secundair logo knw 1

Startup Blue Innovations ontwikkelde met Rainmate een passief werkende watertechniek om regenwater van gebouwen op te vangen en gelijkmatig te verdelen in de gevelzone. Het water is vervolgens te gebruiken voor vergroening, verkoeling of sanitaire doeleinden. “Afstromend regenwater door zwaartekracht en stromingsgedrag gelijkmatig verdelen over verdiepingen is nieuw”, zegt John van de Wetering, eigenaar van Blue Innovations.


Deze content is een productie van Water Alliance


Van de Wetering richtte het bedrijf in 2019 op. Zijn doel was om een watertechnologie te ontwikkelen voor de opvang en opslag van regenwater, met passieve toepassingsmogelijkheden. Hij ontwikkelde een regenpijp waarmee regenwater in de gevelzone van nieuwe en ook bestaande gebouwen te gebruiken is. De opvang van afstromend regenwater moet wateroverlast voorkomen en is toepasbaar om gebouw en omgeving te verkoelen.

DEF BlueInnovations John van de Wetering John van de Wetering “Mijn oplossing maakt gebouwen onderdeel van de oplossing van het probleem”, opent Van de Wetering het gesprek. “Gebouwen in steden versterken de effecten van klimaatverandering bij extreem weer. Binnenstedelijk varieert het dakoppervlak van 30 tot soms wel 50 procent. Water vasthouden op het dak van bestaande bebouwing is om constructieve redenen vaak geen optie. Ondergronds is meestal weinig ruimte. Bovendien zijn het juist de gevels en daken van gebouwen die de hittestress in de zomer versterken. Met Rainmate kunnen we dit op schaalbare wijze veranderen.”

Rainmate wordt getest op de The Green Village (TU Delft Campus) en moet daar binnenkort ook onderdeel worden van andere innovatieve oplossingen, waarbij regenwater wordt ingezet voor vergroening en verkoeling. Patent op de techniek is inmiddels aangevraagd.

Van de Wetering benadrukt het belang van klimaatadaptatie. Hij voorziet dat in de toekomst, zelfs bij het halen van de doelstellingen uit het akkoord van Parijs, steden steeds harder geraakt zullen worden door weersextremen. “Het creëren van een waterbalans in de gevelzone biedt aantoonbare potentie om de bebouwde omgeving veilig en leefbaar te houden. Zo zijn er meerdere onderzoeken die een positieve impact van groene gevels laten zien op gebouw- en straatniveau. De thermische weerstand van de gevel wordt namelijk vergroot én de zomertemperatuur kan op straat met graden dalen.”

Aangezien Rainmate slechts een onderdeel van een maatoplossing voor gebouweigenaren is, komt Van de Wetering graag in contact met bedrijven die mogelijkheden zien om zijn uitvinding te combineren. “Rainmate zal succesvol worden als overheden beseffen dat de meest kwetsbare gebieden in hun binnensteden ook de gevelzone nodig hebben om alle veranderingen het hoofd te bieden. Een principe dat ik graag met samenwerkingen verder vormgeef voor concrete opgaven met effectieve, aantrekkelijke en betaalbare oplossingen.”


Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de WaterCampus in Leeuwarden

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.