Govert Schilling: Planetoïden waren de waterbrengers op aarde 

H2O maart cover Het ontstaan van water op aarde is verweven met de geschiedenis van het universum. Feit is dat het heelal veel water bevat en dat er zo goed als zeker aardeachtige planeten draaien rond andere sterren dan de zon. Wie weet ook met zeeën en oceanen - en dus misschien ook wel met leven. Wetenschapsjournalist Govert Schilling zet water in een breder perspectief.

Waterconflicten globaal voorspellen, lokaal voorkomen
Wie oorlogen en conflicten kan voorspellen, kan ze voorkomen of er in elk geval op anticiperen. Met dit idee in het achterhoofd ontwikkelde het Water, Peace and Security partnerschap een hulpmiddel om – tot twaalf maanden vooruit – te ontrafelen waar ter wereld het risico op water gerelateerde conflicten toeneemt

PODIUM: Naar een eerlijker watersysteemheffing
Al sinds 2014 wordt, naar aanleiding van het OESO-rapport Water Governance in the Netherlands: Fit for the Future?, nagedacht over aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. Hans André de la Porte (woordvoerder Vereniging Eigen Huis) en Wubbo de Raad (adviseur LTO Nederland) geven aan waar voor hen de pijn zit in de bestaande regeling en hoe het volgens hen beter kan.

Zijn waterschappers meer betrokken en bevlogen?
In 2019 was bijna één op de tien kandidaten voor de titel ‘Ambtenaar
van het Jaar’ een waterschapper. Toeval? Of onderscheiden ze zich als het gaat om ambities, deskundigheid, bevlogenheid?

Onderhoud
Waternet voert blokonderhoud in en multicriteria-analyse maakt opmars

EN VERDER

REDACTIONEEL
De watertechnologie moet leveren

IN THE PICTURE
Stefanie Stubbé: ‘Het kwartje viel: de waterwereld is het’

HOOGSTANDJE
De Noordwaard: een langverwachte overstroming

BEURSSPECIAL

 • Focus op kennisdelen en ketensamenwerking
 • Vezeldoek en ultrageluid tegen microverontreinigingen
 • Vitens wil compleet digitaal inzicht van bron tot tap
 • Proeftuin waterstraat krijgt ook een hitteplein

H2O ONLINE

VIJF NIEUWE PRAKTIJKCODES DRINKWATER

NEW BUSINESS

 • Twee topprijzen geven kleur aan watertechnologie
 • Sensileau: podcasts uitkomst om kennis bij te houden
 • Lamb Weston/Meijer: gebruik drinkwater en chemicaliën naar nul
 • WIS award: van plasticafvalschep tot monitoring assets met algoritmes

WATERWETENSCHAP

 • Pfas-verwijdering uit blus- en afvalwater
  Eind 2018 raakte door een vergissing bij
  een olieterminal in Noord-Holland on- geveer 200 m3 water verontreinigd met PFAS-houdend blus- schuim. Betrokkenen gingen op zoek naar een betere oplossing dan het, zoals gebrui- kelijk, af te voeren naar een verwerker.
 • Kansrijke maatregelen per landbouwperceel voor schoner water
  De kwaliteit van het grond- en oppervlakte- water in Nederland is de afgelopen decennia weliswaar verbeterd, maar is op veel plekken nog niet op orde. ‘Maatregel op de Kaart’ is ontwikkeld om het nemen van maat- regelen makkelijker te maken. De kaart geeft voor elk landbouw- perceel in Nederland namelijk aan welke maatregelen kansrijk zijn.

WATERNETWERK

 • Water en de circulaire economie
 • Wat doet de antiaanbak- laag in de circulaire waterketen?
 • Lustrum voor CoP Beheer en Onderhoud
 • KNW studentendag voor mbo-ers
 • Nieuw bij Waternetwerk op Instagram

* H2O maart is voor een deel gewijd aan Aqua Nederland Vakbeurs en de Roleringsvakdagen. De beurzen zijn door de problemen met het corona-virus verplaatst naar juni, maar dat besluit viel toen het nummer al op de drukpersen lag.