secundair logo knw 1

Mark Boeren van Pathema helpt met zijn IVG20-C installaties Lamb Weston/Meijer 39 procent waterbesparing te realiseren

Lamb Weston/Meijer produceert diepgevroren aardappelproducten en gedroogde aardappelvlokken. Hiervoor is veel water nodig, onder andere in de fabriek in Bergen op Zoom. Om kosten te besparen en duurzamer te gaan produceren wil het bedrijf het gebruik van drinkwater en chemicaliën voor de elf koeltorens tot nul reduceren. Hiervoor worden installaties van Pathema gebruikt.


Deze content is een productie van Water Alliance


"We hebben de eerste installatie van het type IVG20-C geleverd in 2015", zegt Mark Boeren, directeur van Pathema. "In 2017 volgde de tweede en dit jaar de derde." De IVG20-C werkt op basis van een vortex. Deze wekt cavitatie op, zodat er dat er gasbelletjes ontstaan, die vervolgens naar het vacuüm in de vortex worden getrokken. Hierdoor ontstaan calciumcarbonaat kristallen in het water. Deze worden uitgefilterd, zodat het calciumcarbonaat niet aan de warmtewisselaar of leidingen kan hechten. Hierdoor zijn er geen chemicaliën meer nodig om het koelwater te behandelen tegen kalk, corrosie en microbiologische groei.

"Tijdens de hete zomers van de afgelopen twee jaar merkte Lamb Weston/Meijer dat zij veel meer drinkwater moesten innemen, dan waarin het kon voorzien om te zorgen voor voldoende water voor de koeltorens", zegt Boeren. "We zijn nu bezig om afvalwater zodanig te zuiveren, dat het zonder toevoeging van chemicaliën geschikt is om de koeltorens te suppleren. In 2020 is de planning om deze methode op operationele schaal te gaan toepassen. Dan is er voor de koeltorens helemaal geen water meer nodig van het drinkwaternet."

Waterfootprint
Om dit mogelijk te maken meet het waterzuiveringssysteem continu de kwaliteit van het proces- en koelwater, waardoor het mogelijk is tijdig in te spelen op het ontstaan van vervuilingen. Op deze manier is er sprake van een reductie van schoon leidingwater voor koeling van minimaal 95 procent. De totale waterfootprint van het productieproces wordt 39 procent lager.

"Nu we de stap gezet hebben naar een chemievrije waterbehandeling, is het volgende doel om de koeltorens en de stoomproductie, dus alle utilities, nagenoeg vrij van drinkwaterinname te maken. Zo loopt er nu ook een proefproject voor de productie van water voor de stoomketels uit afvalwater."

De vortextechnologie is vrij generiek te gebruiken. Pathema past deze nu voornamelijk toe bij Lamb Weston/Meijer en andere producenten van voedingsmiddelen. Volgens Boeren is het echter heel goed mogelijk dat de installaties in de toekomst ook in andere sectoren een plek krijgen in de waterbehandeling.


Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de WaterCampus in Leeuwarden

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.