Colors: Blue Color

Waarborg dat woningen overal klimaatbestendig worden gebouwd, om daarmee extra opgaven voor klimaatadaptatie en waterproblemen te voorkomen. Daarvoor pleit deltacommissaris Peter Glas in een advies. Volgens hem is er een landelijke aanpak nodig, met ruimte voor regionaal maatwerk.

Kennisinstituut KWR deed sinds 2016 bij meerdere projecten ervaring op met burgerwetenschap, ook wel citizen science. Op basis van die ervaringen is nu een handboek verschenen met stappenplan en afwegingskader. “Mits goed ingezet, kan citizen science echt een meerwaarde voor de watersector zijn.”

RIWA-Maas en RIWA-Rijn publiceerden vandaag hun jaarverslag over het jaar 2020. In hun verslagen dringen ze aan op meer internationale samenwerking en meer transparantie bij de verlening van vergunningen. RIWA-Rijn dringt specifiek aan op strengere eisen voor lozingen van ongewenste stoffen. RIWA-Maas vraagt aandacht voor de waterbeschikbaarheid in de Maas.

Drinkwaterbedrijf Dunea en de gemeente Zuidplas gaan onderzoeken of 8.000 woningen in de nieuwe woonwijk Vijfde Dorp kunnen worden verwarmd en gekoeld met thermische energie uit gezuiverd rivierwater. Dunea Warmte & Koude, een dochteronderneming van drinkwaterbedrijf Dunea, en de gemeente tekenden deze week een intentieovereenkomst.

Strandpaviljoens langs de Nederlandse kust hoeven van demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ook de komende winter niet afgebroken te worden. Zij laat het aan de kustwaterschappen om hierover te besluiten.

Samen met slibverwerker GMB BioEnergie en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV gaat Waterschap Vallei en Veluwe de komende tien jaar op zoek naar oplossingen om zuiveringsslib duurzamer te verwerken. Daarbij moeten ook zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen teruggewonnen worden.

Henk van der Drift (bedrijven) en Harry Wagemakers (Groep Wagemakers-Kweekel) zijn in een extra vergadering van de Verenigde Vergadering benoemd tot heemraad van waterschap Hollandse Delta. De andere kandidaten Leo Stehouwer (CDA) en Jantiene Fröling (ChristenUnie) kregen niet voldoende stemmen in een sterk verdeeld algemeen bestuur.

De door ingenieursbureau Arcadis ontworpen beschermingsmuur rondom New Orleans heeft de orkaan Ida met vlag en wimpel doorstaan. Zelfs met gemak, zegt directeur watermanagement Piet Dircke. “De hoogste waterstanden in de stad zijn niet eens in de buurt van erg spannend of erg gevaarlijk gekomen.”

De grootschalige praktijkproef met het faalmechanisme piping in de Zeeuws-Vlaamse Hedwige-Prosperpolder gaat volgende week van start. De onderzoeksvraag is of een dijk op getijdenzand beter bestand is tegen het risico van kanaaltjes in de ondergrond dan een dijk op rivierzand.

Voor het realiseren van een klimaatbestendige kust zijn samenwerkingsverbanden cruciaal voor São Tomé en Príncipe. Kennisinstituut Deltares werkte er het afgelopen decennium aan oplossingen om het effect van klimaatverandering tegen te gaan. “Dankzij lokale samenwerkingen en het delen van innovatieve kennis hebben we belangrijke stappen gezet”, zegt Alessio Giardino, coastal engineer bij Deltares.

Het chemiebedrijf 3M in de Vlaamse plaats Zwijndrecht moet onmiddellijk stoppen met het in de Schelde lozen van afvalwater waarin de PFAS-stof FBSA zit. Deze veiligheidsmaatregel is door de Omgevingsinspectie van het Vlaams Gewest opgelegd. Het bedrijf zegt in een reactie zich hieraan te zullen houden.

Cora van Nieuwenhuizen is per direct gestopt als demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. Zij gaat op 1 oktober aan de slag als voorzitter van branchevereniging Energie-Nederland. Haar opvolger is Barbara Visser.

Investeer in natuurherstel, te beginnen met de beheerplannen voor stroomgebieden in Europa. Dat zegt het World Wide Fund for Nature (WWF). De natuurbeschermingsorganisatie dringt erop aan op lokaal, nationaal en Europees niveau de implementatie van Nature-based Solutions (NbS) te bevorderen.

Natuurmonumenten organiseerde dit weekend een evenement waarbij vrijwilligers onderzoek deden naar het voorkomen van bijzondere soorten op Marker Wadden. De 100 vrijwilligers telden beduidend meer planten en dieren dan twee jaar geleden bij vergelijkbaar onderzoek. In totaal werden circa 400 soorten geteld.

Bijna de helft van de Nederlanders weet dat de Rode Amerikaanse rivierkreeft een plaag is in de Nederlandse wateren. 62 procent van de consumenten zou die kreeftjes best willen kopen als ze in de supermarkt liggen. Dit blijkt uit recent onderzoek van de stichting Good Fish. “Maar de kreeftjes in de supermarkt komen allemaal uit China.”

