secundair logo knw 1

Mous Waterbeheer rondde kortgeleden de renovatie af aan de elektrotechnische werken voor poldergemaal Makkum polder, vlakbij Boazum. De renovatie van het gemaal bestond uit verschillende deelopdrachten, waarbij Wetterskip Fryslân de renovatie van de vijzels en elektromotoren in eigen beheer uitvoerde. Onderdeel van de renovatie was het vervangen van de complete elektrotechnische installatie waarvoor de expertise van Mous Waterbeheer werd ingeschakeld.

Over het project

De Makkumpolder ligt ten noordwesten van het dorp Boazum. Makkum polder bemaalt de polders tussen Boazum en Lytsewierrum en staat direct aan de Boazumer Feart. Om de peilen in de polders ook voor de toekomst te beheren is poldergemaal Makkum gerenoveerd. Leuk detail: tientallen jaren geleden stond op de locatie van het huidige gemaal een Amerikaanse windmotor.

Werkzaamheden Mous Waterbeheer

De werkzaamheden door Mous Waterbeheer omvatte alle elektrotechnische leveringen en werkzaamheden die tot een complete installatie behoren. Mous Waterbeheer plaatste onder andere de nieuwe besturingskasten, nieuwe verlichting en ventilatie.

Samenwerking

De renovatie van Makkum polder is een goed voorbeeld van effectieve en fijne samenwerking. Wetterskip Fryslân renoveerde de vijzels en elektromotoren in eigen beheer. RLC Roosterreiniger renoveerde de krooshekreiniger en Mous Waterbeheer voerde de renovatie van de complete E-installatie uit. Naast de werkzaamheden op locatie was Mous Waterbeheer verantwoordelijk voor het Technisch Dossier en het aanbrengen van CE-markering. Door samen te werken en werkzaamheden goed af te stemmen is er een mooi eindresultaat bereikt.

Meer informatie over nieuwbouw, renovatie en uitbreiding

Mous Waterbeheer heeft veel ervaring met de nieuwbouw, renovatie en uitbreiding van gemalen, zowel poldergemalen als rioolgemalen. Daarnaast voert Mous Waterbeheer in huis E- en M-tekenwerk uit, beschikken we over een mechanische en ET-werkplaats / kastenbouw en voeren we service en storingsdienst uit voor gemeenten en waterschappen.

Meer projecten staan op onze website of vindt u op onze LinkedIn bedrijfspagina. Op onderstaande foto’s een indruk van de werkzaamheden op locatie.

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.