Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

In het ruwe grondwater van drinkwaterproductielocatie Noordbargeres worden diverse organische microverontreinigingen aangetroffen. Sinds oktober 2018 wordt op een anaerobe grondwaterbron actiefkoolfiltratie toegepast. De toepassing bij een anoxische (nitraathoudende) grondwaterbron leverde echter een gecombineerd nitraatreductie/ijzeroxidatieproces op.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

De relatie tussen perceptie, gedrag en de hardheid en kalkafzettendheid van water is evident, maar tegelijkertijd complex en onbegrepen. Deze studie met een citizen science-project en controlegroep laat zien dat klanten hun kraanwater na de ingebruikname van een centrale ontharder niet enkel beschouwen als zachter, maar ook als gezonder en lekkerder.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

Na de aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn beheer, onderhoud, monitoring en evaluatie van groot belang. In Noord-Holland heeft de aanleg van de natuurvriendelijke oevers grotendeels goed uitgepakt en mede door het uitgevoerde beheer geleid tot een toename van (bijzondere) soorten. 

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

Complexe maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie komen elkaar tegen in de toch al drukke stedelijke ruimte. Dit artikel presenteert een methode die organisaties kan helpen bij het werken aan meerdere transities tegelijk.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

Om meer inzicht te krijgen in de regionale effecten van Regelbare Drainage-Infiltratie (RDI) heeft waterschap Aa en Maas een modelstudie uitgevoerd naar de invloed in het hydrologische attentiegebied rondom natuurgebied de Deurnsche Peel. Modelresultaten laten zien dat RDI het beoogde effect heeft op grondwaterstanden.

Lees meer...

0
0
0
s2sdefault

Net als in veel andere stedelijke gebieden wordt de drinkwaterwinning in Veenendaal beschermd door een boringsvrije zone. Uit een verkenning blijkt dat na vervanging van een ondiepe drinkwaterwinput door een diepe, de boringsvrije zone verdiept kan worden zonder extra risico voor de drinkwaterwinning.

Lees meer...