie door het KAN platform naar het bovengrondse regenwatersysteem in Eindhoven. Het gebied van 200 ha omvat de woonwijken Celsius, Vredeoord en landgoed De Grote Beek. In de periode 2016-2024 is hier, deels in combinatie met herstructurering en nieuwbouw, één afwateringssysteem aangelegd dat is geïntegreerd in de woningen en het landschap. Hoe is dit project gerealiseerd? KAN excursie door betrokkenen bij de aanleg, voor professionals betrokken bij natuurinclusieve en klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte, op dinsdag 17 september 2024 van 13:00-15:30 uur in Eindhoven.

Details: KAN platform | Excursie naar bovengronds regenwatersysteem in Eindhoven

Symposium ism STOWA over de (extra) maatregelen in de afvalwaterketen die nodig zijn om eind 2027 aan de KRW te kunnen voldoen. Op het programma oa onderzoeksresultaten, de aanpak van onze zuiderburen, de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater, de nieuwe Visie op de Waterketen, en de visie van andere stakeholders in de afvalwaterketen. Symposium op woensdag 18 september 2024 van 10:00-16:00 uur in Wageningen.

Details: STOWA | Symposium KRW en de afvalwaterketen

Collectief Natuurinclusief organiseert een domeindag over water. Hoe kan natuurinclusief waterbeheer ons helpen bij de wateropgaven? Met voorbeelden van projecten aan de kust, in de polders, in het rivierengebied en op de zandgronden, en een gesprek over de economische waarde van natuurinclusieve maatregelen. Domeindag Natuurinclusief Water, op maandag 23 september 2024 van 13:00 tot 17:00 uur.

Details: Collectief Natuurinclusief | Domeindag Natuurinclusief Water

Internationaal congres 'Future Green City 2024' georganiseerd door Stadswerk en andere organisaties, over innovaties en samenwerkingen voor leefbare groene steden. Overal ter wereld zien we mooie voorbeelden van geslaagde interventies: van kleine ingrepen in straten en buurten tot grote transformatiestrategieën, van tiny forest tot ringbossen om de stad, van geveltuinen tot eigentijdse stadsparken, van stadswadi’s tot gescheiden rioolsystemen. De stad van de toekomst is groen - Congres 'Future Green City', 23-26 september 2024 in Utrecht.

Details: Congres 'Future Green City 2024'

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid