secundair logo knw 1

Om de watertransitie in Flevoland op gang te brengen, werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen in het Waterlab Circulair Water. Een project dat mede mogelijk gemaakt is door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de EU. “Voor het toekomstige watertekort willen we nu al voorbereidend bezig zijn”, zegt projectleider Martijn Bijmans. 


Deze content is een productie van Water Alliance


In het Waterlab Circulair Water worden leveranciers uitgenodigd om samen met ondernemers innovatieve technieken voor zeven uitdagingen binnen verschillende domeinen te ontwikkelen: voedselverwerkende industrie, wonen, werken en leren, bedrijfsterreinen, en recreatie. Het Waterlab Circulair Water helpt ondernemers de casus goed op papier te krijgen, in de markt te zetten via Water Alliance en mede te financieren. 

DEF WaterLab Martijn Bijmans 200 Martijn Bijmans“De eerste referentie is voor leveranciers cruciaal”, vertelt Bijmans. “In de ‘valley of death’ stranden veel innovaties voordat de eerste toepassing is gerealiseerd. Je kan blijven testen, maar dat kost veel geld.” Voor de projecten in het Waterlab Circulair Water is het belangrijk dat de eerste referentie betaalbaar is voor de ondernemer. Uiteindelijk moeten leveranciers winst kunnen maken en moet de innovatie ook bruikbaar zijn in de toekomst.

Volgens Bijmans vraagt dat veel van de marktpartijen. “Om een goede referentie neer te zetten, zitten veel leveranciers er met eigen financiële middelen in. Het is een zware last om met beperkt budget iets voor elkaar krijgen, want het moet commercieel zinvol zijn. We zien het liefst nieuwe technieken, zodat een project echt een bijdrage levert aan Nederland. Deze elementen maken het een hele zinvolle methodiek.”

De eerste projecten zitten al in de constructiefase, zoals de camper staanplaatsen bij Camp & Surf Markermeer in Lelystad. Op deze afgelegen locatie was geen aanvoer van drinkwater. “Daar is nu een duurzaam concept bedacht, waarbij drinkwater geproduceerd wordt uit het Markermeer en uit regenwater. Voor beide zijn we bezig met een vergunningaanvraag. Dit is nieuw in Nederland - er bestaat nog geen procedure voor”, vertelt Bijmans.

Het idee voor het Waterlab ontstond in woongebied Oosterwold in Almere, waar ruimte is voor alternatieve bouw en innovatieve oplossingen. Twee van de zeven innovaties vinden plaats in dat stadsdeel. Bijmans: “Daar moeten duizend huizen gebouwd worden en is men innovatief bezig met afvalwaterzuivering. Maar er zijn meer uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van circulair drinkwatergebruik.”

De komende maanden worden de zeven projecten uitgevoerd en gemonitord. “In totaal loopt het project 2,5 jaar. De resultaten worden gebruikt om te laten zien dat circulair water de toekomst heeft. Geïnteresseerde leveranciers kunnen de website van Water Alliance in de gaten houden voor nieuwe casussen”, besluit Bijmans.  


Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de WaterCampus in Leeuwarden

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.