secundair logo knw 1

Laten we de wateroverlast meer accepteren als een gegeven op plekken met een verhoogde kans op hoogwater. Dat bepleit professor Suzanne Hulscher, hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer, departement Civiele Techniek aan Universiteit Twente. Hulscher doet haar oproep in de H2O-podcast De Toekomst van ons Water.

Het programma Integraal Riviermanagement vermijdt pijnlijke keuzes, zoals het aanwijzen van toekomstige noodoverloopgebieden. “Het is pappen en aanmodderen in het zomerbed. Ik mis het binnendijkse denken.”

Het Waddenfonds investeert voor honderden miljoenen euro's in een duurzame ontwikkeling van het Waddengebied. Dat klimaatverandering roet in het eten kan gooien, daar wil directeur Gerben Huisman liever niet aan denken. “Het zou een verschrikking zijn als we dit kwijtraken. Dat gaat heel veel pijn doen.”

Rijkswaterstaat legt de loper uit voor natuurinclusieve boeren in de uiterwaarden. Hermen Vreugdenhil – directeur van het agrarisch Collectief Rivierenland – grijpt die kans met beide handen aan, vertelt hij in de H2O-podcast De toekomst van ons water. "We geven allerlei planten en vogels weer kansen."

In samenspraak met elkaar aan de slag om de verdroging te bestrijden, daar gelooft ecohydroloog Flip Witte niet meer in. Het polderen leidt volgens hem tot veel geklets en weinig daadkracht, vertelt hij in gesprek met Wim Eikelboom in de H2O-podcast ‘De Toekomst van ons Water’.

De invloed van klimaatverandering op de drinkwatervoorziening is sneller werkelijkheid geworden dan drinkwaterbedrijf Vitens heeft voorzien. Dat zegt Peter Salverda van Vitens in de podcast ‘De toekomst van ons water’.

“Rioolwaterzuiveringen zijn een schatkist van zoet water. Daar kun je meer mee dan nu gebeurt”, zegt Ton van Remmen, ceo van het waterzuiveringsbedrijf Van Remmen UV Technology in Wijhe. “Dan is het toch merkwaardig dat we bezig zijn met meer water uit de bodem pompen, omdat we een tekort hebben aan drinkwater?”

Maak van alle uiterwaarden tussen de dijken van de grote rivieren natuur. Dat is de oproep van het Wereld Natuur Fonds en ARK Natuurontwikkeling. Beide natuurorganisaties breken een lans voor meer riviernatuur met het oog op het overheidsprogramma Integraal Riviermanagement, waarin plannen worden gesmeed om alle rivieren weerbaarder te maken voor klimaatverandering. Bas Roels - rivierexpert bij het Wereld Natuur Fonds - geeft uitleg in de nieuwe aflevering van H2O Podcast ‘De toekomst van ons water’.

Algemene besturen van waterschappen zijn vaak te volgzaam en passief. Dat is één van de conclusies van de politicologen Hans Vollaard en Harmen Binnema nadat ze de 21 waterschappen in ons land langs de democratische meetlat legden.

In de nieuwe podcast ‘De toekomst van ons water’ laat H2O mensen aan het woord die het verschil maken in de waterwereld. In de eerste aflevering praat Wim Eikelboom met milieuwetenschapper en klimaatonderzoeker Marjolijn Haasnoot. Ze roept op tot meer leiderschap.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.