secundair logo knw 1

Watergraaf Erik de Ridder van Waterschap De Dommel is genomineerd voor de titel Beste lokale bestuurder van 2023. Hij is dit jaar de enige bestuurder uit de watersector die kans maakt op de onderscheiding.

Valéry Hunnik gaat aan de slag als directeur bij Waterschap Rivierenland. Samen met secretaris-directeur Kees Vonk, directeur Jacob Knoops en directeur Rob Kleijwegt vormt zij de directieraad van het waterschap.

Inge de Graaf, universitair hoofddocent aan Wageningen University & Research, krijgt een Early Career Award. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) aan jonge onderzoekers die bezig zijn met vernieuwend onderzoek.

Anna van der Maas is toegetreden tot het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Zij volgt Mirjam Fagel op als fractievoorzitter van de fractie Partij voor de Dieren. 

Albert Klein Tank begint op 1 januari 2024 als wetenschappelijk directeur van het Delta Climate Center in Zeeland. De klimaatwetenschapper vormt samen met de reeds begonnen Joyce Ten Holter de leiding van het nieuwe instituut.

Secretaris-directeur Gritta Nottelman heeft haar vertrek aangekondigd bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Nu er een nieuwe fase is aangebroken in de samenwerking met de gemeente Amsterdam, vindt ze het tijd om te vertrekken. Ze stopt op 1 februari volgend jaar.

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.