Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Waterschap Aa en Maas is tevreden over de rijplaatstuwen die afgelopen zomer in kleine slootjes zijn geplaatst. Nu het veel regent, blijkt dat die het regenwater goed vasthouden, aldus Aa en Maas. Buurwaterschap De Dommel wil voor het volgende winterseizoen 52 stuwen automatiseren.

0
0
0
s2smodern

Met de verkiezing ‘de Minister van de nieuwe economie’ wil MVO Nederland een podium bieden aan mensen die staan te springen om met inspirerende ideeën de overgang naar een nieuwe, duurzame economie te versnellen. Meer dan 200 kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld voor het ministerschap, waaronder een aantal waterschappers. H2O vraagt hen naar hun motivatie en ideeën. Ditmaal Aaltje Saarloos, lid van het algemeen bestuur bij waterschap De Dommel. “We moeten naar een ander soort wereld.”

0
0
0
s2smodern

De kwaliteit van het drinkwater was in 2019 over vrijwel de hele linie goed, constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In het kleine aantal gevallen dat er wel wettelijke normen werden overschreden, was de volksgezondheid niet in gevaar. De tien drinkwaterbedrijven scoren voor hun klantenservice gemiddeld tussen de 7,5 en 8,2.

0
0
0
s2smodern

Scheppen gaat van Au, ook in de watersector. Slechts bij 9 procent van de innovaties komt het tot een geslaagde toepassing en zelfs dan valt de impact geregeld tegen. Ook zijn er gezien de grote mondiale wateruitdagingen meer radicale vernieuwingen nodig, vindt Paul O’Callaghan. “Als je een hamer hebt, zie je alleen spijkers waarop je kunt slaan. Soms moet je echter iets totaal anders doen.”

0
0
0
s2smodern

Op rioolwaterzuivering Houten komt de eerste volwaardige ozoninstallatie in Nederland te staan voor de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft hiervoor het bouwteam geselecteerd: Pannekoek GWW bv, Nijhuis Industries en Witteveen+Bos. De installatie wordt naar verwachting in 2022 in bedrijf genomen.

0
0
0
s2smodern

Met de verkiezing ‘de Minister van de nieuwe economie’ wil MVO Nederland een podium bieden aan mensen die staan te springen om met inspirerende ideeën de overgang naar een nieuwe, duurzame economie te versnellen. Meer dan 200 kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld voor het ministerschap, waaronder een aantal waterschappers. H2O vraagt hen naar hun motivatie en ideeën. Deze keer spreken we Etteke Wypkema, innovatiemanager bij waterschap Brabantse Delta. “Regelgeving inrichten op circulariteit: daar wil ik me echt voor in gaan zetten.”

0
0
0
s2smodern

Met de verkiezing ‘de Minister van de nieuwe economie’ wil MVO Nederland een podium bieden aan mensen die staan te springen om met inspirerende ideeën de overgang naar een nieuwe, duurzame economie te versnellen. Meer dan 200 kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld voor het ministerschap, waaronder een aantal waterschappers. H2O vraagt hen naar hun motivatie en ideeën. We trappen af met André Struker, Strategic Advisor bij Waternet. ‘Ik wil als minister minimaal 10 grootschalige aquathermie projecten in 2022, die ook gerealiseerd worden.’

0
0
0
s2smodern

Bij een op de vier instellingen in de gezondheidszorg in de wereld ontbreken basisvoorzieningen voor water en sanitatie. Daarom lopen 1,8 miljard medewerkers en patiënten een verhoogd risico op een coronavirusinfectie of een andere ziekte. 

0
0
0
s2smodern

De waterschappen gaan het rioolwateronderzoek intensiveren. Dat gebeurt op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Aanleiding is de coronacrisis. Om de verspreiding van het virus te volgen worden op alle rwzi’s rioolwatermonsters genomen. Het ministerie wil dat deze bemonstering wordt opgevoerd van een keer in de week naar dagelijks. 

0
0
0
s2smodern

Ernst Raaphorst heeft de hoogste klassering behaald van de talrijke vertegenwoordigers uit de watersector in de Top 100 Ambtenaar van het Jaar 2020. De ecoloog die werkzaam is bij het Hoogheemraadschap van Delfland, werd tiende.

0
0
0
s2smodern

Alle waterschappen doen mee aan een collectieve capaciteit om incidenten bij de eindverwerking van zuiveringsslib goed op te kunnen vangen. Hiervoor wordt een tijdelijke opslagcapaciteit van 100.000 ton slib op jaarbasis geregeld.

0
0
0
s2smodern

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is begonnen met een proef om de strekte van de grasbedekking op zanddijken langs de Vecht te bepalen. Het is de tweede test in een jaar. In januari deed het waterschap een soortgelijke proef op de dijk langs de IJssel bij Harculo. Ook die bestaat uit zand, maar in deze dijk is ook wat klei verwerkt.

0
0
0
s2smodern

Binnen het Zoet Zout Knooppunt bundelen provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven in de kustprovincies hun inspanning rond het onderwerp verzilting. Het knooppunt behoudt zijn regionale benadering, maar wil nu ook landelijk een knooppunt van kennis en initiatieven rond verzilting worden.

0
0
0
s2smodern

De waterschappen hebben een definitief voorstel voor de aanpassing van hun belastingstelsel vastgesteld. Het voorstel van de Stuurgroep Aanpassing Belastingstelsel kreeg vrijdag unaniem steun in de algemene ledenvergadering van de Unie van Waterschappen. De waterschappen stappen nu naar minister Cora van Nieuwenhuizen met het verzoek de wet te wijzigen, zodat het stelsel kan worden aangepast.

0
0
0
s2smodern

Rijkswaterstaat is in de Maas bij Lith begonnen met monitoring van vis met behulp van camera’s. Het is een proef die duidelijk moet maken of beeldherkenning kan bijdragen aan een effectieve manier om vis te monitoren in Rijkswateren. Een tweede techniek die wordt onderzocht is analyse van DNA-sporen (eDNA). Een proef daartoe in grote rivieren is afgerond.

0
0
0
s2smodern

Een consortium onder leiding van Royal HaskoningDHV gaat in opdracht van de Nederlandse overheid aan de slag in het Mozambikaanse Beira. Doel is de havenstad, die vorig jaar verwoest werd door de cyclonen Idai en Kenneth, weerbaarder te maken.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Hunze en Aa’s verleent in prinicipe toestemming voor de plaatsing van windmolens op de dijk langs de Eems-Dollard. Die dragen in belangrijke mate bij aan het streven om energieneutraal te worden, motiveert het bestuur. Het plan veroorzaakt veel onrust bij bewoners en natuur- en milieuorganisaties.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De Golfstroom is ook de transportband waarmee jonge palinkjes (glasaal), geboren ergens in de Srgassozee (ten noorden van de Bermuda-driehoek) richting de kusten van West-Europa worden gebracht, van Portugal tot Denemarken en Zuid-Zweden. De glasaaltjes zijn twee jaar onderweg. Als de Golfstroom minder sterk wordt of minder ver reikt, heeft dat wellicht ook voor de paling grote gevolgen.
Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.