secundair logo knw 1

Cover H2O no april 2024 Katja Philippart: ‘Gun de Waddenzee haar deel van het zoete water’
Het water in de Waddenzee wordt steeds zouter en warmer. Tegelijk gaan sommige wadplaten langzaam kopje onder. Dit heeft grote gevolgen voor schelpdieren, vissen en vogels. Kustecoloog Katja Philippart roept waterbeheerders op om te zorgen dat meer zoet water deze zee bereikt. “Op termijn moeten we misschien afscheid nemen van de huidige Waddenzee.’

Zoektocht naar beste slibverwerkingstechnologie: er zijn (nog) geen betere
In 2022 zijn Waterschap Vallei en Veluwe en GMB BioEnergie – ondersteund door Royal HaskoningDHV – samen gaan zoeken naar oplossingen om zuiveringsslib nog duurzamer te verwerken. De projectpartners hebben mogelijke nieuwe en duurzamere technieken voor het verwerken van slib en het terugwinnen van grondstoffen onderzocht in binnen- en buitenland. Inmiddels is dit zogeheten Ontwikkeltraject Slibverwerking bijna afgerond met een verrassende uitkomst: er zijn geen betere.

Vlaamse Aquaduin gebruikt effluent al 22 jaar als drinkwaterbron
Waar Nederland de eerste stappen zet voor effluent hergebruik als drinkwaterbron, is dat in West-Vlaanderen al jarenlang goed gebruik. Met membraantechnieken, ultrafiltratie en omgekeerde osmose produceert drinkwaterbedrijf Aquaduin 50 procent van de drinkwatervraag met hergebruikt effluent als bron. Wat kunnen wij leren van onze zuiderburen?

Waterlichamen als rechtspersoon: veel broedsels maar nog kuikens
In Spanje, Ecuador, Nieuw-Zeeland, Peru en India zijn rivieren en meren door de overheid erkend als rechtspersoon. In ons land wordt weliswaar gebroed op allerlei initiatieven, maar tot daadwerkelijke toekenning van rechten aan waterlichamen is het nog nergens gekomen. H2O zet op een rij wat er op dit vlak borrelt in de waterwereld.

Easyfairs meldt ruime voldoendes voor Aqua Nederland
Volgens de registratie van Easyfairs trok de vakbeurs Aqua Nederland in Gorinchem 6.338 bezoekers. Ze waardeerden de beurs met een 8. De 302 exposanten gaven de beurs een 7,8, zo maakte de beursorga- nisator bekend na afloop van de 16e editie, vorige maand.

Wat is er logischer dan op zee groene waterstof maken?
Waterstof als energiebron zonder CO2-uitstoot: het idee is al oud, en af en toe staat er iets over in de krant. Maar waterstof uit zeewater maken en groen produceren, dat is nog niet zo eenvoudig. Michel Saakes, lector hogeschool NHL Stenden, doet onderzoek.

PFAS is een extra bedreiging voor het grondwater in Nederland
Op veel plekken in Nederland zitten PFAS in het ondiepe grondwater: nu in ruim de helft van de meetlocaties (673). Dat blijkt uit de provinciale metingen aan het grondwater uit 2021/2022. In 28 procent van de locaties lag de PFAS-concentratie boven de door de EU voorgestelde somnorm.


EN VERDER

REDACTIONEEL
Het einde van de Waddenzee

COLUMN
Marjolijn Haasnoot: Schoon drinkwater: sturende keuzes zijn dringend nodig
Jos Peters: Als het kalf verdronken is

HOOGSTANDJE
Proefbemaling voor herstel van Riool zuid

IN THE PICTURE
Josephine van Ruiten (25): ‘Op een logische manier problemen oplossen’

H2O ONLINE

 • HHNK belooft meer actie tegen verboden pesticiden in bollenstreek
 • Een serious game voor integraal assetmanagement
 • Deltares vergelijkt droge jaren: maatregelen beperken impact
 • Peilstrategieën om grondwaterstanden in veengebieden te verhogen
 • IJsselmeer en Markermeer al naar zomerpeil
 • Onderzoek COELO: waterschapslasten met gemiddeld 12 procent gestegen
 • Trendanalyse kwelgevoelige vegetatie in het Vechtplassengebied bevestigt sterke achteruitgang
 • Ingrijpende systeemkeuzes nodig bij zeespiegelstijging van 5 meter
 • Alternatieve monstername voor moleculaire diagnostiek
 • Onderzoek: comammoxbacterie vormt sterke combinatie met anammox bij zuiveren afvalwater
 • Docenten trekken aan de bel over tekort studenten watermanagement
 • Amerikanen eren Erik Roesink voor ontwikkelen innovatieve membraantechnologie
 • H2O Podcast: Waarom Brabant Water inzet op de Oosterschelde en niet op de Maas
 • H2O Podcast: Waterkelders werpen nieuw licht op geschiedenis van ons drinkwater

WATERNETWERK

 • MBO’ers ontdekken watersector op Aqua Nederland
 • Symposia over stikstof en lachgas
 • Kom ook naar de Waternetwerkdag
 • Slibverwerking, niet mijn zorg?!

 


Wilt een abonnement? Klik hier


 

Redactieadres

H2O
Koningskade 40
2596 AA Den Haag
redactie@h2o-media.nl
070 - 32 22 765