cover h2o sept 2021Lisette de Senerpont Domis: ‘Waterkwaliteit? Ik zie een nieuwe milieucrisis aankomen’
De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland laat te wensen over. En dat is een understatement: in 2019 voldeed slechts 1 procent van ons water aan de Europese eisen. Onderzoeker Lisette de Senerpont Domis van het Aquatisch Kenniscentrum Wageningen, met meer dan vijftien jaar ervaring in de aquatische ecologie en een speciale interesse in klimaatverandering, geeft haar visie.

Drukte in bodem vraagt om meer regie
Een schone energiebron die altijd levert, onafhankelijk van zon of wind. Bovendien ondergronds, dus geen horizonvervuiling. Aardwarmte geldt als een grote belofte voor de energietransitie. Op papier goed voor 26 procent van de warmtevraag van huizen en gebouwen. Maar hoe druk wordt het in de bodem? En wat zijn de risico’s voor het grondwater en de drinkwaterbronnen?

Podium: ‘Droge voeten’, altijd en overal?
Moderne techniek maakt steeds betere sturing van de waterhuishouding mogelijk. Maar daarmee zijn droge voeten zeker niet gegarandeerd, zo werd deze zomer weer overweldigend duidelijk in Limburg. En ook in Noord-Holland was eind juni na extreme regenval sprake van forse wateroverlast. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zegt al het mogelijke gedaan te hebben om de schade te beperken, maar de agrariërs in het gebied zien dat anders. Wat gebeurde er precies, en vooral: wat valt er te leren, ook voor overlastsituaties elders in het land? De kijk van bestuurders Siem Jan Schenk (HHNK) en Kees Stoop (LTO-Noord).

Verschil moet er wezen! Maar is dat er ook?
Het is bijna een dooddoener dat verschillen op de werkvloer waardevol zijn voor organisaties. Ook in de watersector zijn er allerlei initiatieven om diversiteit te bevorderen. Maar wie wordt uitgenodigd voor het feest?

Waterramp in Limburg leidt tot bezinning over waterveiligheid
Het waterveiligheidssysteem in Limburg kreeg in juli een stresstest die zijn weerga niet kende. Aanhoudende regenval in het stroomgebied van Rijn en Maas zorgde voor een vloed aan water. Nooit kreeg de Maas zoveel water te verwerken. Maar de rivier kon de recordafvoer aan, met dank aan de Maaswerken. De problemen deden zich voor in de beken in het heuvelland die uitgroeiden tot brute stromen en grote schades aanrichtten. De ramp leidt tot bezinning over het waterveiligheidssysteem.

De wisselpolder: multifunctioneel stootkussen tegen een stijgende zee?
In de zoektocht naar adequate bescherming tegen een gemiddeld steeds hogere zee, lijken een bredere kustzone en meer natuurlijke dynamiek hand in hand te gaan. Waar buitendijks de ruimte voor verbreding ont- breekt, is het laten opslibben van polderland tussen de zee- dijk en een landinwaarts gele- gen dijk wellicht een duurzaam alternatief voor zeedijkversterking. In een recent rapport zet het NIOZ de plussen en minnen van de ‘wisselpolder’ als waterveilig landschap op een rijtje.

EN VERDER

REDACTIONEEL
Weersextremen leggen zwakke plekken bloot

IN THE PICTURE
Kelly Hamers: ‘Op kleine schaal naar de grote dingen kijken’

COLUMN
Harrie Timmer: Een geborgde zetel voor de regenboogforel

HOOGSTANDJE
Energie winnen in vijver Diergaarde Blijdorp

WATERTECHNIEK
- NX Filtration koopt 2,4 hectare grond voor bouw fabriek
- Faalkansmodel detecteert zwakke schakels in persleidingennetwerk
- Bacterie verstoorde opstartfase ‘robuuste’ ICEAS-zuivering
- Nieuwe anaerobe technologie zuivert afvalwater slachthuis
- Delfland levert vloeibare CO2 aan tuinders
- Northwater versnelt ontmanganingsproces door enten antraciet

WATERWETENSCHAP
- ‘Maatregel op de kaart’ is verbeterd en getoetst
- Zoetwatervoorraad IJsselmeer krapper dan gedacht

H2O ONLINE

WATERNETWERK
- Winnaars van de H2O jaarprijs jaargang 2020
- Oproep: Diversiteit en inclusie in de watersector
- Kick-off programma van de AIWW op 9 september