secundair logo knw 1

H2O sept 2023 cover

Peter Glas: Dijk in Zee? Niet later beslissen dan 2030’
Peter Glas neemt begin december afscheid als deltacommissaris. Nog één keer hamert hij op het belang van het Deltaprogramma, een klimaatbestendige ruimtelijke inrichting, kennis als basis voor ingrijpende maatregelen en de verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. ‘Hypotheekvoorwaarden en verzekeringspremies zijn straks niet meer overal hetzelfde.’

Klimaatmonitor toegelicht: ‘Waterschappen zijn in 2025 energieneutraal’
Het doel van energieneutraliteit in 2025 is binnen bereik en de waterschappen zijn nu op weg naar klimaatneutraliteit in 2035 en - als volgende stip op de horizon - circulariteit. Waarmee is de meeste winst te behalen en wat zijn de uitdagingen? De focus ligt op het zoveel mogelijk terugdringen van de uitstoot van lachgas en methaan, blijkt uit de Klimaatmonitor.

Alphons van Winden: ‘Focus niet zo op extreme waterstanden op onze rivieren’
In de waterwereld dankt Alphons van Winden zijn bekendheid aan zijn wekelijkse Waterpeilen, een actuele vooruitblik op de waterstanden in de grote rivieren. Wie is de man achter deze veel geraadpleegde rivierverwachting? Een gesprek over liefde voor hoogwatergolven, getallenreeksen, ooibossen en een zorgelijke prop in het Pannerdens Kanaal.

Podium: Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
De waterschappen voelden zich bij de verkiezingen in maart dit jaar een beetje tweederangs ten opzichte van de provincies. In een evaluatie noemden ze daarvoor vooral praktische punten zoals het telproces, de communicatie met de Kiesraad en verouderde software. Valt er ook meer inhoudelijk wat te zeggen over de waterschapsverkiezingen? Manita Koop, werkzaam voor Delfland, en Hans Vollaard, politicoloog aan de Universiteit Utrecht, signaleren beiden de rol van gebrek aan kennis en interesse bij kiezers. Hoe dat op te lossen?

Lessen trekken uit de droogvallende Po
In de zomer van 2022 leken grote delen van de rivier de Po een langgerekt grindpad door het Noord-Italiaanse landschap. De rivier stond historisch laag. De bron stond zelfs maandenlang droog. Reden voor de opleiding Watermanagement van de Hogeschool Rotterdam om de rivier de Po te kiezen als bestemming voor een studiereis. Initiatiefnemer Annebeth Loois vertelt.

Wetsus begint met een tas vol lof en middelen aan het derde decennium
Wat in 2003 begon als een initiatief met de weddenschap dat het niet langer zou duren dan 5 jaar, bestaat nog steeds: Wetsus, het Europees centrum voor duurzame watertechnologie in Leeuwarden. In 20 jaar tijd heeft het onderzoeksinstituut vaste grond onder de voeten gekregen. “We hebben nu een behoorlijk grote reputatie wereldwijd in de watersector.”

Ondergrondse zoetwateropslag texel eindelijk succesvol
Om zelfvoorzienend te worden onderzoeken Texelse boeren samen met adviesbureau Acacia Water onder- grondse regenwateropslag op het eiland. Na tien jaar experimenteren is de oogst van een proefperceel dit seizoen veelbelovend. “De pootaardappelen gaven een meeropbrengst van 15 procent”, zegt Jouke Velstra, directeur van Acacia Water en Fixeau.

EN VERDER

REDACTIONEEL
Klimaatneutraliteit in 2035 is een must

IN THE PICTURE
Anke Martens (28): ‘‘De cirkel is rond. De Maas is weer terug in mijn leven’

HOOGSTANDJE
Met robotmol in het beverhol

COLUMN
Marjolijn Haasnoot: Hoe je van klimaatadaptatie blij kunt worden!

H2O ONLINE

 • Schone Rivieren: tijd voor strenge regels tegen plastic
 • Algemene Rekenkamer kritisch op dijkversterkingsbeleid
 • Vergaande verwijdering nutriënten, microverontreinigingen en zwevende stof met O3-STEP
 • Aandachtvragende stoffen in rwzi-effluent: huidige stand van de kennis
 • Delfland gaat met vijf aannemers in zee om emissieloos te baggeren
 • Waterschapslasten flink omhoog bij waterschappen
 • Paques Biomaterials bouwt in Emmen PHA-fabriek
 • Co Verdaas volgt Peter Glas op als deltacommissaris
 • Studie: met natuurkracht watersysteem Geuldal verbeteren
 • Waterschappers Reijnders en Veldhuis in finale Ambtenaar van het Jaar
 • Rwzi Garmerwolde: 3 technieken langdurig getest op verwijderen medicijnresten
 • KRW-eisen: Vechtstromen pakt negen zuiveringen aan
 • Waterschap AGV wil geen harde splitsing Waternet

WATERNETWERK

 • Symposium Waterkwaliteit op de Kaart #7
 • KNW Najaarscongres
 • Vakantiecursus #74 Nu Ingrijpen!
 • Terugblik AIWW en KNW Fitterijwedstrijden

 Wilt u H2O lezen? Kijk hier voor een abonnement


 

Redactieadres

H2O
Koningskade 40
2596 AA Den Haag
redactie@h2o-media.nl
070 - 32 22 765