secundair logo knw 1

SOLISenz installatie

RHDHV, GMB en Qsenz realiseerden samen de SOLiZENS, een drogestofsensor in het centraatwater. De sensor heeft zich inmiddels bewezen op de rwzi Utrecht. “De unieke samenstelling zorgt ervoor dat je langdurig betrouwbaar het TSS kan meten in afvalwaterstromen”, zegt Wilco Keijzer, eigenaar van Qsenz.


Deze content is een productie van Water Alliance


DEF Solisenz Wilco Keijzer 200 Wilco Keijzer 

Het Texelse bedrijf levert, installeert en onderhoudt water- en gasanalyse apparatuur. De Qsenz-sensoren verrichten metingen in oppervlakte- en drinkwater- én afvalwaterstromen. 

Onnauwkeurige metingen in het centraat van de centrifuge was een knelpunt in de sliblijn. Mede door het gebruik van polymeren raakten de sensoren vervuild en was er veel onderhoud nodig. Ook de luchtbellen, die ontstonden bij het centrifugeren van het slib, zorgden voor onnauwkeurige meetresultaten.

“Om betrouwbaar te kunnen meten moesten we de luchtbelletjes en de vervuiling onder controle krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt met de SOLiSENZ.” De SOLiSENZ bestaat uit een robuuste slangenpomp voor een continue doorstroming, een automatisch reinigingssysteem dat vuil verwijdert en een sample conditioning systeem dat direct de luchtbellen uit het centraat verwijdert. Hierdoor meet de optische droge stof-sensor stabiel binnen 30 tot 90 seconden vanaf de aanvoer, zegt Keijzer.

“Het geheel wordt aangestuurd met een PLC die voor de gebruiker zeer eenvoudig via het touchscreen te bedienen is. De overzichtelijke gebruikersinterface geeft de klant de mogelijkheid om het systeem aan te passen naar eigen installatie-omstandigheden.” Het gebruik van de SOLiSENZ moet zorgen voor minder polymeerverbruik, een hoger percentage slibkoek, schonere retourstroom naar de zuivering en minder fosfaat in de waterlijn.

'De meetresultaten van de afgelopen maanden maakten duidelijk dat er aanzienlijke besparingen haalbaar zijn'

De ontwikkeling van de SOLiSENZ vond voornamelijk plaats op de rwzi Utrecht, waar vier SOLiSENZ systemen sinds mei dit jaar de centraatkwaliteit bewaken. “De meetresultaten van de afgelopen maanden maakten duidelijk dat er aanzienlijke besparingen haalbaar zijn. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft al aan eigenlijk niet meer zonder de SOLiSENZ te kunnen en dat het systeem zich ruim binnen een jaar terugverdient”, zegt Keijzer. 

Na de ontwikkeling in Utrecht is de SOLiSENZ bij twee andere waterschappen gevalideerd. Hierbij werden, verdeeld over twee dagen, de meetdata van de SOLiSENZ elke 20 minuten gecontroleerd aan de hand van laboratoriumwaarden.

Keijzer: “We wisten een correlatie te behalen van 0,95 en hoger. Om de nauwkeurigheid van de SOLiSENZ goed te testen zijn de instellingen van de polymeer dosering en de koppel van de centrifuge aangepast, zodat we drogestofwaarden meten van 500 tot 4.000 milligram per liter. Met deze meetdata hebben we reeds meerdere waterschappen kunnen overtuigen, wat resulteerde in nog drie waterschappen die een SOLiSENZ hebben aangeschaft en in meerdere offerte-aanvragen.”


Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de WaterCampus in Leeuwarden

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.