secundair logo knw 1

Op 14 september opende Wetlantec de eerste fase van de collectieve waterzuivering in Almere. Het familiebedrijf speelt met innovatieve waterzuiveringsoplossingen in op de groeiende vraag naar natuurlijke zuiveringssystemen voor afvalwater. “Wij kunnen het rioolprobleem van hele woonwijken oplossen zonder tussenkomst van overheden”, zegt Jonas Pelgröm, mede-eigenaar van Wetlantec.


Deze content is een productie van Water Alliance


In stadsdeel Oosterwold in Almere ligt geen riolering. Het water wordt door de bewoners zelf gezuiverd. Sinds deze zomer zuivert een groep inwoners afvalwater met behulp van het systeem van Wetlantec. De bewoners sloten een contract af en betalen maandelijks voor het gebruik, vertelt Pelgröm. “In 2018 zijn we gestart met het ontwikkelen van een systeem met als doel minimaal de 3B norm - de lozingsnorm van waterschap Zuiderzeeland - te halen. Dat is uiteindelijk gelukt.”

Wetlantec wil zelfs een stap verder gaan dan de huidige norm. “Wij garanderen de 3B klasse, maar we weten dat we een nog hoger niveau halen. Daarom zijn we een traject gestart om ons systeem een klasse 4B+ te geven. Die klasse hebben we zelf bedacht, want de hoogste norm in Nederland is 3B. Die plus staat voor het verwijderen van medicijnresten.”

DEF Wetlantec Oosterwold mensen 900 De mensen van Wetlantec

Dit gebeurt door zogeheten medicijnreactoren die op basis van schimmelcultuur medicijnresten in het water afbreken of opnemen. Het complete systeem werkt autonoom, vertelt Pelgröm. “Het is voorzien van een eigen ontwikkeld telemetriesysteem dat zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit doormeet. De zuivering is voorzien van veel sensoren en is volledig op afstand te besturen.” Bij de ontwikkeling van de transportsystemen voor het afvalwater, is gebruik gemaakt van slimme pompstations die met elkaar communiceren. Zo is er tot 50 procent bespaard op kosten en materiaalgebruik.

Pelgröm verwacht de komende jaren meer systemen in Nederland uit te rollen. “Onze aanpak waarin we nauw samenwerken met bewoners en een en ander goed afstemmen met de overheid, in combinatie met de slimme natuurlijke zuivering, maakt dit collectieve systeem uniek. Het is overal in Nederland toe te passen. Ook aan de randen van stedelijk gebied, waar het sluiten van de waterkringloop en duurzaamheid als belangrijke pijlers worden gezien.”

Met het lokale systeem hoeft het afvalwater niet meer kilometers ver weggepompt te worden, wat een kostenbesparing oplevert. “In vergelijking met een conventioneel rioolstelsel is ons systeem mogelijk kostbaarder - mede doordat we onafhankelijk van subsidies en overheidsgeld werken. Wat we uitgeven zijn ook de daadwerkelijke kosten; we kunnen niet schuiven in potjes. Maar als je een reële kostenvergelijking maakt, is ons systeem een modern, slim en duurzaam alternatief.”


 Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de WaterCampus in Leeuwarden

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.