Colors: Blue Color

De Unie van Waterschappen maakt deel uit van een coalitie van overheidsorganisaties en brancheverenigingen die een oproep heeft gedaan aan het kabinet. De ondertekenaars willen betrokken worden bij het opstellen van een Nationaal Plan voor het Europese Herstelfonds. ‘Dit is een offer you can’t refuse’.

De ‘Blue-green deals’ die tijdens de Amsterdam International Water Week (AIWW2021) worden ontwikkeld, zullen door de Nederlandse watergezant Henk Ovink worden overhandigd aan deelnemers aan de COP26, de internationale klimaattop die de komende twee weken plaatsheeft in Glasgow. De AIWW2021 begint morgen en wordt geopend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat Barbara Visser.

Na Amsterdam heeft Leiden het meeste water in de stad, met 110 kilometer watergangen en 28 kilometer singels en grachten in het centrum. In de nieuwe Leidse omgevingsvisie is water dan ook cruciaal, zoals blijkt uit de Blue Deal Leiden Waterstad. Tijdens een waterconferentie deze week werd de essentie van het groenblauwe toekomstplan toegelicht: behoud en versterk het open water, maak er meer gebruik van.

Het Marker Waddenproject heeft de prof. dr. ir. J.F. Agemaprijs gewonnen. Volgens de jury markeert de aanleg van de Marker Wadden een bijzonder moment voor de Nederlandse waterbouwkunde. Het project in het Markermeer viel ook in de prijzen bij de uitreiking van de Dutch Design Awards.

Met een piekberging in de zuidelijke punt van de Haarlemmermeer wil het Hoogheemraadschap van Rijnland wateroverlast in de polder voorkomen. De verwachting is dat de berging eens in de vijftien jaar wordt ingezet. De grondwerkzaamheden zijn momenteel in volle gang.

Joke Geldhof, voormalig gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, is kandidaat om een van de vacante plekken in het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta in te vullen. Een tweede voorgedragen bestuurder, voormalig heemraad Johan van Driel, kreeg te weinig steun in de Verenigde Vergadering en trok zich terug.

Vaker droge lentes en zomers, meer extreme hoosbuien in de zomer en mogelijk een 1,2 meter hogere zeespiegel rond 2100. Dat toekomstperspectief schetst het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut in het Klimaatsignaal’21. Met deze publicatie wordt de urgentie van de zich snel voltrekkende klimaatverandering duidelijk, stelt het KNMI.

De huidige versie van de plasticvanger heeft de testfase goed doorstaan, meldt The Ocean Cleanup. Daarom begint de organisatie onmiddellijk met het verwijderen van plastic in de enorme drijvende vuilnisbelt in de Grote Oceaan. Tevens wordt er een nog groter systeem ontwikkeld dat als blauwdruk zal dienen voor een hele vloot.

PFAS zijn overal in wisselende concentraties in afvalwater en zuiveringsslib aanwezig en veel bronnen zijn nog onbekend. Dat blijkt uit onderzoek bij acht rioolwaterzuiveringsinstallaties in opdracht van STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarom wordt gepleit voor nader bronnenonderzoek.

Rob van de Sande (Waterschap Aa en Maas) en Irene Verstraten (Rijkswaterstaat) zijn na het tellen van de publieksstemmen doorgedrongen tot de eindstrijd van de verkiezing Ambtenaar van het Jaar 2021. Het lot van de twaalf finalisten ligt nu in handen van een jury. De winnaar wordt op 14 december bekendgemaakt.

De win- en productiecapaciteit van drinkwater voor Amsterdam moet fors worden uitgebreid. De huidige drinkwatervoorziening voor de metropool bereikt binnen vijf tot tien jaar haar maximale capaciteit, stelt het Amsterdamse watercyclusbedrijf Waternet. Flinke investeringen zijn nodig om de productie en de capaciteit van het leidingnet te vergroten.

Om vismigratie van de Waddenzee naar de binnenwateren van Ameland gemakkelijker te maken, heeft Wetterskip Fryslân de vispasseerbare duiker in de Waddenzee verbeterd met een nieuwe persleiding. Bijna iedere getijdencyclus hebben vissen nu steeds de kans van de zee naar het binnenwater en vice versa te komen.

Via een ‘digital twin’ van de toekomstige warmtecentrale in Groningen, gaat onderzoeksinstituut KWR de processen van de warmtecentrale onderzoeken en optimaliseren. KWR bouwt bij het ontwikkelen van deze computersimulatie voort op de ervaringen met dynamische modellen en digitale tweelingen die in het de watersector heeft opgedaan.

Nog geen vijf jaar nadat de bouw begon, is de bio-energiecentrale van Vallei en Veluwe en ondernemer Jan Bakker in Harderwijk failliet verklaard. De BECH moest het waterschap als eerste energieneutraal maken, maar technische tegenslagen en tegenvallende opbrengsten noopten de initiatiefnemers tot een heel andere uitkomst.

