cover h2o november 2021Hein Pieper: ‘Er moet een eurocommissaris voor water komen’
Hein Pieper werd onlangs benoemd tot voorzitter van EUWMA, de Europese koepelorganisatie van regionale en lokale waterbeheerders. Eerder zat hij al in de instantie die de Europese Commissie adviseert over de besteding van onderzoeksgelden op het gebied van klimaatverandering. De dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel over de internationale kant van water en klimaat.

Klimaat vraagt om harde keuzes inrichting Nederland
Elke schop in de grond moet voortaan klimaatbestendig zijn, schrijft deltacommissaris Peter Glas inzijn recente advies Woningbouw en Klimaatadaptatie aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. En ook: bij ruimtelijke plannen dient eerst en vooral water sturend te zijn. Wat betekent dit voor de bouw van 900.000 woningen tot 2030?

Diversiteit: ‘Je mist veel talent als je mensen uitsluit’
In de watersector zijn niet alleen vrouwen ondervertegenwoordigd. Mensen met een migratieachtergrond zijn er nog minder. Etnisch-culturele diversiteit staat niet bovenaan de agenda in de waterwereld. Nog niet tenminste, want het diversiteitsbewustzijn groeit.

Gezocht: regisseur voor het stroomgebied van de Maas
Half juli zorgde extreme regenval voor overstromingen in het hele stroomgebied van de Maas. Geulen en beken traden buiten hun oevers, de rivier voerde een recordhoeveelheid water af. De grootste ravage werd aangericht in Duitsland en België, maar ook in Limburg was de schade groot. Arno Korsten, emeritus hoogleraar bestuurskunde en (voormalig) lid van vele adviesorganen op het gebied van waterveiligheid, bestuur en politiek, luidt samen met collega’s de noodklok: het ontbreekt aan overzicht, aanspreekbaarheid en regie in het Maasgebied.

Zoete toekomst: ondergrondse regenwateropslag
Boeren op Texel zijn door het onttrekkingsverbod volledig afhankelijk van neerslag. In droge zomers worstelen ze met watertekorten, met misoogsten en dalende inkomsten als gevolg. Nieuwe proeven op het eiland met ondergrondse zoetwateropslag zijn een belangrijke stap naar zelfvoorzienendheid. “We moeten klimaatadaptiever worden”, zegt Arnold Langeveld, akkerbouwer en voorzitter van LTO Texel.

Ecologische impulsen door kleinschalige ingrepen
Dood hout in het water, een strook bomen langs de oever of het behoud van blokken vegetatie. Bescheiden ingrepen in beken en beekdalen kunnen het ecologisch functioneren ten goede komen. Maar in welke mate en onder welke omstandigheden? Van 2014 tot 2021 testten de waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta, Provincie Noord­Brabant en Wageningen Environmental Research verschillende maatregelen in het veld.

EN VERDER

REDACTIONEEL
Dringend behoefte aan slagvaardige regie

IN THE PICTURE
Martin Korevaar: ‘Onderzoek met maatschappelijke relevantie’

HOOGSTANDJE
Een fabriek voor bioplastic producerende slibbacteriën

COLUMN
Harrie Timmer: We zijn ze, en ze doen het best goed

WATERTECHNIEK
- Aarhus bouwt ‘duurzaamste afvalwaterzuivering ter wereld’ met Nederlandse inbreng
- Vernieuwde database REWAB: sneller, eenvoudiger en flexibeler
- Autonoom varende Roboat
- Regenwater opvangen en hergebruiken met slimme data
- WBL ontwikkelt nieuwe meetmethode IBA’s

WATERWETENSCHAP
- Natuurvriendelijke oevers: goed voor natuur en waterkwaliteit

H2O ONLINE

WATERNETWERK
- ICUD2024 – Vooraankondiging
- Water Summit for Global Development 2022 – Catching up with urbanisation
- Transities in de watersector – leren van transformeren

Redactieadres

H2O
Koningskade 40
2596 AA Den Haag
redactie@h2o-media.nl
070 - 32 22 765