secundair logo knw 1

In toenemende mate verplaatst het thema circulariteit zich van de beleidstafels naar de dagelijkse praktijk. Hergebruik van materialen, het circulair benutten van grondstoffen en refurbishen van componenten: het zijn actuele thema’s voor projecten in watertechniek en riooltechniek. En terecht. Gezien de schaarste en hoge inkoopprijzen voor grondstoffen is deze ontwikkeling niet meer dan logisch. Maar hoe pakt circulariteit uit in de praktijk? Welke uitdagingen zijn er? En wat zijn de mogelijkheid en de onmogelijkheden?

 

mous mous mw06 1611Circulair ontwerpen als startpunt
Circulair werken begint al bij het allereerste begin, bij het ontwerpen van een installatie. Het vraagt van opdrachtgever en opdrachtnemer dat ze gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van een project. Dit is noodzakelijk om duurzaamheid en circulariteit voorrang te geven op economische belangen. “Circulair ontwerpen vraagt om lef en in sommige gevallen beslissingen die ingaan tegen een laagsteprijsstrategie,” aldus Hidde Kriele van Mous Waterbeheer.

Circulariteit door de gehele keten
Circulariteit vraagt om focus in alle schakels van de keten. “Het vergt bewustzijn en besef van verantwoordelijkheid voor de grondstoffen die vrijkomen indien onderdelen niet hergebruikt kunnen worden,” vult Steffen Jorritsma aan. “Hoe behouden we deze grondstoffen en voorkomen we dat deze buiten beeld verdwijnen of leiden tot milieuschade, dichtbij of ver over de grens.”

Initiatieven in de watermarkt
In de watermarkt zijn diverse initiatieven. De toepassing van refurbished onderdelen is bij revisie van pompen bijvoorbeeld gemeengoed. Steffen: “Mous Waterbeheer heeft ervaring met revisie en refurbishen van pompen en pomponderdelen, buitenopstellingskasten en besturingskasten. Ook hebben we contact met leveranciers van bijvoorbeeld refurbished PLC’s van alle gangbare merken, schakelmaterialen, FO’s en routers. Daarnaast werken wij samen met het Circulair Keteninitiatief voor pompen Circopomp, waar pompen of losse pomponderdelen een tweede kans krijgen. Onderdelen worden opgenomen in een verzamelprogramma met als doel het opnieuw inzetten van refurbished samengestelde pompen van goede kwaliteit.”

Renovatie en onderhoud met refurbished componenten
In tegenstelling tot mechanische onderdelen is circulariteit voor relatief kleine elektrotechnische componenten voor besturingskasten nog vrij nieuw. Mogelijk zijn niet alle componenten geschikt voor hergebruik, bijvoorbeeld bedrading en schakelmaterialen.

“Het is cruciaal om door de hele keten scherp te zijn op de mogelijkheden en onmogelijkheden. Welke normeringen zijn van toepassing? Welke componenten mogen conform de geldende normeringen hergebruikt worden? Is het mogelijk om componenten te demonteren en grondstoffen gescheiden aan te bieden voor recycling?”

Het zijn alledaagse voorbeelden van praktische uitdagingen die om een visie vragen om circulariteit en duurzaamheid blijvend te implementeren in de dagelijkse praktijk.

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.