Samen met de European Space Agency (ESA) en wetenschappers uit verschillende Europese landen onderzoekt Deltares of plastic afval in de oceaan met satellieten gevolgd kan worden. Dat levert informatie op die helpt om het probleem aan te pakken, zegt stromingsdeskundige Anton de Fockert van Deltares.

Wereldwijd zijn meren in de toekomst 1,5 tot 4 graden warmer, vergeleken met het niveau van vóór de industriële revolutie. Ook zullen de meren korter met ijs bedekt zijn: tussen 14 en 46 dagen minder. Wat het wordt, hangt af van hoe goed het lukt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Nederlandse bedrijven hebben het afgelopen jaar 85 miljoen euro gestoken in investeringen voor een betere waterkwaliteit. Dat is een beperkt deel van hun milieu-investeringen. Die bedragen ruim 2,1 miljard euro, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wat heeft water nodig van ons in plaats van andersom? Deze vraag stelt de Embassy of Water tijdens de Dutch Design Week die momenteel in Eindhoven wordt gehouden. Aanstaande zaterdag is er een Persconferentie van Water, waarbij Matthijs Schouten optreedt als vertegenwoordiger van de stem van water.

Medewerkers van riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland lopen geen grotere kans om antibioticaresistente bacteriën bij zich te hebben dan andere mensen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek waaraan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meedeed.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Misschien een (domme) vraag, maar kappers lozen ook ammoniak in het rioolwater met het permanent vloeistof met als ingrediënten: aqua ~ ammonium thioglycolate ~ cyclomethicone ~ ammonium bicarbonate ~ urea ~ ammonium hydroxide ~ amodimethicone ~ ethylhexanediol ~ etidronic acid ~ potas sium cocoyl hydrolyzed collagen ~ polyquatern ium-6 ~ parfum ~ CI 61565 ~ CI 12700) en een fixeer proces met als ingrediënten( aqua ~ hydrogen peroxide ~ cocamine oxide ~ phosphoric acid ~ polyquaternium-6 ~ cetrimonium chloride ~ methylparaben ~parfum.
Heeft dit ook nog invloed op de ammoniumnorm?
Pieter Patje
Adviesgroep Duurzame Kappers
Wat is het risico voor Nederland tgv de waterwinning?
Ik ben bang voor dijkinstabiliteit en gevaarlijke grond zakkingen net als de aardbevingen in Groningen.
Erik
We profileren ons wereldwijd als waterland, hebben de grootste rivieren van Europa door ons land lopen, we zitten vol met de meest innovatieve watertechnologie leveranciers van de wereld en staan aan alle kanten (tot boven ons hoofd) in het water. Dat wij als een van de modernste en rijkste landen in de wereld nog dit soort berichten nodig hebben om de maatschappij wakker te schudden is schrijnend.
Er is geen enkel gebrek aan water in Nederland, noch aan technologie en bedrijven (waarvan Twente een aantal van de beste heeft) om dit zelf gecreëerde probleem op te lossen. Het enige dat ontbreekt is (politieke) daadkracht en visie om duurzame waterkringlopen te maken, nieuwe bronnen te vinden, te hergebruiken en valoriseren, met innovatieve en klassieke technologieën en eigen bedrijven. Maar als het allemaal, ook lekker Nederlands, niets mag kostten, dan is dit het zoveelste onderwerp waar we als braafste jongetje voorin de klas zitten, maar eigenlijk alleen maar dikke onvoldoendes halen.
Ik zie deze berichten al jarenlang elke nieuwe lente/zomer in alle (vak)bladen staan; het is onwil en niet onbekwaamheid dat ze blijven. BV Nederland staat te popelen om deze, en andere dossiers op te lossen met de mooiste innovatieve technologieën en nieuwe business modellen. Wanneer we de knop omzetten van "kan niet" naar "wil wel" dan zijn wij binnen no time echt het wereldwijde watertechnologie toonbeeld dat we nu al internationaal pretenderen te zijn.
L.S.
In artikel kom ik passage tegen waarin de penetratie van het wadiwater in grondwaterstand word aangegeven, ik kan niet lezen op welke afstand van het midden van de wadi die punten hebben gemeten. Ook de hoek van de wadi en dus het totaal beschikbaar oppervlak per strekkende meter wadi kan ik niet vinden.
In hoofstuk Veldobservatie
"De grondwatermetingen lieten zien dat het grondwater in de grondverbetering niet tot het maaiveld steeg. De drain was dus niet limiterend voor de infiltratie, maar de doorlatendheid van de bovenste grondlaag (zoals beoogd in het ontwerp). De peilbuizen naast de drains (peilbuis 1 en 4) reageren met 1,7 tot 8,5 cm. Aan de rand van de wadi’s (peilbuis 3) is een stijging van 13,2 tot 29,2 cm te zien. Buiten de wadi is de grondwaterstijging beperkt tussen de 1,8 en 4,6 cm (peilbuis 5). Een voorbeeld van alle metingen in een grafiek wordt gegeven in..."
Is op basis van deze studie een voorspelling te doen omtrent de hoogte variatie van grondwater bij vrij laten uitstromen van een hemelwater afvoer op maaiveld voor een gemiddelde bodemstructuur?

MVG, Wim

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.