Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Volgens Stichting RIONED ligt het voor de hand om rioleringsbeheer en afvalwaterzuivering aan te merken als processen die cruciaal zijn in het kader van de omgang met het coronavirus. Gemeenten en waterschappen kunnen zelf medewerkers aanwijzen die hierbij een cruciale rol spelen.

0
0
0
s2smodern

Ook de watersector voelt de gevolgen van de maatregelen die de regering heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. Medewerkers van waterschappen en waterbedrijven werken waar mogelijk thuis. Tegelijkertijd zijn de verzorging van het drinkwater en het ‘keren en beheren van waterkwantiteit’ standaard aangemerkt als vitale functies.  

0
0
0
s2smodern

Sommige Corona-patiënten hebben last van diarree. Ook in de feces van geïnfecteerden zonder deze klachten is het virus aangetroffen. STOWA noemt de kans dat het Corona-virus in het afvalwater zit echter zeer klein en vindt extra hygiënemaatregelen voor medewerkers van rwzi’s ook bij een toename van het aantal besmettingen niet nodig.

0
0
0
s2smodern

Het besluit van het kabinet om scholen en kinderdagverblijven tot en met 6 april te sluiten, betreft niet de mensen die in vitale beroepen en sectoren werken en nodig zijn om de samenleving draaiende te houden. Zij kunnen een beroep doen op kinderopvang. Tot de vitale sectoren behoren de drinkwatervoorziening en 'keren en beheren waterkwantiteit', een verantwoordelijkheid van de waterschappen en Rijkswaterstaat. 

0
0
0
s2smodern

De kogel is door de kerk. Waterschap Amstel, Gooi, Vecht (AGV) gaat op de rwzi Amsterdam West een installatie bouwen om biogas op te werken tot groengas. Het algemeen bestuur stemde donderdag in met een uitvoeringskrediet van 9,6 miljoen euro. Als de installatie draait is AGV één van de grootste groengasproducenten van Nederland. Maar daar is de kous nog niet mee af. Er moet in Amsterdam nog gepraat worden over de BV waar het waterschap de bouw en exploitatie in wil onderbrengen. 

0
0
0
s2smodern

De gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gooien een nieuw middel in de strijd tegen blauwalg in de Kralingse Plas. Het van oorsprong Australische Phoslock moet de hoeveelheid fosfaat, een belangrijke voedingsstof voor blauwalg, verminderen. 

0
0
0
s2smodern

Friesland wil Europees koploper worden op het gebied van aquathermie. Uit een verkenning is gebleken dat met het water uit de Friese meren en sloten een derde van alle huizen in de provincie kan worden verwarmd. In Heeg zijn de plannen al vergevorderd. 

0
0
0
s2smodern

In het bestuur van het waterschap Hollandse Delta woedt een discussie over versobering van de kwijtscheldingsregeling. Henk van der Drift (Bedrijven) heeft een initiatiefvoorstel geschreven. Hij wil de kwijtschelding van de zuiveringsheffing afschaffen, zoals eerder Delfland en Schieland/Krimpenerwaard deden, maar krijgt daar niet van alle partijen de handen voor op elkaar.

0
0
0
s2smodern

De samenleving moet een betere greep krijgen op de gevaarlijke stoffen die in het milieu terechtkomen, stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Door de beweging naar een circulaire economie wordt dat extra urgent. Het adviesorgaan pleit voor een verplicht ‘track & trace-systeem’ tijdens de gehele levenscyclus van risicovolle stoffen. “Dat is een randvoorwaarde voor een schone en veilige leefomgeving”, zegt raadslid Co Verdaas.

0
0
0
s2smodern

De Aqua Nederland Vakbeurs en de Rioleringsvakdagen die volgende week op het programma staan, gaan niet door. Beursorganisator Easyfairs meldt dat in korte tijd bleek dat veel potentiële bezoekers aangeven niet te komen, met name in de drinkwatersector. Uitstel betekent geen afstel, de beurs wordt nu op 16, 17 en 18 juni gehouden in Gorinchem.

0
0
0
s2smodern

Het turven van waterdiertjes door burgers levert geen gunstig beeld op van de waterkwaliteit in 2019. In meer dan de helft van de wateren is de kwaliteit matig. Poelslakken zijn het vaakst gevonden, waterkevers juist veel minder dan een jaar eerder.

0
0
0
s2smodern

In opdracht van alle waterschappen met veenweiden in hun beheergebied, met als initiatiefnemer Amstel, Gooi en Vecht, onderzoekt adviesbureau NMI de afkalving van oevers in veenweidegebieden. Doel is te komen tot een praktische leidraad, die de oorzaken van oeverafkalving identificeert en oplossingen aanreikt.

0
0
0
s2smodern

Hoge waterstanden maken een officiële start van de rietproef in het Lauwersmeer in elk geval tot 14 maart onmogelijk. Officieus is de proef echter al van start gegaan. De natuurlijke omstandigheden in het Lauwersmeer al een aantal weken rond aan het gewenste peil van de proef.

0
0
0
s2smodern
Het storten van granuliet in de natuurplas Over de Maas is volgens de regels gegaan. De stof is niet schadelijk voor het milieu. Desalniettemin zal om de onrust onder omwonenden weg te nemen een review worden uitgevoerd naar de milieukwaliteit van granuliet. Dat schrijven de ministers Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) en Cora van Nieuwenhuijzen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. 
 

0
0
0
s2smodern

Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen gaan door zolang er geen negatief advies komt van RIVM, GGD of Gemeente wegens het uitbreken van het coronavirus. Dat meldt beursorganisator Easyfairs. “Zolang de instanties aangeven dat er geen onverantwoorde gezondheidsrisico’s zijn of worden genomen, kiezen we voor de 'show-must-go-on'.”

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bepaal je virusdeeltjes in een millimeter rioolwater?
Zou een milliliter niet handiger zijn?
Een korte reactie op de verklaring inzake duurzaamheid in dit artikel: “Diverse onafhankelijke berekeningen hebben aangetoond dat drogen en verbranden van RWZI slibben NIET de meest duurzame oplossing is. Bewering inzake CO2-uitstoot is zeer discutabel en er wordt geen rekening gehouden met de uitstoot van stikstof”. Mladen Filipan, VSGM (MID MIX).
Mooi dat de dreiging van een landelijk watertekort voorbij is en dat er weer voldoende water Nederland binnenkomt. Waarmee evenwel helaas alleen Europees Nederland bedoeld wordt. Geen woord over Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) dat nu al bijna tien jaar ook een deel van Nederland is. En mocht dit deel niet binnen de verantwoordelijkheid van RWS en LCW vallen, ook dan ware sprake te zijjn van Europees Nederland in hun berichten.
Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.