secundair logo knw 1

In opdracht van Wetterskip Fryslân realiseert hoofdaannemer Schot Infra de nieuwbouw van vier poldergemalen. Het gaat om de gemalen Alde Geeuw, Nes, Prinses Margrietsluis en Luts Súd. Op de vier locaties zijn de bestaande installaties aan het einde van de technische levensduur en voldoen deze niet langer aan de huidige vereisten. De nieuwe gemalen De Luts Súd en Alde Geeuw zijn inmiddels opgeleverd. Momenteel wordt het nieuwe poldergemaal Prinses Margrietsluis gebouwd.

Elektrotechnische en mechanische specialisatie
Bij de realisatie van de vier nieuwe poldergemalen is Mous Waterbeheer verantwoordelijk voor alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische werkzaamheden. Deze werkzaamheden omvatten onder andere het ontwerp, de levering en de installatie van het leidingwerk, het ontwerp, de ontwikkeling en de installatie van de besturing, en de bouw en levering van de besturingskast. Ook plaatst Mous Waterbeheer de pompen voor het verbeteren van de capaciteit.

Verbeterde vispasseerbaarheid
Doel van de nieuwbouw van de gemalen is het waarborgen van de waterhuishouding in het gebied. Op de locatie in Balk was bijvoorbeeld een klein waterwerk gesitueerd. De capaciteit van het nieuwe gemaal Luts Súd is verhoogd naar 8 m3/min. Ook is de volledige elektrotechnische installatie vernieuwd, inclusief buitenopstellingskast. Voor poldergemaal Alde Geeuw werd gekozen voor twee imposante Hidrostal pompen voor verbeterde vispasseerbaarheid van het gemaal. Voor Wetterskip Fryslân is dit één van de kernthema’s voor dit nieuwbouwproject.

Een olympisch zwembad vullen in 1 uur
Momenteel werkt Mous Waterbeheer pal naast de Prinses Margrietsluis aan de mechanische en de elektrotechnische installaties voor het nieuwe poldergemaal Prinses Margrietsluis. De pompkelder inclusief twee Hidrostalpompen is geplaatst, het leidingwerk vervangen en de besturing geplaatst. De capaciteit van gemaal Prinses Margrietsluis is na nieuwbouw 45 m3/min. Dat staat gelijk aan 7.500 keer de wc doorspoelen. De capaciteit per uur is 2,7 miljoen liter wat ongeveer overeenkomt met de inhoud van een Olympisch zwembad. Daarmee is poldergemaal Prinses Margrietsluis een belangrijke locatie voor de waterhuishouding in het gebied.

Nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemers
De nieuwbouwgemalen Luts Súd en Alde Geeuw zijn inmiddels naar volle tevredenheid opgeleverd. Daarbij is de nauwe samenwerking tussen Wetterskip Fryslân, hoofdaannemer Schot Infra en de onderaannemers, waaronder Mous Waterbeheer, een cruciale factor in het succes van dit project. Binnenkort wordt poldergemaal Prinses Margrietsluis opgeleverd. Vervolgens wordt als vierde en laatste deelproject het gemaal en naastgelegen stuw Nes volledig vernieuwd.

Meer projecten voor gemeenten en waterschappen
Mous Waterbeheer is kennispartner voor waterschappen en gemeenten voor diverse renovatie- en nieuwbouwprojecten. Op onze website staat een selectie van projecten door heel Nederland. Kijk daarvoor op: https://www.mouswaterbeheer.nl/projecten

 

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.