Colors: Blue Color

H2O Premium biedt u volledige artikelen uit het vakblad. De artikelen zijn beschikbaar voor de abonnees van H2O en leden van KNW. Bestaande leden kunnen hieronder inloggen. Meer informatie over onze abonnementen? Klik dan hier.

Het WTEX10 programma richt zich op de export vergroting van de Nederlandse watertechnologiesector. Het initiatief brengt samen met de sector marktkansen in kaart en vormt consortia met kleinere Nederlandse leveranciers en drinkwaterbedrijven. “De watersector is qua exportgroei de slechtst presterende sector van alle topsectoren”, zegt Steven van Rossum, programmamanager van WTEX10.

Lees meer...

Door een faalkansanalyse te gebruiken op een door leidingen gekruiste boezemkade, bespaarde waterschap Hunze en Aa’s tonnen op een dijkverbeteringstraject in Groningen. De SSWN, Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders, begeleidde en faciliteerde het proces. “Eerder was deze kennis al toepasbaar op primaire waterkeringen en nu ook op regionale waterkeringen”, zegt Nisa Nurmohamed, projectmanager SSWN.

Lees meer...

Waterschappen besluiten over zaken waarmee jongeren in de toekomst te maken krijgen. Terwijl de (meeste) mensen die nu die besluiten nemen, er dan niet meer zijn. Daarom willen Margot Kwee, Frank Huijgens en Mathijs van Eeuwijk zélf gaan meebesturen.

Lees meer...

Klimaatverandering heeft aanzienlijke economische risico’s. Het huidige beleid voldoet niet om opwarming, natuurrampen, zeespiegelstijging en extreem weer te voorkomen. Dat zal op termijn ook zeer schadelijk uitpakken voor de wereldeconomie. Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro, over het samenspel tussen banken, economie en klimaat.

Lees meer...

Steeds meer Vlamingen hebben een eigen opslagtank voor regenwater en spoelen hun toilet ermee door. Wasmachines draaien op hemelwater. Dat betaalt zich uit in een veel lager drinkwatergebruik dan in Nederland. De eerste wettelijke maatregelen dateren al van 2005. Hier praten we nog vooral over de (on)mogelijkheden.

Lees meer...

Is Rotterdam in 2100 een groene koele waterstad waarin een deel van het vastgoed drijft en de Nieuwe Waterweg niet langer door zeeschepen wordt bevaren? Moet er op termijn brak water de stad in om perioden van droogte te overbruggen? Hoe kan er veilig gewoond blijven worden in buitendijks gebied? In diepe polders? Het boek Weer verandert alles (2022) werpt een panoramische blik op de toekomst van de metropool in het licht van klimaatverandering.

Lees meer...
Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!