Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven investeren de komende 2 jaar nog eens 4 miljoen euro in het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Vorige week tekenden de participanten een samenwerkingsovereenkomst, waarmee ze zich conformeren aan de voltooiing en het beheren van het systeem dat het fundament vormt voor hydrologische modeltoepassingen, regionaal en landelijk.

0
0
0
s2smodern

In het afvalwater in Milaan en Turijn in het noorden van Italië waren in december al RNA-deeltjes van het coronavrius SARS-CoV-2 te vinden. Dat bericht het Italiaanse Hoger Instituut voor Gezondheid na onderzoek van het afvalwater uit enkele steden.

0
0
0
s2smodern

De Franse waterbehandelingsgroep Saur neemt Nijhuis Industries over. Het Nederlandse bedrijf wordt samengevoegd met Saur Industries, Unidro and Econvert en vormt de nieuwe tak Saur Industrial Water die wereldwijd in industrieel water actief zal zijn met de doelstelling om te groeien naar een omzet van 300 miljoen euro in 2022. Menno Holterman, de huidige CEO van Nijhuis, zal leiding gaan geven aan Saur Industrial Water.

0
0
0
s2smodern

Volwassenen en kinderen gaan onder het motto ‘Vang de Watermonsters’ de komende tijd op pad om de waterkwaliteit in kleine wateren te onderzoeken. Zij krijgen hiervoor een meetkit. Het initiatief van Natuur & Milieu wordt volop ondersteund vanuit de waterschapswereld.

0
0
0
s2smodern

Wat hebben de coronamaatregelen van het kabinet in maart waardoor mensen vaker binnenshuis bleven, voor invloed gehad op het gebruik van illegale drugs? Daarvoor heeft KWR het rioolwater van Amsterdam, Utrecht en de regio Eindhoven geanalyseerd. Alleen in de hoofdstad is het drugsgebruik afgenomen.

0
0
0
s2smodern

Op het terrein van de voormalige militaire vliegbasis Valkenburg in Katwijk verrijst een volledig duurzaam ontwikkelde woonwijk. Slimmer omgaan met water speelt hierbij een belangrijke rol. Drinkwaterbedrijf Dunea en hoogheemraadschap van Rijnland hebben het initiatief genomen voor een warmtenet op basis van thermische energie uit drinkwater (TED) en een aparte inzameling van toiletwater.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Drents Overijsselse Delta is van plan om Boskalis Nederland BV de opdracht te geven voor de voorbereiding en uitvoering van de dijkversterking tussen Zwolle en Olst. Hier wordt de dijk langs de IJssel over een lengte van dertig kilometer aangepakt.

0
0
0
s2smodern

Vakbeurs Aqua Nederland krijgt een virtuele editie. Deze wordt 2 juli gehouden. Aqua Nederland Digitaal wordt opgezet met het online event platform Let’s Get Digital. De software van dit platform maakt het mogelijk 300 exposanten virtueel te bezoeken, aldus beursorganisator Easyfairs Nederland.

0
0
0
s2smodern

De hooggelegen zandgronden van Nederland zijn voor hun waterhuishouding in hoge mate afhankelijk van regenwater. Het is belangrijk dat deze gebieden water vast kunnen houden in droge perioden en bij wateroverlast het water juist snel af kunnen voeren. 24 partijen werken vanaf nu samen in een project om deze hoge zandgronden op een klimaatadaptieve manier in te richten.

0
0
0
s2smodern

De uitheemse plantensoort Watercrassula verdringt in een toenemend aantal natte en vochtige natuurgebieden de inheemse plantensoorten en tast zo het leefgebied aan van beschermde diersoorten. Voor water- en natuurbeheerders is er daarom nu de brochure Omgaan met watercrassula in natuurgebieden.

0
0
0
s2smodern

Ruim twintig overheden, kennisinstellingen en andere organisaties in Zuid-Holland binden samen de strijd aan met plastic zwerfvuil in rivieren en andere wateren. Zij willen het probleem goed in beeld brengen en nagaan welke beleidsinterventies en praktische maatregelen werken.

0
0
0
s2smodern

De regen heeft verlichting gebracht, maar de droogte is nog niet voorbij. Dat is de boodschap van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. De opschaling naar het niveau van dreigend watertekort is gehandhaafd.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Rijn en IJssel heeft in het hele werkgebied een verbod uitgevaardigd om water te halen uit oppervlaktewater. Daarmee zijn nu in grote delen van Oost-Nederland onttrekkingsverboden ingesteld vanwege de droogte. In Zuid-Nederland was dat al het geval.

0
0
0
s2smodern

Minister Cora van Nieuwenhuizen is positief over de maatregelen van waterbeheerders om in 2027 aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Zij herhaalt in een brief aan de Tweede Kamer haar standpunt dat het niet haalbaar is om dan alle KRW-doelen te realiseren. Als maatregelen genomen zijn, kunnen door natuurlijke omstandigheden doelen later worden bereikt.

0
0
0
s2smodern

De boswachters van Natuurmonumenten inventariseerden de afgelopen weken de gevolgen van de droogte in hun natuurgebieden. Volgens Natuurmonumenten zijn de gevolgen van de droogte nu al duidelijk zichtbaar in de natuur. De organisatie roept daarom op tot dringende maatregelen, bijvoorbeeld het beperken van beregening uit grond- en oppervlaktewater. “Herfstkleuren in juni zijn ontzettend alarmerend.”

Laatste reacties op onze artikelen

Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil een proefinstallatie bouwen waarmee 700 m3/u effluent van de RWZI Wervershoof wordt behandeld met ozon. De proefinstallatie is onderdeel van het project Ge(O)zond Water met als doel een circulaire waterketen te realiseren, met grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik, onder meer in landbouw en industrie
Door de oxidatie met ozon worden medicijnresten uit het effluent verwijderd. In de proefinstallatie is een innovatieve lijn voorzien met een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon, een technologie van het Duitse bedrijf Up2e!
Deze technologie wordt momenteel nader getest in een pilot op RWZI Wervershoof. De pilot kan maximaal 10 m3/u water behandelen en max. 180 g O3/u doseren. De testen zijn in week 35 gestart en lopen tot en met week 45.
HHNK geeft geïnteresseerden van waterschappen en drinkwaterbedrijven de gelegenheid om de pilot installatie te bezoeken en kennis te nemen van het werkingsprincipe van deze technologie en van het project Ge(O)zond Water. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met: Ronald Koolen, r.koolen@hhnk.nl.
Van harte gefeliciteerd. Delen van deze ervaringen en kennis is essentieel.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.