Colors: Blue Color

Natuurorganisaties Natuurmonumenten, Wereld Natuurfonds en LandschappenNL maken zich zorgen over de droogte en de gevolgen daarvan voor de natuur. In een gezamenlijke brief roepen ze waterschappen en provincies op om snel maatregelen te treffen die ook op langere termijn werken.

0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
powered by social2s

De regio Twente wil in 2030 toonaangevend zijn op het gebied van bodemoptimalisering en mestverwerking. Daartoe is Mineral Valley Twente opgezet. Waterschap Vechtstromen is een van de partners in dit samenwerkingsverband.

0
0
0
s2smodern

Aquathermie en waterstof behoren tot de technieken die in aanmerking komen om opgenomen te worden in de verbrede regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE). Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoekt de komende maanden of genoemde en andere technieken geschikt zijn voor SDE-subsidie. 

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

Het kabinet heeft de contouren van het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid gepresenteerd. Hierin staan vier maatschappelijke thema’s centraal, waaronder landbouw, water & voedsel. De Topsector Water & Maritiem blijft volgens boegbeeld Hans Huis in ’t Veld antwoorden op maatschappelijke uitdagingen formuleren en gaat daarbij vaker de grensvlakken met andere topsectoren opzoeken.

0
0
0
s2smodern

De watersector houdt open huis tijdens de Week van Ons Water, die op 1 mei begint en tot en met zondag 12 mei duurt. Waterschappen, drinkwaterbedrijven, watermusea en andere partijen organiseren tal van activiteiten voor jong en oud.

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

Betrokkenen oordelen in het algemeen positief over de crisisbeheersing tijdens de langdurige droogte van vorig jaar. Dat blijkt uit een evaluatie die door Arcadis en Berenschot is uitgevoerd. Wel zijn er nog punten voor verbetering, zoals de externe communicatie en de informatie-uitwisseling met maatschappelijke partijen.

0
0
0
s2smodern

Indien van afvalwaterzuiveringen wordt verwacht dat ze medicijnresten uit het water filteren, is een uniforme methode om de verwijderingsefficiëntie te meten noodzakelijk. STOWA en het ministerie van I&W hebben de gezamenlijke waterschapslaboratoria daarom gevraagd om een robuuste methode te ontwikkelen voor bemonstering en analyse. Zo kan de verwijderingsefficiëntie van medicijnresten door rioolwaterzuiveringsinstallatie worden bepaald.

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

In veel milieueffectrapporten ontbreekt nog altijd belangrijke informatie. Vorig jaar schoot 67 procent van de rapportages op dat punt tekort. Dat schrijft de Commissie m.e.r. in haar jaarverslag over 2018. De milieueffectrapportages in dijkversteringsprojecten zijn door de bank genomen van betere kwaliteit, aldus Pieter Jongejans van de commissie.

0
0
0
s2smodern

Op vier verschillende plekken heeft Waterschap Limburg de afgelopen maanden in totaal zeventien bevers gedood. Dat was volgens de instantie nodig omdat de dieren schade veroorzaakten in het watersysteem. ''Er waren geen andere opties meer.’’

0
0
0
s2smodern

De relatief droge start van dit voorjaar levert tot nog toe geen problemen op, maar kan verderop in het jaar wel eerder gevolgen krijgen. Daarvoor waarschuwt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de tweede droogtemonitor van dit jaar.

0
0
0
s2smodern

Deltares heeft een goed jubileumjaar achter de rug. De omzet steeg naar 114 miljoen euro en het aandeel van projecten in het buitenland nam toe. Eind 2018 werkten er 839 mensen bij het kennisinstituut.

0
0
0
s2smodern

De koraalriffen van Bonaire en Curaçao hebben het de afgelopen veertig jaar zwaar te verduren gehad, vooral door lokale menselijke factoren. Het koraal is in hoog tempo vervangen door algensoorten en cyanobacteriematten, blijkt uit onderzoek van Didier de Bakker van Wageningen Marine Research.

0
0
0
s2smodern

Advies- en ingenieursbureau Tauw realiseerde in 2018 een omzet van 129 miljoen euro, een stijging van 9 procent. De omzetgroei kwam vooral op het conto van het Nederlandse deel van Tauw Group, stelt het bureau.

0
0
0
s2smodern

Op 14 mei wordt de Green Deal Aquathermie ondertekend. Doel van de deal is om toepassingsmogelijkheden van aquathermie in kaart te brengen én om aan thermische energie uit water meer bekendheid te geven. Aquathermie moet, als het aan de waterbeheerders ligt, ‘een stevige bijdrage’ gaan leveren aan de energietransitie waar Nederland voor staat.

0
0
0
s2smodern

De stadsvijvers in Nederland stoten jaarlijks evenveel broeikasgassen uit als tweehonderdduizend auto’s, hebben onderzoekers van de Radboud Universiteit becijferd. Vooral methaan borrelt in deze vijvers naar boven en komt zo in de lucht terecht.

0
0
0
s2smodern

Boeren en tuinders gaan gewassen duurzamer telen, waardoor zij veel minder gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben en dus een halt wordt toegeroepen aan de verontreiniging van het milieu. Dat is de kern van de Toekomstvisie gewasbescherming 2030. De watersector heeft hieraan meegewerkt.

0
0
0
s2smodern

Laatste reacties op onze artikelen

Dan moet de overheid wel bereid zijn om de boeren meer organische mest toe te laten dienen in ruil voor minder chemische kunstmest!
Van natuurverbetering kan hier geen sprake zijn. De aangekondigde nieuwe natuur zal de rijkdom aan leven die onder het zand is gewerkt nimmer evenaren. Ook is het verwonderlijk dat Staatsbodbeheer nu een stuk beschermd Europees cultureel erfgoed gaat onderhouden dat voorheen onder de Waddenvereniging viel en als ondehoudsopdracht van Hoogheemraad Hollandsnoorderkwartier was.
Kortom, hier worden we met open ogen belazerd! Nog erger is dat Ecoshape Bulding with Nature dit geknoei met de natuur wil voordragen voor een prijs beschikbaar gesteld door de Zandlobby.
Eindelijk... goed voorbeeld doet goed volgen hopelijk. Kom op waterbeheerders van Nederland!
In BN DeStem hebben twee gezaghebbende mensen van Natuurmonumenten ook een verhaal geschreven wat de situatie in Brabant goed belicht. We hebben nog lang niet genoeg voor de natuur gedaan, zo blijkt.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het