Nederlandse waterschappen ondersteunen waterprojecten in het buitenland. Ze hebben daar al vele jaren ervaring mee. Maar corona maakte alles anders. Bekende en beproefde manieren van werken gingen op de schop. Alles moest digitaal. Na anderhalf jaar buitenlandse projecten op afstand, stelt H2O de vraag: wat betekent dit voor de toekomst van het internationale werk?

Northwater en Waterbedrijf Groningen gaan een industriewaterleiding aanleggen tussen Appingedam en Delfzijl. Door deze aan te sluiten op de al bestaande industriewaterleiding Garmerwolde-Eemshaven wordt het mogelijk om 'duurzaam industriewater' vanuit de nieuwe industriewaterzuivering Garmerwolde ook te leveren aan bedrijven in Delfzijl.

Een ijzeretende bacterie in het Kanaal van Gent naar Terneuzen heeft onrust veroorzaakt in België. Verschillende boten in de jachthaven van Zelzate zijn flink beschadigd. In Zeeland is deze MIC-bacterie, die ook bijvoorbeeld damwanden kan aantasten, nog niet aangetroffen.

Waterschap Rivierenland onderzoekt de komende vijf jaar of het aantal zeldzame bijen op de rivierdijken groeit als gevolg van gefaseerd maaibeheer. Dat gebeurt op veertig verschillende plekken. De bij is volgens het waterschap een goede graadmeter voor biodiversiteit.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Misschien een (domme) vraag, maar kappers lozen ook ammoniak in het rioolwater met het permanent vloeistof met als ingrediënten: aqua ~ ammonium thioglycolate ~ cyclomethicone ~ ammonium bicarbonate ~ urea ~ ammonium hydroxide ~ amodimethicone ~ ethylhexanediol ~ etidronic acid ~ potas sium cocoyl hydrolyzed collagen ~ polyquatern ium-6 ~ parfum ~ CI 61565 ~ CI 12700) en een fixeer proces met als ingrediënten( aqua ~ hydrogen peroxide ~ cocamine oxide ~ phosphoric acid ~ polyquaternium-6 ~ cetrimonium chloride ~ methylparaben ~parfum.
Heeft dit ook nog invloed op de ammoniumnorm?
Pieter Patje
Adviesgroep Duurzame Kappers
Wat is het risico voor Nederland tgv de waterwinning?
Ik ben bang voor dijkinstabiliteit en gevaarlijke grond zakkingen net als de aardbevingen in Groningen.
Erik
We profileren ons wereldwijd als waterland, hebben de grootste rivieren van Europa door ons land lopen, we zitten vol met de meest innovatieve watertechnologie leveranciers van de wereld en staan aan alle kanten (tot boven ons hoofd) in het water. Dat wij als een van de modernste en rijkste landen in de wereld nog dit soort berichten nodig hebben om de maatschappij wakker te schudden is schrijnend.
Er is geen enkel gebrek aan water in Nederland, noch aan technologie en bedrijven (waarvan Twente een aantal van de beste heeft) om dit zelf gecreëerde probleem op te lossen. Het enige dat ontbreekt is (politieke) daadkracht en visie om duurzame waterkringlopen te maken, nieuwe bronnen te vinden, te hergebruiken en valoriseren, met innovatieve en klassieke technologieën en eigen bedrijven. Maar als het allemaal, ook lekker Nederlands, niets mag kostten, dan is dit het zoveelste onderwerp waar we als braafste jongetje voorin de klas zitten, maar eigenlijk alleen maar dikke onvoldoendes halen.
Ik zie deze berichten al jarenlang elke nieuwe lente/zomer in alle (vak)bladen staan; het is onwil en niet onbekwaamheid dat ze blijven. BV Nederland staat te popelen om deze, en andere dossiers op te lossen met de mooiste innovatieve technologieën en nieuwe business modellen. Wanneer we de knop omzetten van "kan niet" naar "wil wel" dan zijn wij binnen no time echt het wereldwijde watertechnologie toonbeeld dat we nu al internationaal pretenderen te zijn.
L.S.
In artikel kom ik passage tegen waarin de penetratie van het wadiwater in grondwaterstand word aangegeven, ik kan niet lezen op welke afstand van het midden van de wadi die punten hebben gemeten. Ook de hoek van de wadi en dus het totaal beschikbaar oppervlak per strekkende meter wadi kan ik niet vinden.
In hoofstuk Veldobservatie
"De grondwatermetingen lieten zien dat het grondwater in de grondverbetering niet tot het maaiveld steeg. De drain was dus niet limiterend voor de infiltratie, maar de doorlatendheid van de bovenste grondlaag (zoals beoogd in het ontwerp). De peilbuizen naast de drains (peilbuis 1 en 4) reageren met 1,7 tot 8,5 cm. Aan de rand van de wadi’s (peilbuis 3) is een stijging van 13,2 tot 29,2 cm te zien. Buiten de wadi is de grondwaterstijging beperkt tussen de 1,8 en 4,6 cm (peilbuis 5). Een voorbeeld van alle metingen in een grafiek wordt gegeven in..."
Is op basis van deze studie een voorspelling te doen omtrent de hoogte variatie van grondwater bij vrij laten uitstromen van een hemelwater afvoer op maaiveld voor een gemiddelde bodemstructuur?

MVG, Wim

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.