secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

De druiven zijn zuur voor het bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het wil geen ontvlechting van Stichting Waternet, maar heeft te maken met een onwillige partner, de gemeente Amsterdam. Die wil niet verder met Waternet en daarmee lijkt het zeker dat de in Nederland unieke watercyclusorganisatie wordt ontmanteld. In de vergadering van de Commissie voor advies Middelen sorteerde het bestuur gisteravond voor op onvermijdelijke besluitvorming in de algemeen bestuursvergadering in juli.

Wetterskip Fryslân gaat gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuivering Heerenveen gebruiken voor het ontwateren van het slib in de naastgelegen nieuwe slibontwateringsinstallatie. De weigering van Vitens om drinkwater te leveren is de aanleiding om effluent te gaan hergebruiken. “‘Achteraf gezien zijn we hier blij mee”, zegt dagelijks bestuurder Remco van Maurik van het Friese waterschap.

Het uitgangspunt ‘water en bodem sturend’ krijgt nog maar mondjesmaat gestalte in de praktijk van de ruimtelijke ordening. Daarin wil de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) verandering brengen met een nieuw advies. Er wordt onder meer gepleit voor een veel stevigere watertoets voor alle vormen van grondgebruik en een waterkalender met informatie over de houdbaarheidsdatum van waterstaatkundige maatregelen. Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Rli en ook voorzitter van de adviescommissie, licht toe. “We zeggen: doe de watertoets eerder en ook op provinciaal en landelijk niveau. Dat is geen overbodige luxe. Ik denk dat ons voorstel bij de waterschappen erin gaat als koek.”

Roelof Kruize heeft zich in zijn rol als algemeen directeur van Waternet niet schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Dat stelt het stichtingsbestuur van Waternet op basis van een onderzoek. Er is geen sprake van onrechtmatig handelen geweest en ook zijn er geen integriteitskaders geschonden door Kruize, aldus het bestuur in een brief aan de gemeente Amsterdam en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning
Kijk dat is onderzoek met resultaat. Is het mogelijk dit naar de EU cie-leden te sturen die besluiten over toepassing drijfmest en Renure ipv Kunstmest -N. Toch flikken ze het om de norm voor Kunstmest- N hoog te houden. In Nederland is in vele onderzoeken en metingen aangetoond dat in de derogatiegebieden de NO3 gehalten veel lager zijn dan de de norm EN lager dan in niet derogatie gebieden!