secundair logo knw 1

In nauwe samenwerking met de gemeente Groningen, Mous Waterbeheer en I-Real is deze week een uniek project opgeleverd. Als onderdeel van dit project zijn op vier locaties in de stad Groningen meetsensoren geplaatst om zeer nauwkeurig data te verzamelen over neerslag in het gebied. De gestelde doelen vormden een prachtige uitdaging voor alle partijen in dit project.  

 

Neerslagmeting voor alle soorten neerslag
Mous Waterbeheer heeft al jaren ervaring met neerslagmeting. De vraag van de gemeente Groningen ging echter een stap verder. De gemeente stelde niet alleen hoge eisen aan de nauwkeurigheid en frequentie van metingen, maar wilde ook inzicht in alle vormen van neerslag. Naast regen meten de neerslagsensoren ook hagel, sneeuw en ijzel. Daarvoor wordt telkens de massa gemeten. Ook is de neerslagmeting actueel en op 0.10 mm nauwkeurig, wat bijzondere uitdagingen met zich meebracht in meting en communicatie.neerslagmeting1

 

Dataverzameling ten behoeve van hydrologische diensten
De data die middels de neerslagsensoren wordt verzameld is van onschatbare waarde voor hydrologische diensten. Dagelijks leveren deze diensten neerslaggegevens aan tal van organisaties. De gegevens die worden verkregen uit de neerslagradar worden verrijkt met de data uit vele meetopstellingen zoals bij de gemeente Groningen om een nauwkeurig beeld te verkrijgen. Door de oplossing die voor de gemeente Groningen is ontwikkeld, beschikken zij over realtime informatie. Dit biedt mogelijkheden om actief te anticiperen op de actualiteit. Om een goed beeld te krijgen zijn er in totaal vier locaties geselecteerd: Kardinge, Kielerbocht, Stadspark en Selwerd.

Hoge eisen aan locaties neerslagmeetstations
Doordat de meetstations over de stad Groningen zijn verspreid is het mogelijk om actief beleid te voeren op basis van actuele metingen. Diverse trendlijnen worden gecombineerd getoond in grafieken met de mogelijkheid om in- en uit te zoomen om snel inzicht te verkrijgen in het neerslagbeeld. Om dit mogelijk te maken is voor de start van het project gezocht naar geschikte locaties. De meetstations moesten uiteraard dusdanig geplaatst worden dat alle neerslag ook daadwerkelijk zou worden opgevangen. Speciale lamellen voorkomen onnauwkeurige metingen.

Specialistische kennis samengebracht in projectteamneerslagmeting2
De doelen van de gemeente Groningen vergden specialistische kennis. Naast de kennis binnen de gemeente Groningen is de technische kennis van Mous Waterbeheer benut voor de loggers en nieuwe PLC-apparatuur. I-Real schreef de software voor de communicatie, waardoor de meetresultaten ook realtime inzichtelijk zijn via Mous Aquaweb, het telemetriesysteem van de gemeente Groningen. Verder is gebruik gemaakt van specialistische kennis van AMO-meteo en RMA Hydromet.

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.