aug2020

Jelle Hannema, Vitens: ‘Ik begin ongeduldig te worden’ 
Drie extreem droge zomers op een rij: het is geen toeval meer. Volgens Jelle Hannema, directeur van Vitens, is het hoog tijd dat we het watersysteem aanpassen aan deze nieuwe werkelijkheid. Met als doel: de ‘waterkoek’ vergroten. Doen we dit niet, dan kan het drinkwaterbedrijf op termijn niet meer aan de stijgende watervraag voldoen.

Geldinjectie verbetert gereedschapskist hydrologen
Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven investeren de komende 2 jaar nog eens 4 miljoen euro in het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Er is dringend behoefte aan één Iconsistente basis voor het uitvoeren van hydrologische modelberekeningen.

KIWI, het diplomatenklasje van de watersector
Sinds begin dit jaar worden waterschapsmedewerkers opgeleid om mee te werken aan Blue Deal-projecten binnen het internationale leerprogramma KIWI. Dit ‘diplomatenklasje van de watersector’ kent 20 deelnemers. “Aard en omvang van de Blue Deal maken dat de waterschappen moeten investeren in capaciteit en professionaliteit bij inter- nationaal werk.”

Delta Kenniscentrum: impuls voor regio en watersector?
Als onderdeel van het compensatiepakket voor de afgeblazen komst van de Marinierskazerne krijgt de provincie Zeeland het Delta Kenniscentrum. Het accent ligt op de Nexus water-voedsel-energie, bij uitstek kenmerkend voor ontwikkelingen in het toekomstbeeld van de Zuidwestelijke delta. Wat betekent het centrum voor de watersector? Lector Niels Groot van de Delta Academy licht toe.

Jargon? Spreek klare taal!
Onder het motto ‘Laten we klare taal gaan spreken’ heeft het Hoogheemraadschap van Delfland moeilijke begrippen rondom het onderwerp klimaatadaptatie vertaald in heldere taal.

Ligt het programma Integraal Rivier Mangement op koers?
Het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) is de nieuwste uitdaging op het gebied van watermanagement in Nederland. Het doel: alle vraagstukken rond rivieren met elkaar verbinden en integraal oplossen. In 2022 moet er een breed programma liggen dat het hele rivierengebied voor de komende decennia toekomstbestendig maakt. Ligt IRM op koers?


EN VERDER

REDACTIONEEL
De zorg van Glas

IN THE PICTURE
Janine de Wit: ‘Nooit gedacht dat ik onderzoek zó leuk zou vinden’

HOOGSTANDJE
‘s Lands grootste innamestation nadert voltooiing

COLUMN
Harrie Timmer: Een wet op de milieudoelen

WATERTECHIEK

- Platform BlueEarth Data: mondiale waterdata toegankelijk
- NEN-norm voor snelle detectiemethode E.coli
- Zero Brine start tweede proef in Botlek
- Hitteplein: regenwater opvangen, vasthouden en teruggeven

WATERWETENSCHAP

  • Stroombaanmaaien in de Eefse Beek: een unieke veldproef
    Intensief maaien van watergangen is nadelig voor planten en dieren in het water. Het maaien van een smal- le stroombaan pakt goed uit voor de biodiversiteit maar de effecten op het waterpeil zijn niet goed bekend. Een veldproef in de Eefse Beek in de Achterhoek werpt meer licht op de relaties tussen maairegime, afvoer en waterpeil.
  • Burgers helpen met waterbesparen
    Dit jaar worden, net als vorig jaar en het jaar daarvoor, opnieuw droogterecords gebro- ken. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op burgers om zuinig om te gaan met kraanwater. Maar hoe help je burgers met waterbesparen?

H2O ONLINE

WATERNETWERK

  • KNW coronaproof najaarscongres: meerwaarde door verbinding
  • Algemene Ledenvergadering
  • ‘Best’ practices binnen internationale anaerobe behandelprojecten