secundair logo knw 1

In de publieke ruimte functioneren diverse systemen naast elkaar, zoals stuwen, gemalen, riolering, verkeersregelinstallaties en verlichting. Deze systemen kunnen probleemloos op afstand worden beheerd en gemonitord in een Smart City omgeving.

 

Doel van Smart City is het efficiënter organiseren van de omgeving. Hoe gaat dit in de praktijk? Technieken als Internet of Things (IoT) en beheersystemen vormen de basis.

Internet of Things en waterbeheer
Waterbeheer en riolering loopt veelal voor in het op afstand beheren en monitoren van het areaal, daar waar deze technieken voor andere sectoren in de openbare ruimte nog in de kinderschoenen staat. Die kennis en ervaring geeft een belangrijke voorsprong in softwareontwikkeling. Gemalen communiceren via IoT met elkaar zodat niveaus op elkaar afgestemd zijn. Ook wordt IoT toegepast om rioleringssystemen in plattelandsgebieden gemakkelijker te ontsluiten. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de minigemaalbesturing SPIN.

Smart City en rioolbeheer
Ook voor rioolbeheer worden de principes van Smart City al langere tijd toegepast. Rioleringssystemen schakelen in of juist automatisch uit op basis van data en algoritmes. Dit zorgt voor het optimaal functioneren van het rioleringssysteem. Desgewenst kan een systeem op afstand beheerd kan worden, bijvoorbeeld bij hevige regenval. Storingen worden op afstand opgelost, waardoor vervoersbewegingen worden beperkt. Daarmee is Smart City ook goed voor het milieu.

Sensortechniek en data
Basis onder Smart City voor waterbeheer en riolering is sensortechniek en data. Door middel van sensoren worden waterniveaus, debieten en andere data bijgehouden. Deze data geeft inzicht in de status van het systeem, maar biedt ook aanknopingspunten voor gerichte verbeteringen om storingen te voorkomen en energiezuiniger te ontwerpen.

Onafhankelijke basis onder Smart City
Mous Waterbeheer heeft inmiddels tientallen jaren ervaring in datagestuurd rioolbeheer, ontsluiten middels IoT en slimme beheersystemen voor Smart City. Door het open telemetriesysteem Mous AquaWeb zijn gemeenten en waterschappen leveranciersonafhankelijk. Bestaande configuraties, maar ook andere (beheer)systemen kunnen probleemloos gekoppeld kunnen. Data is de basis voor analyses binnen deze systemen. Zo vormt Mous AquaWeb een betrouwbaar fundament om de vakgebieden van Smart City bij elkaar te brengen en centraal te beheren en monitoren.

Meer informatie?
De specialisten van Mous Waterbeheer zijn doeners die nadenken. Bel of mail ze gerust voor meer informatie over dit onderwerp.

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.