secundair logo knw 1

Softwareontwikkeling voor waterschappen vraagt specifieke kennis, zowel van de software als van de techniek en de praktijk in de veld. Deze kennis is van onschatbare waarde in projecten voor telemetrie, nieuwbouw en renovatie van gemalen, stuwen en andere waterinstallaties.

 

Mous Waterbeheer treedt in steeds meer gevallen op als specialistische kennispartner voor technische vraagstukken; op het snijvlak van software en techniek. “In deze rol vormen we de schakel tussen software en de locaties in het veld.”

Uitfasering en impact op communicatie
Een concreet voorbeeld is de aansluiting van de communicatie en telemetrie van locaties op een hoofdpost. In het bijzonder nu in een hoog tempo communicatietechnologie zoals 2G/3G door providers wordt uitgefaseerd, ligt hier voor beheerders een aandachtspunt. “We adviseren gemeenten en waterschappen omtrent telemetrie, aansluitingen en communicatie, en bieden maatwerkoplossingen die aansluiten op het beheergebied van de klant. Hiervoor ontwikkelde Mous Waterbeheer in samenwerking met Adésys onder andere een plug & play oplossing waardoor locaties zonder hoge ombouwkosten toekomstbestendig zijn.”

Continu optimaliseren van beheergebied en assets
De rol van Mous Waterbeheer gaat voor veel gemeenten en waterschappen veel verder. Een voorbeeld zijn de trendlijnanalyses die uitgevoerd worden om de assets en het beheergebied continu te optimaliseren. “De vakmannen van Mous Waterbeheer zijn echte probleemoplossers. We zijn alert op ontwikkelingen in de markt en vertalen dit door naar concrete aandachtspunten en oplossingen. Wat dat betreft zijn we echte techneuten met kennis van software. We kijken naar de materie, doorgronden de situatie en zijn als kennispartners in staat om dit om te zetten in technische oplossingen.”

Meerwaarde van technische kennis
De kennis bij waterschappen is onmisbaar voor effectief waterbeheer in een beheergebied. De specialistische kennis bij Mous Waterbeheer en de schakelfunctie tussen software en veld biedt voor veel waterschappen een belangrijke aanvulling. “Dat is waar we iedere dag aan bouwen: het behouden, delen en uitbouwen van onze technische kennis van water.”

Meer informatie over gerealiseerd werk op onze website onder Projecten.

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.