secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Minstens zes waterschappen kregen na de inzet tegen het hoogwater van december een juridisch getinte brief van hun netbeheerder op de mat over overschrijding van het gecontracteerd vermogen. Maar ook los van calamiteiten groeit de energievraag van waterschappen. Dit terwijl het elektriciteitsnet al overbelast is. De Unie van Waterschappen reageert bezorgd, maar optimistisch: "We gaan aan de slag met creatieve oplossingen".

Laat het natuurlijke hydrologische systeem het grote werk vooral zelf doen. Deze visie staat centraal in het boek Oud water in de nieuwe tijd. Met de Hunzevallei als voorbeeld wordt verteld hoe het ecosysteem meer in zijn kracht kan worden gezet. “Als je echt duurzaam drinkwater wilt winnen, moet je niet beginnen bij het oude grondwater dat de natuur nodig heeft.”

De bron voor de PFOS-vervuiling in de Jelsumer Feart is mogelijk de luchtmachtbasis Leeuwarden, vanwege het gebruik van blusschuim in het verleden. Maar de waargenomen concentraties in het water van de vaart zijn zo hoog, dat die niet (alleen) kunnen worden toegeschreven aan een ‘historische vervuiling’ via blusschuim, stelt Wetterskip Fryslân. Het waterschap zoekt daarom naar andere bronnen.

De eerste resultaten van de biorector met houtsnippers in het Brabantse Westerbeek zijn positief, schrijft Waterschap Aa en Maas. De reactor met snippers bevat bacteriën die nitraat omzetten in het niet schadelijke stikstofgas. Daardoor bevat het uitspoelende drainagewater minder stikstof en is daardoor minder belastend voor de kwaliteit van het water waarop wordt geloosd.

Op meerdere plekken in de bollengebieden van Noord Holland zijn bij metingen in 2022 normoverschrijdingen van het bestrijdingsmiddel dinoterb in het water gevonden. Gebruik van dit bestrijdingsmiddel is sinds 1998 in Europa verboden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de bron van de vervuiling onderzoeken en zint op een oplossing.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning
Kijk dat is onderzoek met resultaat. Is het mogelijk dit naar de EU cie-leden te sturen die besluiten over toepassing drijfmest en Renure ipv Kunstmest -N. Toch flikken ze het om de norm voor Kunstmest- N hoog te houden. In Nederland is in vele onderzoeken en metingen aangetoond dat in de derogatiegebieden de NO3 gehalten veel lager zijn dan de de norm EN lager dan in niet derogatie gebieden!
Ik ben dan toch benieuwd hoe je daadwerkelijk chemievrij gaat koelen. Er worden systemen aangeboden die chemievrije koelwaterbehandeling bieden maar in de praktijk zijn het gewoon elektrolyzers die chloor maken en tot zeer schadelijke gehalogeneerde reactieproducten leiden. Door de naïviteit van overheid en waterschap gaan die chemievrije verhalen er in als zoete koek. Maar ook watervoorbehandeling voor het krijgen van betere condities in een koelsysteem is het verplaatsen van het probleem omdat je voor bijvoorbeeld een omgekeerde RO weer antiscalants nodig hebt. Je hebt hoe dan ook voor effectieve koeling iets in de vorm van antiscalants, corrosie-inhibitoren en biocides nodig. Chemievrij ga je daarom nooit bereiken maar je kunt er wel over nadenken en tot een chemiearme oplossing komen. Sterker nog: er is al een naam voor: CAK. Chemie Arm Koelen.