secundair logo knw 1

De Bio-GAK installatie op de rwzi in Emmen

Bio-GAK is een nieuwe methode om microverontreinigingen en fosfaat uit rioolwater te halen. De pilot is geïnitieerd door Brightwork en wordt, in nauwe samenwerking met Waterschap Vechtstromen, NieuWater en RWB Water, getest op de rwzi in Emmen. “Het verwijderen van microverontreinigingen én fosfaat is interessant voor waterschappen”, zegt Hans Wouters, ceo van bedrijf.


Deze content is een productie van Water Alliance


Hans Wouters 200 Hans WoutersSinds 2007 helpt Brightwork communale en industriële klanten met de productie van proceswater, waterhergebruik en maatregelen om te voldoen aan de lozingseisen voor afvalwater. Bio-GAK is daar een mooi voorbeeld van. Het maakt deel uit van het innovatieprogramma microverontreinigingen IPMV. Een programma dat uitgevoerd wordt door STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Doel? Technieken testen die microverontreinigingen uit huishoudelijk afvalwater kunnen verwijderen. Bio-GAK bleek geschikt voor het programma.

Levensduurverlenging
“Na een haalbaarheidsstudie mochten we ook een pilot uitvoeren”, vertelt Wouters. In de pilot, die halverwege 2022 van start ging, wordt een nieuwe combinatie van zuiveringstechnieken gebruikt: granulair actief kooladsorptie (GAK), biologische omzetting en fysisch-chemische fosfaatverwijdering, in één continufiltratie reactor. “We beogen daarmee goede verwijderingsresultaten te paren aan een lange tijdsduur voordat de kool verzadigd is.”

De biologie wordt gestimuleerd in de reactor door zuurstof in te brengen. Deze biologische activiteit zorgt ervoor dat een deel van de organische stof, die uit het water wordt gehaald door het absorptieproces, deels ook weer wordt omgezet. Zo wordt de tijd voordat de kool verzadigd is en geregenereerd moet worden verlengd. Dit zorgt voor zowel lagere kosten als een kleinere CO2-footprint. “Actief kool regenereren is een energie-intensieve activiteit. We willen aantonen dat we de levensduur met factor drie kunnen verlengen”, zegt Wouters.

Daarnaast moet Bio-GAK fosfaat verwijderen. “Fosfaat verwijderen we door een vlokmiddel toe te dienen, bijvoorbeeld ijzerchloride. Dit proces zit nog in een testfase.” Een aantal waterschappen beschikt al over een continue zandfilterinstallatie. Brightwork ontwikkelde Bio-GAK zodanig dat het inpasbaar is. “Door zand te verwisselen voor actief kool en enkele filter internals aan te passen, is een bestaande installatie makkelijk om te bouwen. Zo krijgt een bestaand filter een tweede leven. Daar zit een enorm kostenvoordeel in.”

KRW-richtlijn
Een belangrijk onderdeel van het programma is het kosteneffectief maken van de technologie. Zowel qua investeringskosten als qua operationele kosten wordt aan de hand van de proefresultaten een doorrekening gemaakt voor een zuivering voor 100.000 inwoners. “Tegen het einde van het jaar wordt de pilot afgerond." Dan proberen we de waterschappen een kosteneffectieve en bedrijfszekere oplossing voor zowel fosfaatverwijdering als de verwijdering van microverontreinigingen te bieden. De oplossing is dan niet alleen in Nederland, maar ook internationaal in te zetten. Op deze wijze dragen wij graag ons steentje bij aan een beter leefmilieu”, besluit Wouters.


Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de Water Campus in Leeuwarden 

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.