Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

Waterschap Limburg zet integriteit hoog op de agenda. Aanleiding is een omstreden grondtransactie in het project Loobeekdal. Een integriteitscommissie oordeelde dat de deal uit 2016 ‘conform de toen geldende regels’ is afgehandeld, maar dagelijks en algemeen bestuur worstelen met ‘bestuurlijk ongemak’, zo bleek in een urenlang online beraad deze week. Om uit de crisis te komen wil het bestuur het integriteitsbeleid aanscherpen. Het waterschap krijgt ook een eigen meldpunt integriteit. 

0
0
0
s2sdefault

De Europese Commissie heeft het EU-actieplan ‘Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul’ goedgekeurd. Het plan geldt als leidraad voor de realisering van de Green Deal. Met het actieplan zet de Commissie in op bundeling en waar nodig verbetering van bestaande beleidsmaatregelen. Dat geldt ook voor water- en mariene wetgeving, zoals de Kaderrichtlijn Water, die met ‘een striktere uitvoering’ moet leiden tot schone aquatische ecosystemen.

0
0
0
s2sdefault

De doelen van de Kaderrichtlijn Water zullen in 2027 niet overal worden gehaald, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen. Wel vindt zij dat de waterkwaliteit de afgelopen jaren duidelijk is verbeterd. Deze ontwikkeling zet zich door.

0
0
0
s2sdefault

Bagger wordt steeds meer gezien als een interessant afvalmateriaal dat kan worden hergebruikt in diverse toepassingen. Maar is het ook mogelijk om met zeer sterke zetstenen van baggerspecie een dijk te beschermen? Waterschap Scheldestromen wil dat uit gaan testen op een zeedijk.

0
0
0
s2sdefault

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet geen aanleiding de financiering van de drinkwaterbedrijven fundamenteel anders te organiseren of reguleren. Met een aantal aanpassingen in de huidige structuur kunnen de drinkwaterbedrijven voldoende financiering regelen voor de fors oplopende investeringen de komende jaren, aldus ILT. Uit een reactienota blijkt dat de drinkwaterbedrijven zeer kritisch zijn over deze conclusies.

0
0
0
s2sdefault

De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam staan een jaar lang volop in de schijnwerpers in Ode aan de Hollandse Waterlinies. In een reeks van activiteiten worden onder meer het verleden, het heden en de toekomst van water belicht.

0
0
0
s2sdefault

De vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de waterbouwsector hebben overeenstemming bereikt over aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. Het loon gaat met 2,5 procent omhoog en er komt een nieuwe bedrijfstakpensioenregeling. De cao-afspraken zijn van toepassing voor ruim 2.500 werknemers, als zij in Nederland werkzaam zijn.

0
0
0
s2sdefault

Boorbedrijven houden zich bij de aanleg van gesloten bodemenergiesystemen niet aan de regels om de bodem te beschermen. Als niet de juiste technieken en middelen worden gebruikt, raken bodem, grondwater en de strategische drinkwatervoorraden verontreinigd. Dat stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een zogeheten signaalrapportage. Ze wil dat boorbedrijven zorgvuldiger gaan werken en dat omgevingsdiensten en gemeenten het toezicht verbeteren.

0
0
0
s2sdefault

De gemeente Rotterdam en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard gaan dit najaar een miljoen kilo gemodificeerde klei inzetten om blauwalgen in de Kralingse Plas te bestrijden. De stort maakt deel uit van een pakket van 10 maatregelen.

0
0
0
s2sdefault

In het zuidwesten van Bangladesh zijn grote gebieden ingepolderd. De bodem van de polders daalt en de zeespiegel stijgt. Nieuw onderzoek laat zien dat het gecontroleerd laten overstromen van de polders kan helpen de bodem te verhogen.

0
0
0
s2sdefault

Een consortium van zes bedrijven en instellingen onderzoekt of het mogelijk is om biobased en biologisch afbreekbare verpakkingen voor waterleidingelementen te maken. Dat zou zowel milieu- als tijdwinst opleveren. Het initiatief wordt ondersteund met subsidie van de provincie Zeeland.

