Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Het turven van waterdiertjes door burgers levert geen gunstig beeld op van de waterkwaliteit in 2019. In meer dan de helft van de wateren is de kwaliteit matig. Poelslakken zijn het vaakst gevonden, waterkevers juist veel minder dan een jaar eerder.

0
0
0
s2smodern

In opdracht van alle waterschappen met veenweiden in hun beheergebied, met als initiatiefnemer Amstel, Gooi en Vecht, onderzoekt adviesbureau NMI de afkalving van oevers in veenweidegebieden. Doel is te komen tot een praktische leidraad, die de oorzaken van oeverafkalving identificeert en oplossingen aanreikt.

0
0
0
s2smodern

Hoge waterstanden maken een officiële start van de rietproef in het Lauwersmeer in elk geval tot 14 maart onmogelijk. Officieus is de proef echter al van start gegaan. De natuurlijke omstandigheden in het Lauwersmeer al een aantal weken rond aan het gewenste peil van de proef.

0
0
0
s2smodern
Het storten van granuliet in de natuurplas Over de Maas is volgens de regels gegaan. De stof is niet schadelijk voor het milieu. Desalniettemin zal om de onrust onder omwonenden weg te nemen een review worden uitgevoerd naar de milieukwaliteit van granuliet. Dat schrijven de ministers Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) en Cora van Nieuwenhuijzen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. 
 

0
0
0
s2smodern

Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen gaan door zolang er geen negatief advies komt van RIVM, GGD of Gemeente wegens het uitbreken van het coronavirus. Dat meldt beursorganisator Easyfairs. “Zolang de instanties aangeven dat er geen onverantwoorde gezondheidsrisico’s zijn of worden genomen, kiezen we voor de 'show-must-go-on'.”

0
0
0
s2smodern

Met de serious game ‘Ontwerp je klimaatschoolplein’ worden leerlingen van basisscholen betrokken bij het vergroenen en klimaatadaptief maken van hun leefomgeving. Ingenieursbureau Tauw ontwikkelde de game in samenwerking met de provincie Overijssel. 

0
0
0
s2smodern

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN hebben hun samenwerking bij de verwijdering van microverontreinigingen zoals medicijnresten vernieuwd. Zij gaan een demonstratie-installatie en een pilotinstallatie plaatsen op rioolwaterzuiveringsinstallatie Wervershoof. Hierbij wordt de ozontechniek toegepast.

0
0
0
s2smodern

In Nederland wordt steeds meer elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen opgewekt, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de productie van stroom met zonnepanelen stijgt hard en ook biomassa doet het goed. De bijdrage van waterkracht is daarentegen erg klein.

0
0
0
s2smodern

De waterberging Panjerd-Veeningen is voor het eerst echt uitgeprobeerd. Via een balgstuw is honderdduizend kubieke meter water vanuit de Hoogeveensche Vaart binnengelaten. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) spreekt van een geslaagde test.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Hunze en Aa’s start een test om het slib van de afvalwaterzuivering in Scheemda in te dikken zonder chemicaliën. “Een proces waarbij we geen chemicaliën nodig hebben, bespaart geld en sluit aan bij onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

0
0
0
s2smodern

Het Nederlandse drinkwater is goed beschermd tegen het Corona-virus. Tot die conclusie komt Gertjan Medema, microbioloog bij KWR. “Water is geen belangrijke transmissieroute voor Coronavirussen, maar de ervaringen bij de SARS-epidemie leren wel dat het virus zich in een hoogbesmette omgeving ook via water kan verspreiden.”

0
0
0
s2smodern
Waterschap Drents Overijsselse Delta worstelt met de herbouw van de slibvergistingsinstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Echten. Er ligt een geaccordeerd plan, maar dat is niet stikstofproof. Over een inderhaast opgesteld nieuw voorkeursalternatief van het dagelijks bestuur bleek het algemeen bestuur deze week verdeeld. De investeringskosten zijn ruim drie keer hoger (€ 38 miljoen), de technieken risicovol, maar het voorstel geeft wel invulling aan de duurzame en circulaire ambities van het waterschap.
 

0
0
0
s2smodern

Als eerste waterschap in Nederland heeft hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gisteren het certificaat voor de CO2-Prestatieladder ontvangen. Dat instrument moet bedrijven en overheden helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. 

0
0
0
s2smodern

Nijhuis Water Technology en Royal HaskoningDHV behoren tot de vier ondernemingen, die zijn genomineerd voor de Global Water Award in de categorie Watertechnologiebedrijf van het jaar. De winnaar wordt op 30 maart bekendgemaakt.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Aa en Maas heeft twee oxidatietechnieken voor de verwijdering van medicijnresten uit effluent getest tijdens een pilot op rioolwaterzuiveringsinstallatie Aarle-Rixtel: ozon met biologische nabehandeling en UV-licht met waterstofperoxide. Met de eerste techniek is het beste verwijderingsrendement behaald. Wel is de vorming van bromaat een probleem.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Michaël BentvelsenHet onderzoek heeft helaas niet gekeken naar slijtagedeeltjes van banden van het wegverkeer. Was mooi geweest als die ook meegenomen hadden kunnen worden, maar vereist blijkbaar andere analysetechniek.
En hoe zit het dan met de 120 verdwenen bomen aan de zuiderlandsezeedijk/zuidijk bij Oude-Tonge?
Waarom is daar zo niet mee omgaan, ook daar waren vleermuizen en was er landschapswaarden.
En waarom komen er daar geen bomen terug?
@Reintje PaijmansDank voor uw aanvulling. Inderdaad de dennenbossen zijn aangeplant om 'woeste gronden te ontginnen' en voor de productie van hout voor in onze mijnen. Dat was mij bekend.
Zijn de rubbers afkomstig van slijtage van autobanden dat via de lucht als fijnstof en afspoeling van de weg in het oppervlaktewater terecht komt. Bandenslijpsel is volgens mij een onderschat milieuprobleem qua milieuimpact. Wel allemaal gillen als er rubberkorrels op de sportvelden (wat spoelt daar niet van uit) liggen waar de kindjes aan bloot staan, maar ondertussen zelf rijgedrag niet aanpassen.
Goed dat dit onderzoek gedaan wordt. Eerlijk gezegd valt de concentratie van 1 deeltje per liter mij alleszins mee. (Eerdere berichten spraken soms over duizenden deeltjes per liter.)
Wat natuurlijk geen reden is om dit probleem te relativeren. Zelf ben ik nog steeds regelmatig verbijsterd over de hoeveelheden zwerfplastic, (maar ook blikjes en ander verpakkingsmateriaal) die ik in allerlei wateren aantref.
Daarnaast ben ik erg benieuwd wat dit onderzoek oplevert in relatie tot kleine rubberdeeltjes van autobanden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.