Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Op de hoger gelegen zandgronden komen zeer lage grondwaterstanden voor. In die gebieden vallen lokaal watergangen droog. Dat schrijft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de vandaag verschenen droogtemonitor. De commissie stelt vast dat het neerslagtekort eind april even af is genomen, maar voorziet dat deze de komende weken weer zal oplopen.

0
0
0
s2smodern

Op Mars zijn voor het eerst sporen gevonden van rivieren die gedurende lange tijd gestroomd moeten hebben en, net als de Rijn, voortdurend hun geulen verlegden. Een internationaal team van wetenschappers van onder andere de Universiteit Utrecht ontdekte ze met behulp van hoge-resolutie-satellietbeelden.

0
0
0
s2smodern

De helft van alle bedrijven in de watertechnologiesector heeft als gevolg van de coronacrisis nu al niet meer voldoende werk voor alle werknemers of verwacht dat binnen twee maanden niet meer te hebben. Maar de grote klap moet nog komen, verwacht Envaqua. 

0
0
0
s2smodern

Rijkswaterstaat gaat langs de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel meer nevengeulen graven en natuurvriendelijke oevers aanleggen. Ook gaat de dienst rivierhout plaatsen, uiterwaarden verlagen en beekmondingen verbeteren. De ingrepen zijn nodig om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren, een opgave in het kader van de de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 

0
0
0
s2smodern

Als de lente relatief droog is, zullen in de zomer de grondwaterstanden in grote gebieden van Nederland onder de gebruikelijke waarden blijven. Dan kunnen er zonder aanvullende maatregelen watertekorten optreden. Dat is de prognose van Deltares.

0
0
0
s2smodern

Expo 2020 Dubai is vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld en start in de herfst van 2021. In de Nederlandse bijdrage aan de wereldtentoonstelling staat het thema ‘uniting water, energy and food’ centraal. De bouw van het paviljoen wordt eind deze maand tijdelijk stilgelegd.

0
0
0
s2smodern

Deltares heeft een real-time hoogwatervoorspelsysteem geleverd aan Servië voor het stroomgebied van de Velika Morava rivier. Het early warning system is gebaseerd op de applicatie Delft-FEWS, nog in de vorig eeuw ontwikkeld maar inmiddels overal ter wereld toegepast als basis van operationele beslissingsondersteunende systemen. “We zijn absoluut marktleider geworden”, stelt Klaas-Jan van Heeringen van Deltares.

0
0
0
s2smodern

Hoogheemraadschap Delfland gaat drie vissenbossen plaatsen om te onderzoeken of deze bossen een positieve bijdrage leveren aan het leefgebied voor trekvissen in vaarten en kanalen. In de Vinkeveense Plassen wordt iets soortgelijks overwogen. “Historisch hoort er gewoon hout in het water.”

0
0
0
s2smodern

Met Aqueduct Floods is vorige maand een instrument online gekomen waarmee de overstromingsrisico’s wereldwijd, zowel door rivieren als zeeën, in kaart worden gebracht. De tool – en het begeleidende wetenschappelijke artikel – laten zien dat het toekomstige overstromingsrisico wereldwijd in 2080 ongeveer 150 keer zo groot kan zijn – als er geen maatregelen worden genomen.

0
0
0
s2smodern

30 tot 60 procent van de regionale wateren voldoet in 2027 aan de KRW-normen voor de biologische kwaliteit, voor de zoete rijkswateren is dit bijna 100 procent. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in het rapport Nationale analyse waterkwaliteit. Volgens de analyse zijn onder meer verdergaande structurele maatregelen en integraal beleid nodig om de KRW-doelen te halen.

0
0
0
s2smodern

Rioolwater kan ons veel vertellen over de pandemie. Tot die conclusie kwamen deskundigen tijdens een internationale videoconferentie die deze week werd gehouden. Wekelijks testen van het afvalwater zou kunnen dienen als een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor uitbraken, schrijft The New York Times vandaag.

0
0
0
s2smodern

KWR is in de door de Innovatieraad van de Europese Commissie georganiseerde hackathon #EUvsVirus in de prijzen gevallen met de screeningstool Sewers4COVID. Het internationale team waarin het onderzoeksinstituut uit Nieuwegein participeerde, ontwikkelde een instrument waarmee pandemie-uitbraken zoals die van het coronavirus SARS CoV-2 kunnen worden voorspeld, getraceerd en gemonitord. 

0
0
0
s2smodern

Waterschap Vallei en Veluwe heeft van de Raad van State een jaar uitstel gekregen voor de aanpak van de vervuilde Westdijk in Bunschoten. Maar de dwangsom die de gemeente het waterschap heeft opgelegd is terecht, zo oordeelt de hoogste bestuursrechter van ons land. 

0
0
0
s2smodern

De regenval van deze week zorgt voor een korte onderbreking van de droogte, maar toch nemen steeds meer waterschappen maatregelen. Het neerslagtekort is op dit moment met gemiddeld 75 millimeter erg hoog voor de tijd van het jaar. Het KNMI verwacht dat het tekort in de komende twee weken licht stijgt.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Hollandse Delta heeft zeven vispaaiplaatsen rondom het Brielse Meer aangelegd. Deze maatregel zorgt voor een grotere variatie in de visstand. Onder andere snoeken en zeelten zullen de ondiepe oeverplekken gebruiken om zich voort te planten.

0
0
0
s2smodern

Omwonenden van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht klagen de laatste tijd vaak over stankoverlast. Volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden functioneert het systeem voor de geurbehandeling niet goed. Er worden nu reparaties en aanpassingen doorgevoerd.

0
0
0
s2smodern

De grondwaterstanden dalen in een normaal tempo, maar zijn zo vroeg in het droogteseizoen al behoorlijk laag. Zij bevinden zich - afhankelijk van het soort gebied - nu gemiddeld tussen de 30 en 55 centimeter boven het laagste niveau dat in 2018 werd bereikt. Dit blijkt uit een analyse van ingenieursbureau Wareco.

0
0
0
s2smodern

Het drinkwatertarief voor een huishouden is dit jaar gemiddeld 1,35 euro per kubieke meter (exclusief belastingen). Dat betekent door de bank genomen een stijging met 1,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Bij Vitens is het tarief het laagst, bij PWN het hoogst.

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bepaal je virusdeeltjes in een millimeter rioolwater?
Zou een milliliter niet handiger zijn?
Een korte reactie op de verklaring inzake duurzaamheid in dit artikel: “Diverse onafhankelijke berekeningen hebben aangetoond dat drogen en verbranden van RWZI slibben NIET de meest duurzame oplossing is. Bewering inzake CO2-uitstoot is zeer discutabel en er wordt geen rekening gehouden met de uitstoot van stikstof”. Mladen Filipan, VSGM (MID MIX).
Mooi dat de dreiging van een landelijk watertekort voorbij is en dat er weer voldoende water Nederland binnenkomt. Waarmee evenwel helaas alleen Europees Nederland bedoeld wordt. Geen woord over Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius) dat nu al bijna tien jaar ook een deel van Nederland is. En mocht dit deel niet binnen de verantwoordelijkheid van RWS en LCW vallen, ook dan ware sprake te zijjn van Europees Nederland in hun berichten.
Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.