secundair logo knw 1

BALK – Mous Pompsupport, onderdeel van Mous Waterbeheer, heeft recentelijk het grootste contract in de geschiedenis van het bedrijf binnengehaald. Begin dit jaar schreef Mous Pompsupport zich in voor het contract ‘Dagelijks beheer en onderhoud Afvalwatergemalen’ van de gemeente Almere. Met een hoge score op het plan van aanpak werd het contract voor vijf jaar uiteindelijk bemachtigd.

50% minder primaire grondstoffen gebruiken in 2030

Het contract voor dagelijks beheer heeft een looptijd tot en met 2028. In het innovatieve prestatiecontract van de gemeente Almere is veel aandacht voor duurzaamheid, circulariteit en risicogestuurd beheer. Vooruitlopend op de klimaatdoelstellingen voor een circulaire economie beschrijft Mous Pompsupport in het plan van aanpak hoe zij al ruim voor de streefdatum van 2030 een actieve bijdrage levert aan 50% minder grondstoffen.

Circulair onderhoud inzichtelijk maken

Duurzaam onderhoud focust op de verlenging van de levensduur van een installatie, reductie van CO2 en grondstoffen en het refurbishen van onderdelen bij gelijke onderhoudskosten. Juist door het proces inzichtelijk te maken en behaalde resultaten te rapporteren maakt Mous Pompsupport circulariteit ook meetbaar. Onderdelen worden opgenomen in een verzamelprogramma, gedocumenteerd en zijn door het totale traject volledig traceerbaar. Bij elke stap is precies inzichtelijk wat de bijdrage is aan het verminderen van de footprint.

Hoge score voor plan van aanpak

Op het belangrijkste onderdeel behaalde Mous Pompsupport 5 van de 5 punten; op de andere twee onderdelen 3 van de 5 punten. Daarmee scoorde het plan van aanpak bijzonder hoog, mede door een uitgebreid meerjarenonderhoudsplan met oog voor duurzaamheid en een nulmeting gericht op een kapitaalbestendig areaal en risico gestuurd assetmanagement. De komende maanden ligt de focus op het vertalen van het plan van aanpak naar de dagelijkse praktijk, het vastleggen van de afspraken en de nulmeting door middel van een speciale BRL-keuring. Het nieuwe contract start op 1 oktober.

Kroon op jarenlange samenwerking

Mous Pompsupport voert al meerdere jaren het onderhoud uit voor de gemeente Almere, maar juist door de innovatieve aard van het nieuwe contract vormt de gunning van dit contract een absolute kroon op de jarenlange samenwerking.

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.