secundair logo knw 1

Een vakartikel is gebaseerd op onderzoek en biedt de watersector nieuwe inzichten. Criteria waaraan een artikel moet voldoen: goed geschreven, diepgang, vernieuwend, bruikbaar in praktijk.

De auteursinstructies voor het aanleveren van vakartikelen zijn:

Tekst 
‐ Korte titel
‐ Vermeld maximaal 5 auteursnamen, op de volgende manier:
“Voornaam1 Achternaam1, Voornaam2 Achternaam2 (Organisatie1)”
‐ Samenvatting: houd deze beknopt, maximaal 100 woorden. Dit is de kern van uw verhaal: wat is het bijzondere in uw onderzoek dat van belang is voor mensen die werken in de watersector in Nederland?
‐ Sluit het artikel af met een logische en duidelijke conclusie.
‐ Beperk de lengte van uw artikel tot maximaal 2.800 woorden. Artikelen langer dan 3.000 woorden worden niet in behandeling genomen. 

‐ Literatuurverwijzingen in de tekst: verwijs met nummers tussen [haakjes] naar overeenkomstige nummers van de referentielijst aan het eind van het artikel. De items in de referentielijst staan dus op volgorde van voorkomen in de tekst (dus niet alfabetisch of chronologisch).
‐ Houd de referentielijst bescheiden en hanteer de APA-‐richtlijnen. 

Voorbeeld (artikel):
1. Adriaanse, A. A., Berg, B. van der, & Croft, C. (2005). ‘Titel van het artikel’. Titel van het Tijdschrift, volume(editie), startpagina-‐eindpagina.
Voorbeeld (boek):
2. Dam, D. van (2010). Titel van het boek. Plaats van uitgave: Naam van uitgever. Voorbeeld webpagina:
3. Url geraadpleegd xx maand jaar. 

- Gebruik het liefst geen OneNote of dergelijke hulpmiddelen voor de referentielijst. Dit kan de opmaak van het artikel en het bewerken/plaatsen van opmerkingen bij de referentielijst verstoren. 

Opmaak en figuren 
‐ Graag aanleveren in Word, links uitgelijnd.
‐ Gebruik zo weinig mogelijk opmaak. In onze verwerking zit die alleen in de weg.
Laat dus het gebruik van achtergronden, tekstvakken, kaders, voetnoten, speciale letterfonts en andere opmaak achterwege. Maak ook géén interne linkjes (captions) tussen tekst en bijschriften/afbeeldingen!

‐ Eventuele kadertekst kunt u aangeven met: << kader >> en << einde kader >>.
‐ Houd tabellen, grafieken en afbeeldingen eenvoudig en makkelijk te interpreteren. Gebruik ze alleen als ze echt iets toevoegen aan de tekst of voor duidelijk overzicht zorgen. Zorg voor duidelijke bijschriften.
‐ Werk zo weinig mogelijk met afkortingen en formules.
‐ Een wiskundige vergelijking echt nodig? Stuur die dan ook als jpeg mee!
‐ Lever afbeeldingen aan als aparte .jpg-‐ of .png-‐bestanden. Maak géén gebruik van Excel, Word of Powerpoint voor uw illustraties.
‐ Zorg voor voldoende resolutie: grafieken en schema’s minimaal 15 cm breed, resolutie 72 dpi (meestal in de orde van > 50 kB). Voor plaatjes met tekst en voor foto’s is iets meer nodig (100-‐300 kB). 

- Zorg dat titel/bijschrift van de afbeelding niet in het plaatje staat. Wel graag in het tekstbestand, (ongeveer) op de plek waar het moet komen. Om verwisseling te voorkomen is het handig het plaatje direct op de juiste plaats in de tekst te plaatsen.
(bijschriften boven tabel en onder afbeelding). 
Geen captions!
- bij afbeeldingen van een externe bron altijd bronvermelding!
- evt. tekst in figuren, kaarten etc. zoveel mogelijk in het Nederlands, niet in het Engels.
- ook in tabellen en figuren kunnen spelfouten voorkomen. Controleer dit a.u.b. en maak het de tekstredacteur zo makkelijk mogelijk om dit te corrigeren, bijvoorbeeld door tabellen in Word (het liefst direct ingepast in het artikel) aan te leveren en niet als afbeelding. Tekst in afbeeldingen kan niet worden aangepast. 

Contact 
Tip: voor het verzenden van grote bestanden zijn gratis programma’s te gebruiken, zoals Wetransfer (www.wetransfer.com).

Het gezamenlijke redactieadres van maandblad H2O en H2O-online is:
Redactie H2O
Koningskade 40 
2596 AA Den Haag

Telefoon 070 ‐ 3222765  
E-‐mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Overig 
Auteurs verklaren dat alle ingediende tekst eigen werk is en dat tekst, afbeeldingen en ander materiaal vrij van rechten zijn.