secundair logo knw 1

In juni 2023 is de renovatie van twee rioolgemalen in Zeewolde in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland opgeleverd. Mous Waterbeheer voerde als hoofdaannemer de mechanische en de elektrotechnische werkzaamheden uit en schakelde de civiele kennis in van onderaannemer Knipscheer Infrastructuur voor de civieltechnische werkzaamheden.

Over het project

Voor de rioolgemalen RG157 en RG185 in Zeewolde was renovatie noodzakelijk. Waterschap Zuiderzeeland schreef daarom een aanbesteding uit op basis van EMVI. Mous Waterbeheer bleek als hoofdaannemer de laagste prijs voor het werk te calculeren en schakelde Knipscheer in voor het civiele deel van het project.

Werkzaamheden Mous Waterbeheer

De mechanische renovatiewerkzaamheden omvatten onder andere het vervangen van de appendages, vernieuwen van het leidingwerk, afsluiters en het plaatsen van nieuwe afdekluiken. Bij de renovatie zijn de bestaande pompen herplaatst. Ook zijn voor beide rioolgemalen nieuwe besturingen inclusief herkenbare buitenkasten geplaatst. Op het moment van schrijven zijn beide rioolgemalen in bedrijf gesteld en worden de laatste civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd voor oplevering.

Resultaat

Met de oplevering van het project is de renovatie ruim binnen de geschatte planning opgeleverd. Door slim in te kopen en strak te plannen, zijn beide rioolgemalen voor de zomer al opgeleverd. De goede samenwerking met opdrachtgever Waterschap Zuiderzeeland en onderaannemer Knipscheer Infrastructuur is hierin een belangrijke bijdrage geweest.

Meer informatie over renovatie rioolgemalen

De renovatiewerkzaamheden voor Waterschap Zuiderzeeland kenmerken de expertise van Mous Waterbeheer. In opdracht van gemeenten, waterschappen en aannemers werkt Mous Waterbeheer dagelijks aan de renovatie en nieuwbouw van poldergemalen en rioolgemalen. Meer projecten staan op onze website of vindt u op onze LinkedIn Bedrijfspagina.

Wilt u meer weten over de volledige ontzorging door Mous Waterbeheer? Neemt u dan contact met ons op.

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.