secundair logo knw 1

De tanks van Mijn Waterfabriek

In de Noord-Brabantse gemeente Boekel wordt een ecodorp van dertig woningen gebouwd dat een zo klein mogelijk beslag legt op grondstoffen en energiebronnen. Mijn Waterfabriek levert de regenwatertanks.


Deze content is een productie van Water Alliance


De bouw van het ecodorp in Boekel ging eind vorig jaar van start, maar loopt door de coronacrisis enkele maanden vertraging op. De start begon met de stort van geopolymeerbeton voor de funderingen, een toepassing die zorgt voor een forse vermindering van de CO²-uitstoot ten opzichte van traditioneel beton. De woningen worden gerangschikt in drie cirkels van ieder tien woningen.

Het zogeheten groendak van iedere 'wooncirkel' heeft een oppervlakte van zo'n 600 vierkante meter. Jaarlijks kan hierop ongeveer 400 kubieke meter water worden opgevangen, hetgeen voldoende is voor 100.000 toiletspoelingen of 10.000 wasbeurten. Dit leidt ertoe dat er 40 procent minder water van het drinkwaterbedrijf Brabant Water betrokken hoeft te worden.

Hoge isolatiewaarde
De hoeveelheid opgevangen water wordt enigszins beperkt door het groendak. De begroeiing hiervan gebruikt immers ook een klein gedeelte van het water. Dit nadeel weegt echter niet op tegen de voordelen die een groendak heeft wat betreft klimaatbeheersing. Dankzij de hoge isolatiewaarde van dit dak is de energiebehoefte voor verwarming en koeling kleiner.

Per wooncirkel worden in de bodem drie tanks van 10 m3 geplaatst om het regenwater op te vangen. Dat is een voorraad voor ongeveer een maand. Voor de regenwatertanks heeft leverancier Mijn Waterfabriek gekozen voor beton. De voordelen daarvan zijn de stabiliteit, de lange levensduur en de positieve invloed op de waterkwaliteit.

De mineralen in het beton reduceren de kans op het ontstaan van biologische verontreinigingen in het water. De lage temperatuur als gevolg van de ondergrondse plaatsing van de tanks draagt daar ook aan bij, evenals het feit dat er geen lichttoetreding is.

Het regenwatersysteem omvat daarnaast een dubbel uitgevoerd pompsysteem, dat de toiletten en wasmachines in de wooncirkel voedt. De pompen schakelen automatisch over op drinkwater als het niveau in de tanks te laag wordt.

Actief koolfilter
Tot slot is er een actief koolfilter. Dit zorgt voor ontkleuring van het regenwater, hetgeen nodig is omdat het groendak zorgt voor enige verkleuring van het afstromende regenwater.

Het kan uiteraard gebeuren, dat de regenwatertanks vol zitten en het nog steeds regent. Het overtollige water wordt achter de tanks geïnfiltreerd in de bodem. Per wooncirkel zijn er acht infiltratietunnels in combinatie met 13,6 m³ aan bergingscapaciteit.

Het zwarte water dat uit de toiletten en de wasmachines komt, wordt in het ecodorp zelf gezuiverd. Hiervoor wordt een helofytenfilter aangelegd. Het ecodorp heeft dan ook geen aansluiting nodig op het riool. Waterschap Aa en Maas helpt in het kader van de stimuleringsregeling hemelwater bij het financieren van het helofytenfilter met een subsidie van 10.000 euro.


Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de WaterCampus in Leeuwarden

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.