secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

In het duingebied Zwanenwater bij Callantsoog zijn niet alleen concentraties van het bestrijdingsmiddel dinoterb gemeten, maar ook van het minstens zo giftige fenchloorfos. Een motie van de Partij van de Dieren en Water Natuurlijk, die unaniem is aangenomen, roept het college van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) op 'daadkrachtig en ferm' op te treden.

Volgens het gerechtshof Den Haag handelen de Nederlandse Staat, Dunea en PWN onrechtmatig bij het afsluiten van drinkwater vanwege wanbetaling, als het gaat om gezinnen met minderjarige kinderen. Zij laten bewust de mogelijkheid open dat kinderen te weinig toegang tot drinkwater krijgen en doen niet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om dit te voorkomen. Het belang van het kind moet voorop staan bij een afsluiting.

Het ziet ernaar uit dat de natuurherstelverordening gaat struikelen over de laatste horde in het langdurige Europese besluitvormingsproces. Een stemming in de Milieuraad ging niet door, omdat er uiteindelijk onvoldoende steun was. Hiermee is de eerder deze maand aangekondigde tegenstem van het Nederlandse demissionaire kabinet erg belangrijk gebleken.

Brabant Water is tevreden over het terugwinnen van spoelwater met keramische membranen. Het Brabantse drinkwaterbedrijf heeft de terugwinunits met de membranen op de productielokaties in Loosbroek en Tilburg geinstalleerd en is daarmee de eerste in de drinkwatersector die deze 'duurzame zuiveringstechniek' toepast. De terugwinresultaten zijn dermate goed dat het bedrijf de techniek ook gaat toepassen op de productielokatie in Eindhoven.

Alles wat eindig is, is oneindig beschikbaar. Dat houdt circulariteit in en geldt ook voor water, vertelde de toonaangevende architect Thomas Rau tijdens een kennissessie op de beurs Aqua Nederland. Hij daagt de waterschappen uit om nu al aan de slag te gaan met 100 procent circulariteit en niet te wachten tot 2050. Zij hebben volgens hem de macht om snel veel meer te doen.

Minstens zes waterschappen kregen na de inzet tegen het hoogwater van december een juridisch getinte brief van hun netbeheerder op de mat over overschrijding van het gecontracteerd vermogen. Maar ook los van calamiteiten groeit de energievraag van waterschappen. Dit terwijl het elektriciteitsnet al overbelast is. De Unie van Waterschappen reageert bezorgd, maar optimistisch: "We gaan aan de slag met creatieve oplossingen".

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!