Colors: Blue Color

Het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf Aquafin gaat op 51 rioolwaterzuiveringsinstallaties meer fosfaat uit afvalwater halen. Het verwijderingspercentage gaat omhoog van 85 naar 95 procent, aldus het bedrijf. De Vlaamse overheid investeert 1,5 miljoen euro in het project.

Witte rook is er al bij waterschap Aa en Maas en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hier is definitief bekend welke partijen met elkaar gaan samenwerken in het dagelijks bestuur. Bij de andere waterschappen is het proces nog niet zover, al is vaak wel de formatiefase aangebroken. Een overzicht van hoe het gaat bij de coalitievorming in de 21 waterschappen.

Zorg voor een veilige leef- en werkomgeving, bescherm de biodiversiteit en waterkwaliteit en stem tegen de Europese verlenging van toelating van glysofaat. Dat is de oproep van een brede coalitie van organisaties aan de overheid in het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen.

Parkeren in het water, slim gestuurde waterbuffering rondom een station en hergebruik van water op daken voor landbouw. Dat zijn voorbeelden van de collectieve regenwaterprojecten die twintig Vlaamse steden en gemeenten gaan uitvoeren. Zij besparen hiermee jaarlijks 70 miljoen liter drink- en grondwater.

Het herstellen van riffen werkt. Twee jaar na de aanleg is zowel de koraalbedekking van kunstriffen als de biodiversiteit op het niveau van natuurlijke koraalriffen in de omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR). ‘We dachten dat er 10 jaar nodig zou zijn, maar het blijkt veel sneller te gaan.’

Waterschap Limburg werkt op dit moment aan een online informatieknooppunt voor de medewerkers van het waterschap en de organisaties waar het waterschap mee samenwerkt. ‘We willen niet alleen data verzamelen, maar ze ook op zo’n manier presenteren dat de samenhang duidelijk wordt.’

Aquatech Amsterdam, de internationale vakbeurs voor watertechnologie, wordt vanaf 2025 niet meer in november maar in maart gehouden. “We zijn ervan overtuigd dat de datum in maart beter aansluit bij de behoeften van onze exposanten en bezoekers, en ons in staat stelt ons evenement de komende jaren te blijven uitbreiden”, zegt Annette Bos, directeur Aquatech Global van beurs- en congresbedrijf RAI Amsterdam.

De kwaliteit van het grondwater in de grondwaterbeschermingsgebieden in Gelderland is in de afgelopen jaren niet vooruit- maar achteruitgegaan. “We meten in het grondwater steeds vaker en in steeds hogere concentraties gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw”, schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan de Provinciale Staten. Het college bezint zich op aanvullende bescherming van het grondwater en kijkt daarbij ook naar verplichtende maatregelen.

De Europese subsidieregeling Interreg stelt 1,9 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van lokale energiesystemen, gebaseerd op een collectief warmtenet en aquathermie in Friesland. Het Europese geld is een flinke impuls (‘een boppeslach’) voor verschillende aquathermie-projecten in onder meer Baard, Heeg en op Vlieland, stelt de provincie.

De verkiezing van het beste H2O vakartikel van het jaar is gewonnen door Wolter Siegers, Roberta Hofman (beiden KWR), Bart Joosse (waterschap Brabantse Delta), René Bouwman (Feralco) en Ronny Theune (Aquaminerals). Zij schreven het winnende artikel ‘Hergebruik van waterijzer uit drinkwaterzuivering voor fosfaatverwijdering’. Duidelijk geschreven, goed opgezet, compact en gericht op de toepassing, aldus de jury.

Peter Glas gaat eind dit jaar met pensioen. Dan heeft hij er bijna 5 jaar opzitten als regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Glas slaagde erin om in die 5 jaar als deltacommissaris gehoord te worden; zijn adviezen over onder meer waterveiligheid en klimaatbestendig bouwen klinken door in het kabinetsbeleid voor de ruimtelijke herinrichting van Nederland.

Kabeljauwen maken dankbaar gebruik van de kunstriffen die bij windpark Borssele 1&2 zijn aangelegd. Dat concludeert Wageningen Marine Research (WMR) op basis van de eerste resultaten van een onderzoek. De kunstriffen voor de Zeeuwse kust zijn aangelegd om de onderwaternatuur vooruit te helpen.

Op de campus van de Universiteit Twente (UT) is sinds kort een opvallend Waterlab gevestigd. Het kleine glazen gebouw aan de vijver is volgens de universiteit een uniek testcentrum voor onderzoek en educatie op het gebied van water- en membraantechnologie. Daarnaar wordt in Twente al vijftig jaar onderzoek gedaan.

Het risico wordt aanzienlijk groter dat er geen vergunningen aan bouw- en infraprojecten worden afgegeven, omdat de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater tekortschiet. Dat blijkt uit onderzoek van Witteveen+Bos in opdracht van brancheorganisatie Bouwend Nederland. De Vereniging van Waterbouwers vreest voor de gevolgen voor waterbouwprojecten. Bij 86 procent is de vergunningverlening in het geding.

2022 was een ‘uitdagend jaar’ voor de advies- en ingenieursbureaus TAUW Group en Witteveen+Bos. Dat blijkt uit de jaarrapporten die beide bureaus deze week publiceerden. De TAUW Group zag de omzet stijgen met 3 procent (147 miljoen euro). Witteveen+Bos noteerde vorig jaar een omzetgroei van 3,3 procent (165,6 miljoen euro).

Waterschap Drents Overijsselse Delta is gestart met een proef met ‘drukbeweiding’ op dijken. Zo’n 250 schapen grazen steeds gedurende korte tijd op een klein deel van de dijk. Het waterschap verwacht dat dit positief uitpakt voor de vegetatie.

Kom uiterlijk op 1 mei met een volledig onderzoek naar de alternatieven voor de afvalwaterinjectie in de diepe ondergrond in Twente. Dit eist Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), nadat het bedrijf twee keer een onvoldoende uitgewerkt onderzoeksrapport indiende.

Wereldwijd komen steeds vaker plotselinge periodes van droogte voor. Deze zogeheten flitsdroogtes houden verband met grotere evapotranspiratie en neerslagtekorten en kunnen worden toegeschreven aan klimaatverandering. Deze nieuwe trend maakt het bewaken en voorspellen van droogte moeilijker, maar ook lopen ecosystemen en de landbouw grotere kans op schade.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.