Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Op de rioolwaterzuivering Soerendonk wil waterschap de Dommel een ozoninstallatie bouwen om medicijnresten beter uit afvalwater te kunnen verwijderen. In plaats van een fysieke pilot van een jaar is hiervoor een veel goedkopere computersimulatie uitgevoerd in zes weken tijd.

0
0
0
s2smodern

Ruim 3.000 mondiale wetenschappers, waaronder 5 Nobelprijswinnaars en tientallen Nederlandse onderzoekers, roepen op om met ingrijpende maatregelen de aanpassing aan de klimaatverandering serieus te versnellen. “De pandemie in combinatie met de intensivering van extreme weersomstandigheden heeft laten zien hoe onvoorbereid we zijn en dat we de natuur moeten genezen om onszelf te genezen”, stellen ze in een verklaring die is opgesteld in het kader van de topconferentie over klimaatadaptatie die maandag en dinsdag plaatsheeft.

0
0
0
s2smodern

Vanaf morgen is het in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe voor het eerst sinds acht maanden weer toegestaan om met oppervlaktewater te sproeien. Door de neerslag die in december is gevallen, bevatten de meeste sloten en beken nu voldoende water. Toch is er volgens het waterschap nog steeds sprake van een neerslagtekort, net als in de gebieden van De Dommel en Aa en Maas.

0
0
0
s2smodern

Het gaat in het algemeen goed met de watervogels die overwinteren in het stroomgebied van de Rijn. Er nemen meer soorten in aantal toe dan af. Dit komt vooral door een betere waterkwaliteit en natuurontwikkeling volgens een rapport van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn.

0
0
0
s2smodern

Het testproject met kwelders voor de kust van Delfzijl heeft duidelijk gemaakt dat kwelders wereldwijd toepasbaar zijn langs slibrijke kusten. Dat zegt het netwerk EcoShape dat de proef uitvoert. De vegetatie ontwikkelt zich snel en uit modelstudies op basis van de waarnemingen blijkt dat de golfhoogte door de kwelder tot wel 60 procent lager kan worden.

0
0
0
s2smodern

Een internationaal onderzoeksteam heeft de eerste wereldwijde kaart van potentiële bodemdaling door onttrekken van grondwater gemaakt. Hieruit blijkt dat 1,2 miljard mensen zeer waarschijnlijk de gevolgen van deze daling ondervinden.

0
0
0
s2smodern

Aanpakken en aanpassen. Dat is het motto van de Klimaatadaptatieweek Groningen die tot en met 25 januari duurt. Het zwaartepunt van het online festival ligt op aanstaande vrijdag, met onder andere de presentatie van een wetenschappelijke verklaring door Nobelprijswinnaars en een internationale conferentie voor jongeren.

0
0
0
s2smodern

Celina Kroon, Girma Segaar en Michel Scholte zijn de drie finalisten in de verkiezing van de Minister van de nieuwe economie. Dat betekent dat geen van de vier waterschappers die waren doorgedrongen tot de halve finale, de eindronde hebben gehaald.

0
0
0
s2smodern

Omdat de Europese Voedselveiligheidsautoriteit een nieuwe grenswaarde voor PFAS in voedsel heeft berekend, zal ook het RIVM de risicogrenzen voor PFAS in bodem, oppervlaktewater en drinkwater opnieuw beoordelen. Volgens de nieuwe Europese grenswaarde zouden meer mensen in Nederland mogelijk risico lopen op gezondheidseffecten door PFAS.

0
0
0
s2smodern

Nadat de onderhandelingen voor de vorige cao meer dan twee jaar duurden en meerdere stakingen opleverden, hebben de onderhandelaars nu beterschap beloofd. Middels een intentieverklaring spraken ze de hoop uit op korte termijn tot een voor alle betrokken partijen bevredigend resultaat te komen.

0
0
0
s2smodern

D66 wil van de ministers Cora van Nieuwenhuijzen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) weten welke maatregelen ze gaan nemen om het vermalen van vissen in de waterkrachtcentrale van Vattenfall in de Maas te voorkomen. Veel trekvissen vinden de dood als ze de centrale tussen Lith en Alphen passeren.

0
0
0
s2smodern

Medio dit jaar begint Waterschap Hollandse Delta (WSHD) een praktijkproef om de sterkte van dijken met getijdenzand te testen. Uit een eerdere proef langs de Friese Waddenkust bleek al dat deze dijken minder gevoelig zijn voor piping dan dijken met rivierzand.

0
0
0
s2smodern

De Nederlandse Waterschapsbank heeft een Waterinnovatiefonds opgericht. Het fonds gaat innovatieve projecten van waterschappen co-financieren. De innovaties moeten breed toepasbaar zijn en bijdragen aan de verduurzaming van Nederland, laat de bank weten. Het fonds wordt op afstand van de bank geplaatst, een speciaal comité zal aanvragen voor financiële bijdragen beoordelen.

0
0
0
s2smodern

Het project COASTAR, dat de zoetwatervoorziening in Nederland moet beschermen, heeft van de jury van De Vernufteling alvast een ‘eervolle vermelding’ ontvangen. Daarnaast maakt de inzending kans op de publieksprijs, die op 28 januari wordt uitgereikt.

0
0
0
s2smodern

Nederland promoot de eigen expertise op het gebied van waterbeheer actief in het buitenland, maar de kennisoverdracht gaat zeker niet altijd van een leien dakje. Volgens promovendus Ellen Minkman is een betere aansluiting bij de lokale context van een ander land nodig. Ook is flexibiliteit belangrijk.

0
0
0
s2smodern

Het kraanwater bevat slechts een uiterst geringe hoeveelheid microplastics. Het feit dat het water na de zuivering nog door het leidingnet gaat, heeft daarop geen invloed. Dit blijkt uit onderzoek van Het Waterlaboratorium in opdracht van Dunea en Waternet.

0
0
0
s2smodern

Een consortium van kennisinstellingen en bedrijven gaat de effecten van micro- en nanoplastic deeltjes (MNPs) op de gezondheid van de mens onderzoeken. De ambitie is om methoden te ontwikkelen om de aanwezigheid van de plasticdeeltjes in het menselijk lichaam te meten, om te onderzoeken waar de deeltjes in het lichaam worden opgenomen en wat de effecten van de deeltjes zijn op het afweersysteem. 

0
0
0
s2smodern

Tegen het einde van de eeuw kan 7 procent van het wereldwijde landoppervlak te maken hebben met extreme droogte. Dat komt volgens een internationale klimaatstudie neer op ruim een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie. Bijna 500 miljoen mensen extra zullen hiervan last hebben.

0
0
0
s2smodern

De watertechnologiebedrijven blijven nadelige gevolgen ondervinden van de coronapandemie, blijkt uit een in december gehouden enquête. Volgens de WaterCoalitieNL is het wel opvallend dat 57 procent van de bedrijven geen verlies van werk verwacht.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De Golfstroom is ook de transportband waarmee jonge palinkjes (glasaal), geboren ergens in de Srgassozee (ten noorden van de Bermuda-driehoek) richting de kusten van West-Europa worden gebracht, van Portugal tot Denemarken en Zuid-Zweden. De glasaaltjes zijn twee jaar onderweg. Als de Golfstroom minder sterk wordt of minder ver reikt, heeft dat wellicht ook voor de paling grote gevolgen.
Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.