cover h2o mei 2021Thecla Bodewes: ‘innovatie is kennis, kunde en kassa’
Scheepswerfdirecteur Thecla Bodewes neemt haar pragmatisme en no-nonsenshouding mee naar de Haagse wereld van overleg en wikken en wegen. In april werd Bodewes benoemd tot boegbeeld van Topsector Water & Maritiem. ‘Water is de basis van alles.’

Datacenters slurpen water. Feit of fictie?
Datacenters liggen al een tijd onder een vergrootglas. De kritiek richt zich nu ook op excessief gebruik van leidingwater voor koeling. Zoveel dat de drinkwaterlevering aan huishoudens in gevaar kan komen. Zou het echt? Wat zijn de feiten? En wat zijn de alternatieven voor drinkwater?

Aquatische natuur herstelt zich in drassig Nederland
Terwijl de biodiversiteit in de lage landen achteruit holt, zitten planten en dieren in natte natuurgebieden in de lift. De otter is na herintroductie aan een voorzichtige comeback bezig. De eveneens uitgeroeide en weer uitgezette bever verspreidt zich voortvarend. In moerassige ‘klimaatbuffers’ komen zeldzame vogels tot broeden maar de kans dat je nabij wat groter water een zeearend zijn vleugels ziet uitslaan neemt jaar na jaar toe. Wat is er aan de hand in drassig Nederland?

Rivierenland durft het aan met grofzandbarrière
Om piping tegen te gaan gaat waterschap Rivierenland de innovatieve grofzandbarrière methode toepassen in de Waalbandijk in Gameren. Het is de eerste keer dat de methode op grote schaal wordt toegepast. ‘Dit is een wereldprimeur’, zegt Bastiaan Heutink, projectmanager van waterschap Rivierenland.

Te koop: ongemakkelijke gebouwen
Ooit waren watertorens onmisbaar voor de drinkwatervoorziening, tegenwoordig willen de waterbedrijven er graag vanaf en verschijnt de een na de ander in de etalage. Maar wat moet je met zo’n toren? ‘Het is geen gemakkelijk gebouw.’

Podium: ‘Juist waterschappers hebben een verantwoordelijkheid om zich uit te spreken voor het klimaat’
Op 26 april werd de petitie ‘Waterschappers willen een klimaatneutraal ABP’ aangeboden aan Menno Snel, bestuurslid van pensioenfonds ABP en belangrijke bepaler van het beleggingsbeleid ervan. Ruim 1.500 ambtenaren bij de waterschappen roepen hiermee het ABP op om de €17,4 miljard ‘fossiele investeringen’ in te zetten voor een rechtvaardige en duurzame transitie. Arjan van den Hoogen, senior-adviseur duurzaamheid bij Wetterskip Fryslân, is een van de initiaTiefnemers van de petitie: “Wij werken dagelijks met de gevolgen van de klimaatcrisis zoals zeespiegelstijging, toenemende droogte en extremere buien. Tegelijkertijd investeert ons eigen pensioenfonds in het verergeren van deze crisis. Dweilen doe je met de kraan dícht!”

EN VERDER

REDACTIONEEL
Waterslurpende datacenters

IN THE PICTURE
Frederic Béen: ‘We kunnen steeds meer meten, maar wat betekent dat?’

COLUMN
Harrie Timmer: Doen is het nieuwe denken

HOOGSTANDJE
Windturbines moeten WML klimaatneutraal maken

WATERTECHNIEK
- Poederkool van snoeihout gaat medicijnresten verwijderen
- WaterQi moet leven brengen in zuurstofarme sloot
- Brabantse Delta en Evides werken effluent op tot proceswater
- Dijk van lokale klei getest in Deltagoot
- Waterkwaliteit meten met energie uit water

WATERWETENSCHAP
- ‘Landbouw in maasregio moet nutriëntenbelasting fors terugbrengen’
- Systematisch werken aan betere geodata

H2O ONLINE

WATERNETWERK
• Centrale regie of niet? Webinar 8 juni
• Water(on)rechtvaardigheid – een gemeenschappelijke zorg
• Risk and Resilience - Water Solutions #3