cover h2o juni 20‘Waterschappen moeten wel rolvast blijven’
Co Verdaas, dijkgraaf van Waterschap Rivierenland, ziet de bijdrage van waterschappen aan maatschappelijke opgaven steeds groter worden. Zij worden volgens hem belangrijke partners bij gebiedsontwikkeling door aan de voorkant kennis en kunde in te brengen. Met een waarschuwing: wees wel rolvast.

Aquathermie, de grote belofte van de energietransitie
Aquathermie wordt al zeker dertig jaar toegepast. Toch is deze schone warmtebron altijd een niche gebleven, terwijl de potentie enorm is. Goed voor de helft van de warmtevraag van woningen en gebouwen. Nu we snel van het aardgas af moeten, begint aquathermie aan een inhaalrace.

Regenpijp laten afkoppelen? Doe als waterschap een goed aanbod
Hoe krijg je mensen zo ver dat ze wel hun regenpijp afkoppelen maar geen brood aan eenden voeren? In 2019 is op initiatief van de STOWA een Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit van start gegaan. Volgens organisator Anjo Travaille kun je duurzaam gedrag uitlokken mits je de juiste prikkels geeft.

Drinkwater en natuur in evenwicht op Goeree
De afgelopen 30 jaar is hard gewerkt om drinkwaterproductie en natuur in evenwicht te brengen in de Middel- en Oostduinen op Goeree. Door herinrichting en zorgvuldig beheer wordt meer drinkwater geproduceerd dan voorheen én is het gebied zeer rijk aan planten en dieren.

Nutriëntconcentraties moeten sterker afnemen
De ecologische waterkwaliteit in Nederland verbetert de komende jaren, maar er is meer nodig om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Nationale Analyse Waterkwaliteit. Onderzoeker en auteur Frank van Gaalen licht toe.

WaterWorX 2 jaar onderweg
Veilig drinkwater voor 10 miljoen mensen wereldwijd in 2030. Dat is het doel waarmee WaterWorX, het eerste gezamenlijke programma van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven en het ministerie van Buitenlandse Zaken, ruim 2 jaar geleden van start ging. Hoe staat het er nu voor?

PODIUM: Vergroening in de stad vraagt ook veel water
‘Tegels eruit, groen erin’ is een veelgehoorde aanpak om klimaatverandering op te vangen. Maar is vergroening echt effectief? En leidt het niet juist tot nieuwe problemen? Zeker, groen heeft vele voordelen. Het verkoelt de steden, zorgt voor een aangenaam leefklimaat, vergroot biodiversiteit en als het goed wordt aangelegd kan het wateroverlast beperken. Maar al dat groen vraagt ook veel water. Met de toenemende droogte is dit echt iets om bewust over na te denken. Lieselotte Tolk en Maarten Kuiper (Wareco) houden daarom een pleidooi om groen van alle kanten te bekijken: positief en negatief, bovengronds en ondergronds.

EN VERDER

REDACTIONEEL
De inhaalrace van aquathermie

IN THE PICTURE
Dennis Wagenaar: ‘Multidisciplinair op een heel klein gebied, waar ik álles van weet’

COLUMN
Harrie Timmer: U drinkt uw eigen gezeik

HOOGSTANDJE
Wilgenbos in Delftse Schie als schuilplaats voor vissen

WATERTECHNIEK

  • Rioolwaterscreening wint terrein in volgen SARS-CoV-2
  • Zelflerend algoritme verbetert waterverwachtingen
  • Nieuwe technieken slibgistingsinstallatie Echten
  • Anammox-bacteriën produceren stroom uit afvalwater

WATERWETENSCHAP

  • De kwaliteit van afstromend hemelwater in Nederland
    De kwaliteit van afstromend hemelwater speelt al decennia een belang- rijke rol bij beleidsvorming met betrekking tot afvoer, lozing en gebruik van (afval)water. De in 2007 door Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en stichting RIONED beschikbaar gestelde Database Hemelwaterkwaliteit zorgde voor onderbouwing van belangrijke inzichten over de kwaliteit van afstromend hemelwater. Nu is er een herziene versie. Welke inzichten biedt deze nieuwe data-base?

  • Verkennend rekenen aan grootschalige infiltratie op de Veluwe 
    Het idee van de Nationale Gieter beoogt opslag van zeer grote hoeveelheden ‘winterwater’ in het Veluwemassief. De infiltratie uitgewerkt in twee scenario’s. 


H2O ONLINE

WATERNETWERK 
Wetskills bestaat 10 jaar
Het dak op voor het klimaat