0
0
0
s2sdefault

In de provincie Zuid Holland zijn in drie vaarwegen plantenbakken geïnstalleerd aan kale, stalen damwanden om zo de biodiversiteit te vergroten. De bakken met waterplanten trekken insecten en waterdiertjes aan. Dat maakt het ook aantrekkelijke (schuil)plekken voor vissen.

0
0
0
s2sdefault

Als de ijskap op West-Antarctica smelt, zal de zeespiegel wereldwijd nog meer stijgen dan tot nu toe werd aangenomen. Het vaste gesteente waar de ijskap op rust, komt omhoog als de ijslaag smelt. Het rijzende gesteente stuwt water richting oceaan, met als gevolg dat de zeespiegel wereldwijd met een meter extra zal stijgen in de komende duizend jaar.

0
0
0
s2sdefault

Zo’n 1 procent van de honderdduizend rivieren wereldwijd is verantwoordelijk voor bijna 80 procent van de plastic verontreiniging van oceanen. Dat blijkt uit een studie van The Ocean Cleanup, waaraan drie Nederlandse universiteiten hebben meegewerkt. Negen van de tien landen die voor de meeste vervuiling zorgen, liggen in Azië.

0
0
0
s2sdefault

Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet een oproep aan alle gemeenten om zich in te zetten voor het vervangen van loden drinkwaterleidingen in oude woningen. Daarbij vraagt ze om het voorbeeld van Amsterdam te volgen.

0
0
0
s2sdefault

De Vlaamse overheid heeft een afwegingskader voor tijden van acute droogte opgesteld. Daarmee kunnen beslissers knopen doorhakken bij het bepalen van wie voorrang krijgt bij watergebruik. Het kader is nog niet helemaal klaar, maar wordt deze zomer al in de praktijk uitgeprobeerd.

0
0
0
s2sdefault

Atmosferische rivieren – enorme slierten van vocht in de lucht boven de oceaan – komen steeds vaker voor. Zij hebben niet alleen aan de kust van West-Europa grote invloed op de neerslag, maar ook meer landinwaarts in het stroomgebied van de Rijn. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR).

0
0
0
s2sdefault

In de strijd tegen het coronavirus Sars-Cov-2 roept de Europese Commissie alle lidstaten op hun rioolwater voortaan op virussen te testen. Analyse van afvalwater moet systematisch worden geïntegreerd in nationale teststrategieën om het virus op te sporen, aldus de Commissie. 

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Frank Agterberg H2O/Waternetwerk
@Paul GootjesBeste Paul, het was destijds onmogelijk om een milieuhygiënische verklaring te verkrijgen (voor dat 'grout') omdat testprocedures en -mogelijkheden nog niet bestonden terwijl ILT wél aandrong op het volledig afvullen van boorgaten met precies dat materiaal. Er is met vereende krachten door leveranciers, CI's en eindgebruikers gewerkt aan een goede testmethode en daarmee de vereiste verklaringen. Dat heeft al met al tot medio 2020 geduurd. Inmiddels is dat dus opgelost en is de discussie verschoven naar de thermische geleidbaarheid en mengverhoudingen van het grout met het oog op de energetische en milieutechnische prestaties.
Paul Gootjes H2O/Waternetwerk
Ook is het opvallend dat er niet gesproken wordt over de toepassing van ongekeurde HDPE bodemlussen.
Lekkage en veel weerstand, wat de hele levensduur voor extra energiegebruik zorgt wordt niet genoemd.
Paul Gootjes H2O/Waternetwerk
Wel vreemd dat ILT in 2019 de overtreding toeliet dat er stoffen zonder geldige milieu hygiënische verklaring werden gebruikt. Dit werd medegedeeld in een brief van ILT op 28 februari waarbij de tijd werd gegeven tot 31 december 2019 om "de overtreding zo spoedig mogelijk ongedaan te maken"
Nog steeds actueel...

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.