secundair logo knw 1

Michel Saakes houdt zijn inaugurele rede

Waterstof als energiebron zonder CO2-uitstoot: het idee is al oud, en af en toe staat er iets over in de krant. Maar waterstof uit zeewater maken en groen produceren, dat is nog niet zo eenvoudig. Michel Saakes doet onderzoek.


Tekst Mirjam Jochemsen


Aan de gebruikelijke productiemethodes om waterstofgas te maken kleven belangrijke nadelen, waaronder het grote verbruik van zoet water. Bij Wetsus in Leeuwarden onderzoekt Saakes daarom de productie van waterstofgas uit zeewater om zoetwaterstress te vermijden, ofwel ‘waterslim’. Deze gepromoveerde elektrochemicus bekleedt daarnaast alweer tweeëneenhalf jaar het lectoraat Waterslim Waterstof aan de hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden. Deze aanstelling is onderdeel van een samenwerking tussen NHL Stenden, Wetsus en Centre of Expertise Water Technology (CEW). Op 7 maart mocht Saakes zijn inaugurele rede uitspreken.