cover h2o maart 2021Topman Patrick Verkooijen over mondiale adaptatietop: ‘Ik omarm wat we hebben bereikt’
Het is niet of-of, maar en-en: we moeten ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering én de uitstoot van broeikasgassen beperken. Dat zegt Patrick Verkooijen, die in januari met zijn Global Center on Adaptation de eerste mondiale top over klimaatadaptatie organiseerde. ‘De risico’s van de steeds vaker optredende weersextremen zijn te groot.’

Een jaar corona: ‘We krijgen het druk, drukker, drukst’
Oude schetsen van 34 duizend aansluitingen controleren op de aanwezigheid van lood. Gebruikmaken van stille winkelstraten en uitgaansgebieden voor het vernieuwen van waterleidingen. Brandkranen voor bemonstering geschikt maken. Een pleidooi om het werk van mensen die ervoor zorgen dat ons afvalwater kan blijven wegstromen te beschouwen als vitaal. De bemonstering van rioolwater opschalen van twee naar zeven keer per week. Een greep uit de ervaringen van waterwerkers in coronatijd.

Is Cora van Nieuwenhuizen wereldkampioen water geworden?
We staan aan het eind van de regeringsperiode van het kabinet Rutte III. Wat heeft dit kabinet bereikt als het over water gaat? Heeft de waterwereld de afgelopen vier jaar stappen gezet met Cora van Nieuwenhuizen aan het roer? Deze minister van Infrastructuur en Waterstaat kreeg wel wat op haar bordje, met onder andere de droogtecrisis, de coronapandemie, zorgen over waterkwaliteit (medicijnen, PFAS, stikstof) en geregeld oplaaiende zorgen over de cyberveiligheid. De vraag is: heeft ze haar eigen ambities waargemaakt? Ofwel ‘wereldkampioen waterkwaliteit’ worden en van Nederland de ‘wereldkampioen water vasthouden’ maken?

‘Mijn grootste angst? Drie verregende zomers achter elkaar’
De kans dat Nederland na drie droge zomers dit jaar opnieuw te maken krijgt met droogte, is niet te voorspellen. Maar áls de droogte toeslaat, zijn we volgens Niko Wanders, hydroloog en droogte-expert aan de Universiteit Utrecht, wel beter voorbereid.

Remote Sensing is harde noodzaak
Ooit ging de dijkgraaf zelf voorop bij het schouwen van watergangen en dijken. Nu zijn het satellieten en drones die met grote precisie de situatie op de grond kunnen monitoren. Steeds betere sensoren leveren steeds meer ruwe data. Remote sensing komt als geroepen. Waterbeheer zal steeds meer een data gedreven operatie worden. Maar hoe kom je tot praktische toepassingen?

Slibverwerkingstechniek TORWASH belandt in cruciale fase
Het begon met een emmertje slib, nu wordt de slibverwerkingstechniek TORWASH na een succesvolle pilot in Almere opgeschaald. De nieuwe techniek is veelbelovend, ze reduceert het slibvolume enorm. Op de rwzi Land van Cuijk wordt de volgende stap gezet met een productie-installatie, het is een kantelpunt richting commerciële toepassing.

REDACTIONEEL
Water en het regeerakkoord

HOOGSTANDJE
Groengasinstallatie AGV bijna in bedrijf

COLUMN
Harrie Timmer: Het parallelle universum van de waterwereld

IN THE PICTURE
Luuk Zaal: ‘Ik ben een politiek dier en hou van mijn omgeving’

WATERTECHNIEK
- Brabant Water vervangt zand voor kalkpellets
- Primeur De Dommel: supersnelle virtuele pilot voor ozoninstallatie

WATERWETENSCHAP
- Veel meer benutting van bodemenergie mogelijk in binnensteden
- Nieuwe inzichten in de kwaliteit van ondiep grondwater

H2O ONLINE

WATERNETWERK
• Clean Water and Ecosystem Restoration
• Digitale transformatie - waarom is dat zo moeilijk?
• Biodiversiteit en beheer en onderhoud