Ahmed Aboutaleb: ‘Waterveiligheid is voor mij een kopzorg’
cover h2o mei 2023De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb was aanwezig bij de water­ conferentie van de Verenigde Naties. Eind maart troffen duizenden bestuurders, wetenschappers en hoogwaardigheidsbekleders elkaar in New York. Dat had volgens Aboutaleb al veel eerder moeten gebeuren. “Water raakt aan alles en iedereen. Waarom veertig jaar wachten?”

40 jaar BTO: verzekeringspremie voor duurzame drinkwatervoorziening
Dit jaar bestaat het BTO, het collectieve onderzoeksprogramma dat KWR Water Research Institute uitvoert voor de drinkwatersector, 40 jaar. Officieel staat BTO voor Bedrijfstak­onderzoek voor drinkwaterbedrijven en dat is nog steeds de kern van het sectorgerichte onderzoeksprogramma. Daarnaast wordt er ook steeds breder gekeken en zelfs internationaal samengewerkt, aldus Jan Peter van der Hoek en Anne Mathilde Hummelen.

Podium: ‘KRW-Impuls vraagt meer aandacht voor waterkwaliteit in gebiedsplannen’
Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) werkt met waterbeheerders aan een KRWImpuls: een extra inzet op verbeter acties. Zijn verwachting is ‘dat Nederland daarmee in 2027 kan voldoen aan de KRW’. Dat is een opvallende belofte. Er wordt al zo lang hard gewerkt aan het halen van de KRW-doelen. Hoe gaan we nu ineens slagen? Over de invulling van de Impuls horen we pas de komende zomer meer. Vooruitlopend daarop deelt Lisette de Senerpont Domis haar visie met ons: waar zitten de belangrijkste knelpunten, en wat is er nodig voor een succesvolle aanpak? De Senerpont Domis is onder meer aquatisch bioloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO KNAW) en lid van de Ecologische Autoriteit.

Veel minder methaanuitstoot op rwzi’s? Ja, waarom niet?
Waar waterschappen tot voor kort vooral aandacht hadden voor het terugdringen van CO2­emissies, komen nu ook methaan en lachgas in beeld. Voor het eerste broeikasgas hebben de waterschappen inmiddels plannen voor rioolwaterzuiveringen gemaakt. De ambitie is om de methaanuitstoot met 80 procent te reduceren. ‘We leggen de lat hoog voor onszelf’.

Groeiplan Watertechnologie: een impuls van 342,5 miljoen euro
De watertechnologiesector krijgt de komende tien jaar een steun in de rug met het Groeiplan Watertechnologie. Het programma moet een belangrijke impuls geven aan de innovatiekracht, groei en export van de sector. Maar wat het initiatief óók brengt is een niet eerder vertoonde samenwerking tussen 600 partijen in de watersector. “We hebben elkaar gevonden. Dat is misschien nog wel het belangrijkste.”

Droogtecrisis in Spanje, Italië en Frankrijk: ‘Er worden veel noodgrepen toegepast’
Droogvallende Venetiaanse grachten, slecht gevulde spaarbekkens in Frankrijk en drinkwatertekorten in Spanje. Midden­ en Zuid­Europa gaan gebukt onder de gevolgen van klimaatverandering. Regeringen kondigen nieuw beleid aan, maar bieden de plannen soelaas? Niko Wanders, hydroloog en droogte-expert, bekijkt de situatie per land. “Er worden veel noodgrepen toegepast.”

EN VERDER

REDACTIONEEL
De impuls van Harbers: too little, too late

IN THE PICTURE
Lisa Goossens: ‘Bodem, water, landschap en techniek’

HOOGSTANDJE
Pampus krijgt eigen waterzuivering

COLUMN
Marjolijn Haasnoot: Klimaatverandering zal ons nog meer gaan verrassen

H2O ONLINE

 • Vakartikel: Juridische en ethische aspecten van uitbreiding nationale rioolwatersurveillance
 • Meeste Limburgers niet goed voorbereid op extreme wateroverlast
 • Aquafin gaat 95 procent van fosfaat uit afvalwater halen
 • H2O-vakartikel over hergebruik waterijzer beste van 2022
 • Onderzoek: bouwactiviteiten in de knel door slechte waterkwaliteit
 • Peter Glas zwaait eind dit jaar af als deltacommissaris
 • BBB en Water Natuurlijk: soms wel, soms niet samen door één deur
 • Jelle Hannema (Vitens): ‘Het huidige watersysteem loopt op zijn laatste benen’
 • Vewin: tijd dringt voor doelen KRW en nitraat
 • Ruim 5 procent meer medewerkers in 2 jaar tijd
 • Vakartikel: Effectbepaling van waterkwaliteitsmaatregelen met reguliere metingen: baggeren en maaien als voorbeeld
 • Rijnland zoekt nieuwe vormen van samenwerking met marktpartijen
 • Rli-advies: KRW-beleid moet veel minder vrijblijvend
 • Podcast: Ton van Remmen: ‘Afvalwater is een schatkist’

WATERBESCHOUWING
Alternatieve bronnen: hoe borg je veilig drinkwater?

WATERNETWERK

 • Excursie klimaatadaptieve bedrijventerreinen
 • Succesvolle internationale samenwerking: Semarang (Indonesië)
 • Hoe vind en behoud je nieuwe medewerkers?
 • Een weerbare watersector, maar dan vanuit de mensen bekeken
 • Blikveldverbreding voor de operator


Ook H2O lezen? Klik hier voor een abonnement


 

Redactieadres

H2O
Koningskade 40
2596 AA Den Haag
redactie@h2o-media.nl
070 - 32 22 765