secundair logo knw 1

Gemeenten en waterschappen streven in de volle breedte van het areaal naar energiebesparing, voor verlichting, veiligheid en voor gemalen. Waarom is energiebesparing voor gemalen zo belangrijk? Welke mogelijkheden zijn er voor energiebesparing en hoe is dit meetbaar te maken?

 

Waarom is energiebesparing voor gemalen zo belangrijk?
Energiebesparing is een belangrijk thema voor beheerders van bijvoorbeeld rioolsystemen, ongeacht of het gaat rioolgemalen, drukriolering of poldergemalen. Deze aandacht voor energiebesparing is niet alleen te relateren aan de stijgende prijzen voor energie, maar hangt ook samen met het streven naar duurzaam gebruik van energie en oog voor de impact van menselijk handelen op het klimaat. Gemeenten en waterschappen zijn daarom continu op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen, op elk aandachtsgebied, en datzelfde geldt daarom voor het terugdringen van het energieverbruik van gemalen.

Streven naar een duurzaam pompregime voor energiebesparing
Welke mogelijkheden hebben beheerders voor het besparen van energie in de bedrijfsvoering van hun rioolsystemen? Een belangrijke eerste vraag daarbij is of er sprake is van een duurzaam pompregime. Functioneren alle gemalen op hun optimale en meest energiezuinige debietkromme? Inzicht in deze data draagt bij aan gerichte energiebesparing.

Energiebesparing door een slimme pompkeuze
Een belangrijke manier om energie te besparen in een gemaal is het selecteren van de juiste pomp en deze slim laten functioneren in het gemaal. Belangrijke vragen zijn daarbij; wat is de benodigde capaciteit in een etmaal, wat is de benodigde piekcapaciteit, hoe is het achterliggende leidingstelsel ontworpen, is er sprake van een verband met meerdere gemalen, hoe is de relatie van het gemaal met de rest van het stelsel, wat is de vuillast. De specialisten van Mous Waterbeheer rekenen graag voor u het gehele stelsel hydraulisch door.

Energiebesparing door de toepassing van slimme software
Vooruitlopend op de verduurzaming van de gehele energiebehoefte heeft Mous Waterbeheer voor verlaging van de energiebehoefte van rioolgemalen een eenvoudige softwareoplossing ontwikkeld. Dit is Mous Energy Drive (MED). Door de toenemende aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing is Mous Energy Drive voor veel beheerders een onmisbaar systeem.

Inzicht in energiebesparing met Mous Energy Drive
Mous Energy Drive onderscheidt zich van andere energiebesparende initiatieven doordat de realiseerbare besparing vooraf inzichtelijk is te maken en achteraf meetbaar is. Mous Energy Drive is een zelflerend systeem. Op het moment dat een rioolgemaal in bedrijf gaat, zorgt Mous Energy Drive er voor dat deze meteen naar het optimale bedrijfspunt gaat. Meer nog, Mous Energy Drive draagt bij aan een zo optimaal en duurzaam mogelijk pompregime. Daardoor optimaliseert Mous Energy Drive het verbruik van energie van gemalen.

Groot voordeel van Mous Energy Drive is dat deze softwareoplossing toegepast kan worden in elk willekeurig stelsel. In de praktijk levert Mous Energy Drive een energiebesparing op tot wel 30%-50%

Mous Energy Drive biedt nog veel meer unieke features dan alleen energiebesparing. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vervuilingsdetectie, reinigingsregeling en omkeerregeling. Meer informatie over Mous Energy Drive op www.mouswaterbeheer.nl of maakt u een afspraak met Jacob Groeneveld of Klaas Jan Dijkstra voor meer informatie.

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.