secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Hoe kunnen monumenten en instellingen met collecties goed worden beschermd tegen het risico van wateroverlast? Met die vraag werd Limburg geconfronteerd tijdens de hoogwatercrisis in juli 2021, wat leidde tot veel improviseren. Er zijn twee draaiboeken gemaakt om voortaan beter op zo’n ramp voorbereid te zijn. 

Waterschap Noorderzijlvest is begonnen met de aanleg van de 20 kilometer lange persleidingen voor transport van afvalwater van Marum en Zuidhorn naar de nieuwe rioolwaterzuivering in Gaarkeuken. Het project behelst ook de aanleg van een leiding voor de afvoer van gezuiverd restwater van kaasproducent FrieslandCampina in Marum naar het van Starkenborghkanaal.

Sinds een aantal maanden kent Wetterskip Fryslân een nieuwe manier van informatie delen met bestuursleden en het grote publiek. Na enkele try-outs voor de zomer, kondigde het Wetterskip nu definitief aan voorafgaand aan de vergaderingen een informatiemarkt te organiseren voor bestuurders en publiek.

Ad van Wijk heeft vrijdag afscheid genomen als professor van TU Delft. Dat deed hij met de presentatie van het boek ’Groene energie voor iedereen’. In het werk, dat hij samen met Jos Boere en Els van der Roest schreef, breekt hij een lans voor integratie van energiesystemen. De aarde (woestijnen, oceanen) heeft zo'n groot potentieel aan duurzame energie dat groene energie voor iedereen haalbaar is, zo is de boodschap.

Ontwikkeling van nieuwe bossen, omvormen van akkers naar natuurlijk grasland, verondiepen, verbreden en verruwen bovenstroomse beeklopen en stedelijke gebieden veranderen in groene sponzen. Deze en zes andere maatregelen bevelen Bureau Stroming, H+N+S Landschapsarchitecten en adviesbureau Acacia Water aan om wateroverlast in het Zuid-Limburgse Geuldal te verminderen.

Cindy Reijnders (Waterschap Limburg) en Maarten Veldhuis (Waterschap Vallei en Veluwe) zijn doorgedrongen tot de eindstrijd van de verkiezing Ambtenaar van het Jaar 2023, samen met nog tien andere mensen. De uitslag wordt op 14 december bekendgemaakt.

De meeste inwoners en bedrijven in Friesland zijn volgend jaar aanzienlijk meer kwijt aan het waterschap. Dat komt volgens Wetterskip Fryslân door de complexere wateropgaven. De uitgaven stijgen hierdoor in een jaar tijd van 176 miljoen naar 203 miljoen euro.

In de Rotterdamse BlueCity is met het in gebruik nemen van de installatie Blue City Circular Water het onderzoek gestart naar de technische, economische en juridische haalbaarheid van een waterzuiveringsconcept op gebouwniveau. In de kelder van BlueCity zijn twee zit-toiletten, twee unisex urinoirs en een douche geplaatst om de verschillende sanitaire waterstromen gescheiden in te zamelen. Doel is om met de waterzuiveringsinstallatie de (afval)waterkringloop op gebouwniveau te sluiten.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat op de waterzuivering in Beverwijk zijn eerste groengasinstallatie bouwen. Naar verwachting wordt hier vanaf eind 2024 groengas geproduceerd. De bedoeling is dat er elders nog twee productielocaties komen.

Voor het onderhoud van de Eemsgeul, de toegangsroute naar de Eemshaven, heeft Rijkswaterstaat de Sliedrechtse baggeraar Van den Herik in de arm genomen. Die zet hiervoor een ‘Clean Ship’ in, dat in de eco-modus vaart en daardoor ook minder brandstof verbruikt. 

Regelgeving tegen zwerfafval is noodzakelijk om ernstige verontreiniging van onze rivieren tegen te gaan. Dat stelt het samenwerkingsverband Schone Rivieren na vijf jaar afvalonderzoek op de rivieroevers. “De huidige aanpak is dweilen met de kraan open”, zegt projectleider Joost Barendrecht. 

Twaalf Nederlandse wetenschappers, auteurs van de recente IPCC-rapporten, hebben een open brief gestuurd naar het kabinet. Ze noemen het klimaatbeleid van de afgelopen jaren aarzelend en delen in hun brief vijf, voor Nederland relevante inzichten, uit het recent verschenen IPCC syntheserapport.

Medicijnresten in het water leveren in Nederland geen gevaren op voor de volksgezondheid. Ze bedreigen wel de flora en fauna in het water. Dat blijkt uit nieuw promotieonderzoek, waaruit ook bleek dat waar meer antibiotica in het water voorkomen de antibioticaresistentie van bacteriën hoger is.

Op de rioolwaterzuivering Garmerwolde van waterschap Noorderzijlvest worden de komende anderhalf jaar drie technieken getest waarmee medicijnresten worden verwijderd. Er wordt gekeken naar het verwijderingsrendement van elk van de technieken, maar ook naar mogelijke combinaties als best renderende zuiveringsstap. Het onderzoeksproject met de naam REGAIN is gisteren formeel van start gegaan en vergt een investering van 3,5 miljoen euro.

Nederland en Duitsland werken de komende vier jaar samen aan diverse projecten om de Rijn gezonder en natuurlijker te maken. Onder de noemer ‘De Rijn Verbindt/Der Rhein Verbindet’ worden trekvissen uitgezet, rivierbos aangelegd en komen er bloemrijke dijken. 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vocht dat verdampt op dezelfde plaats weer terugkomt als regen? Alleen een bos planten is niet altijd genoeg, stelt promovenda Jolanda Theeuwen van Wetsus en de Universiteit Utrecht. Samen met collega’s onderzoekt ze hoe technologie hierbij zou kunnen helpen. 

Wetterskip Fryslân heeft er even mee geworsteld, maar nu ligt er een besluit: de rioolwaterzuivering in Sint Annaparochie verdwijnt en die in Franeker wordt gemoderniseerd. Er komt een 17,5 kilometer lange persleiding die het afvalwater van een nieuw rioolgemaal in Sint Annaparochie naar de rwzi Franeker transporteert. 

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.