Colors: Blue Color

Sinds de Russische invasie op 24 februari is een deel van de vitale water- en rioleringsinfrastructuur in Oekraïne verwoest. De Oekraïense vereniging van water- en rioolzuiveringsbedrijven ‘Ukrvodokanalekologiya’ probeert waar mogelijk schade te herstellen, maar heeft een tekort aan materialen en installaties. Ze krijgt daarbij ondersteuning en die komt vooral uit Polen.

Natuurrampen hebben in 2021 op mondiaal niveau geleid tot een schade van 270 miljard dollar. Daarvan is 111 miljard dollar gedekt door een verzekering. Er waren alleen al ruim vijftig ernstige overstromingen met bij elkaar meer dan 80 miljard dollar aan economische verliezen. In Europa zorgden de overstromingen in juli voor de duurste natuurramp ooit in dit werelddeel.

Is voor vissen en ander zeeleven het binnenste van windturbines een goede plek om te schuilen en voedsel te vinden? Dat onderzoeken energieleverancier Vattenfall en De Rijke Noordzee de komende jaren in windpark Hollandse Kust Zuid.

Vandaag verscheen het derde deel van het klimaatrapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. “We staan vlak voor een klimaatramp”, zei António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties bij de presentatie.  “Regeringen en bedrijven, die zeggen dat ze klimaatneutraal willen worden, maar dat niet tonen in hun acties, liegen.”

Tot 1 juni mag in 3 zuidelijke regio’s van Brabant geen grondwater worden gebruikt om grasland en sportvelden te beregenen. De grondwaterstanden zijn daar onder de grenswaarde gezakt. Ook de wateraanvoer in de rivieren is laag; de waterstand in de Rijn is in tientallen jaren niet zo laag geweest voor deze periode van het jaar, schrijft Rijkswaterstaat (RWS).

De eeuwenoude techniek van graslandbevloeiing is bijzonder genoeg om door te geven aan volgende generaties. Dat vindt de Nederlandse overheid, die de techniek daarom samen met een aantal andere landen heeft voorgedragen voor de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed.

In ruim drie maanden tijd heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 80.000 Amerikaanse rivierkreeften uit een aantal sloten bij Berkenwoude gevist. Dat lijkt heel wat, maar het gaat naar schatting slechts om de helft van het aantal volwassen kreeften in het pilotgebied. Het hoogheemraadschap zet daarom een tandje bij.

Het Vlaams Parlement wil dat 3M volledig opdraait voor de schade die veroorzaakt is door vervuiling met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Het handelen van het chemiebedrijf wordt door een speciale parlementaire onderzoekscommissie deloyaal en maatschappelijk onverantwoord genoemd. Een steen des aanstoots is dat 3M jarenlang informatie heeft achtergehouden en nog steeds de negatieve effecten van de stoffen ontkent.

Veel landbouwers gebruiken Roundup waarin glyfosaat zit om onkruid te verdelgen. Maar hoe goed houden zij zich aan de regel dat er in de teeltvrije zone langs de waterrand niet met dit gewasbeschermingsmiddel mag worden gespoten? Dat gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) tot en met mei controleren bij honderden geel gekleurde akkers.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden spreekt Waterschap Hunze en Aa’s vrij van de aanklacht dat het bewust het risico heeft genomen dat het bevers vangt en doodt bij het vangen van muskusratten. In het hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie (OM) eerder deze maand een voorwaardelijke boete van 5.000 euro.

De wijze waarop de nieuwe normen voor primaire waterkeringen bij dijkversterkingen worden toegepast, kan betekenen dat dijken onnodig zwaar versterkt worden. In zijn promotieonderzoek aan de TU Delft ontwikkelde Wouter Jan Klerk een optimalisatiemethode waarmee veel geld bespaard kan worden, terwijl de veiligheid wel gewaarborgd blijft.

Onder de steigers in de Utrechtse Singel zijn zoetwaterriffen van beton geplaatst. Daarmee willen de gemeente en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) het onderwaterleven in het stadscentrum stimuleren.

Deze week debatteert de Tweede Kamer met minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) over het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Vooruitlopend op dit debat spreekt de Unie van Waterschappen haar zorgen uit dat het waterkwaliteitsdossier in het NLPG zal ondersneeuwen.

Morgen, dinsdag 29 maart, biedt de coalitie Maas Cleanup een petitie aan de Tweede Kamer aan waarin het parlement wordt verzocht te onderzoeken hoe wet- en regelgeving kan worden gebruikt om de rivier de Maas te beschermen. Volgens de initiatiefnemers zou dit bijvoorbeeld kunnen door de Maas rechtspersoonlijkheid toe te kennen.

Floating Office Rotterdam (FOR), hoofdkantoor van het Global Center on Adaptation (GCA), is een van de 10 gebouwen die zijn genomineerd voor de verkiezing van het BNA Beste Gebouw van het Jaar 2022. “Gelegen in de Rijnhaven, is FOR één van de meest duurzame kantoren evenals het grootste drijvende kantoor ter wereld en op deze schaal, pionier in circulaire houtbouw en klimaatadaptatie”, aldus de nominatie.

Maart wordt een van de droogste maanden ooit en daardoor zijn de wateroverschotten na de zeer natte maand februari op tal van plekken teniet gedaan. Watersystemen die grotendeels afhankelijk zijn van neerslag krijgen alweer te maken met (te) lage grondwaterstanden. Waterschappen in Brabant oriënteren zich op het instellen van verboden om grondwater te onttrekken.

De proef met een hoger waterpeil in het Lauwersmeer heeft geen aantoonbaar effect gehad op de grondwaterstanden, de zoutgehaltes en de zoetwaterlenzen in het omliggende gebied. Dat blijkt uit de evaluatie van de rietproef die in het voorjaar van 2021 gehouden is. Nog niet duidelijk is of het waterriet hierdoor ook is gaan groeien.

De natuur in Nederland holt achteruit en het huidige natuurbeleid zal die trend niet gaan keren. Dat is de harde conclusie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in een advies aan de minister. De waterschappen sluiten zich hierbij aan.

Campagnes voor het verminderen van het gebruik van drinkwater hebben vaak alleen een kortstondig effect. Maar hoe kan dan wel een duurzame gedragsverandering bij consumenten worden bereikt? Dat heeft Vitens in samenwerking met Wageningen University & Research uitgezocht. Op basis hiervan komt het waterbedrijf met een nieuwe aanpak waarin zowel gedrag initiëren als gedrag vasthouden centraal staat.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi initiatief. Kijk bij het opstellen van de kosten niet alleen naar die van een dergelijk installatie maar ook naar de maatschappelijke kosten als niets doet.
Ik begrijp niet waarom voedselzekerheid geborgd zou moeten zijn. Als dat zo is, dan moeten we sierteelt, als bloembollen en lelies, niet meer subsidiëren en er voor zorgen dat de landbouw voedsel voor mensen produceert, en niet voor dieren.
@Hans MiddendorpBen het de laatste tijd niet vaak met je eens, maar deze keer wel. Terechte vragen, want ik vind het ook een vaag en ongrijpbaar verhaal.
In de titel staat: "cultuurverandering nodig". Uit de tekst blijkt dat er een transitie nodig is (niet verwonderlijk) en dat er gewerkt wordt aan een "routekaart'. Maar wat zijn nou precies de (tussen) resultaten en welke cultuurverandering is er nodig?
In Duitsland en Zwitserland is de nodige ervaring met gepatenteerde activated cokes reactor technologie. Die lijkt zelfs PFAS biologisch af te breken.
Dit zou voor Delfland en anderen een goede oplossing kunnen zijn.....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!