Cover H2O no sept Neelke Doorn: ‘Water is veel complexer dan techniek alleen’
Als kind had Neelke Doorn al een fascinatie voor techniek en water. Maar ze ontdekte gauw dat ingenieurswerk meer is dan rekenen. Inmiddels is ze hoogleraar Waterethiek aan de TU Delft. ‘Achter de grote wateropgaven gaan allerlei ethische kwesties schuil.’

Verplicht watervriendelijk bouwen: zinnig of onzinnig?
Een enorme woningbouwopgave en een eindige capaciteit bij de drinkwater­ voorziening, hoe breng je dat bij elkaar? Drinkwaterbedrijf Vitens en waterschap Vallei en Veluwe roepen de Tweede Kamer op om met spoed voorschriften op te nemen in het Bouwbesluit die dwingen tot het ‘maximaal waterinclusief’ bouwen van woningen. Is dat een zinnig voorstel of niet? We legden deze vraag voor aan Martijn Verwoerd, beleidsadviseur publiekrecht en senior belangenbehartiger bij Bouwend Nederland.

Collapsologie: ‘Zeer de vraag of we ons uit de klimaatcrisis kunnen adapteren’
Stel: de wereld haalt de klimaatdoelen niet. En de opwarming van de aarde gaat door ver voorbij 1,5 °C. Wat staat ons dan te wachten? Het kan tot grote maatschappelijke ontwrichting leiden. De kans op het zwartste scenario is misschien klein, maar de impact ­ als het zich voordoet ­ groot. Dat maakt het een serieus te nemen risico, zeker voor de watersector. Peter van Thienen over collapsologie.

Wat wacht het waterschap?
Wie een blik werpt op de websites van verschillende waterschappen ziet het meteen: deze bestuurslaag bereidt zich voor op een ongewisse toekomst. En dat komt met name door invloeden van buitenaf. H2O onderzocht afgelopen zomer in een reeks artikelen voor de website de opgaven waar de waterschappen voor staan. “Ik zie veel lerend vermogen.”

Piet Verdonschot: ‘Nú is het moment om inrichting, beheer en gebruik van onze watersystemen een andere wending te geven’
In de afgelopen veertig jaar heeft Piet Verdonschot zich laten kennen als een pragmatisch en onvermoeibaar pleitbezorger van wetenschappelijk onderzoek naar ecosystemen als pijler onder duurzaam waterbeheer. In september gaat hij officieel met pensioen. “Als je alleen je kop onder water steekt en niet naar het omliggende landschap kijkt, mis je het grotere verband tussen oorzaak en effect.”

Breng oude waterstromen weer tot leven in de stad
Kan historisch water de waarde van de stad verhogen, was afgelopen zomer een vraag op de dertiende Water conferentie in Gouda. Het antwoord in vele watersteden is: ja. Een historisch watersysteem kan een belang rijke rol spelen in het versterken van de vitaliteit, de klimaatbestendigheid en de cultuurhistorische waarde van de binnenstad.

Water maken uit lucht
Kunstenaar en uitvinder Ap Verheggen ontwikkelt met de SunGlacier een installatie die water kan produceren uit lucht. In potentie is de uitvinding misschien wel dé oplossing tegen waterschaarste. “Eerst werden we uitgelachen, nu bellen ze ons op voor hulp.”

REDACTIONEEL
Droogte: Toch weer pleisters plakken

IN THE PICTURE
Maud van Ockenburg: ‘Ben niet van plan om het waterschap te verlaten’

HOOGSTANDJE
Een oppepper voor het onderwaterleven

COLUMN
Ties Rijcken: Water stuurt, mits

WATERTECHNIEK

  • Praktijkcode drinkwater: verwijderen methaan
  • Bentonietmat als dijkversterking
  • Rijnland probeert het met BioCurlz
  • Rijn en IJssel: verondiepen watergangen tegen droogte

WATERONDERZOEK

  • Vertrouwen in duurzame zuivering Regain: ‘Dit is de toekomst’
  • Onberispelijk drinkwater: wat is dat eigenlijk?

H2O ONLINE

WATERNETWERK

  • Coalitie Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid
  • KNW-najaarscongres: De blauwe draad

Redactieadres

H2O
Koningskade 40
2596 AA Den Haag
redactie@h2o-media.nl
070 - 32 22 765

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!