Colors: Blue Color

Van nieuwe vormen van duinbeheer tot de aanleg van voedselbossen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen om natuur te verbeteren of zelfs voor nieuwe natuur te zorgen. Onderzoekers van de WUR roepen nu de hulp in van het publiek om een landelijk overzicht van zulke maatregelen te creëren.

Op Urk staat een gemaal, gevestigd in een Rijksmonument: gemaal Vissering. En omdat de motoren van dit gemaal aan vervanging toe waren, greep Waterschap Zuiderzeeland de gelegenheid aan om – naast de vervanging van de motoren - een renovatie uit te voeren en een visspassage aan te leggen.

Ongeveer 190 miljoen kinderen in Afrika lopen groot gevaar door een samenloop van drie dreigingen die aan water gerelateerd zijn. Het gaat om onvoldoende water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH), daarmee samenhangende ziekten en klimaatrisico’s. Dit blijkt uit een analyse van Unicef.

De BoerBurgerBeweging (BBB) wordt met 5 zetels de grootste partij in het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland. Direct daarna volgen VVD, PvdA en Water Natuurlijk met ieder 4 zetels. Dit blijkt uit de definitieve uitslag van de verkiezingen die Rijnland heeft bekendgemaakt.

In het vandaag gepresenteerde syntheserapport biedt het IPCC een samenvatting van de onderzoeken die afgelopen jaren zijn uitgebracht. “Het is een overlevingsgids voor de mensheid”, zei Antionio Guterres, Secretaris Generaal van de Verenigde Naties. “Maar de tijd dringt.”

Natuurlijke zuiveringssystemen, vooral in combinatie met andere zuiveringstechnieken, vormen een interessante optie om medicijnen en andere organische microverontreinigingen te verwijderen uit rwzi-effluent. Dit blijkt uit een verkenning die is uitgevoerd in opdracht van STOWA.

Klimaatadaptief bouwen, circulaire waterketen en veilig water zijn thema’s die aandacht krijgen op Aqua Nederland, de vakbeurs die op 21, 22 en 23 maart voor de 15e keer wordt gehouden. Thema van deze beurs: De toekomst van watermanagement. Op de beursvloer staan zo’n 300 exposanten en op de bovenverdieping Next Level wordt drie dagen lang een omvangrijk kennisprogramma uitgerold.

Student & Water is er in geslaagd 1 zetel te veroveren in het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest. Daarmee heeft het Groningse waterschap een primeur. Nieuwkomers in het algemeen bestuur zijn ook de BoerBurgerBeweging en Groninger Belang, de regionale vertegenwoordiger van 10 lokale partijen in de provincie Groningen. Water Natuurlijk blijft de grootste met 6 zetels.

De voorlopige opkomst voor de waterschapsverkiezingen is 53,7 procent. Dit is hoger dan de opkomst van 51,3 procent bij de vorige waterschapsverkiezingen. BoerBurgerBeweging (BBB) is in ieder geval in 13 waterschappen de grootste partij. WaterNatuurlijk wint in 5 waterschappen.

In Noord-Holland registreerde het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het hoogste opkomstpercentage ooit in zijn werkgebied: 54,5 procent. BBB is de grote winnaar met 6 zetels. Waterplatform Groen, Water & Land krijgt er 5 en dat zijn er 2 minder dan in 2019.

Waterschappen maken vandaag de voorlopige verkiezingsresultaten bekend en in dit bericht wordt u daarvan op de hoogte gehouden. Het al vroeg gepubliceerde voorlopige resultaat van Wetterskip Fryslân zet meteen de toon: de BoerBurgerBeweging (BBB) wint met een enorme voorsprong op de andere partijen. Ook bij verschillende andere waterschappen gaat BBB met de zege aan de haal. Dat geldt echter niet voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht waar BBB de vijfde partij wordt en de PvdA triomfeert. Bij de Brabantse waterschappen Aa en Maas en De Dommel behoudt Water Natuurlijk de meeste bestuurszetels.

Tot 21.00 uur konden ruim 13 miljoen Nederlanders stemmen voor de Waterschapsverkiezingen. Daarover heeft u hier gedurende de dag meer kunnen lezen. De berichtgeving is nu gesloten; morgen gaat het over de voorlopige resultaten die waterschappen bekendmaken. Het is nog niet bekend hoe groot de landelijke opkomst bij de Waterschapsverkiezingen is, maar het wordt naar alle waarschijnlijkheid meer dan de 51,3 procent van vier jaar geleden. 

Te veel, te weinig of te vies: wereldwijd nemen de problemen met water toe. Lange tijd werd op mondiaal niveau niet gesproken over oplossingen, maar nu gebeurt dat wel. In New York wordt voor het eerst in bijna 50 jaar onder de vlag van de Verenigde Naties een waterconferentie gehouden, met Nederland als co-host. Doel is om de UN 2023 Water Conference af te sluiten met een Water Action Agenda die een vervolg moet krijgen in bestaande procedures van de VN.

Henk Ovink is bezig aan zijn laatste klus als watergezant: de organisatie van de UN 2023 Water Conference in New York met Nederland als co-host. Voor H2O schrijft hij in een drieluik over zijn ervaringen voor, tijdens en na de top. Vandaag deel 1: de aanloop.

Als de wereldleiders zich op 22 maart in het VN-hoofdkwartier verzamelen voor de grote VN 2023 Waterconferentie, heeft New York City er al vier waterdagen op zitten. Van 18 tot 24 maart vindt hier de New York Water Week plaats, een podium voor iedereen die ook buiten de VN-muren wil bijdragen aan de Water Action Agenda.

Parallel aan de waterconferentie van de Verenigde Naties in New York houdt TU Delft twee ‘side events’. “We willen activeren en we willen laten zien welke bijdrage de wetenschappelijke wereld kan leveren aan het oplossen van internationale watervraagstukken.”

Wereldwijd is een radicaal ander beleid nodig om de water- en klimaatproblematiek aan te pakken. Het functioneren van het watersysteem moet het uitgangspunt worden voor alle ontwikkelingen in rivierstroomgebieden, delta’s en kusten, droogtegebieden en steden, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een vandaag verschenen rapport.

De meeste partijen die meedoen aan de waterschapsverkiezingen (66 procent) schenken in hun verkiezingsprogramma geen aandacht aan cybersecurity. Dat blijkt uit een onderzoek van het adviesbureau voor informatiebeveiliging Legian.

De algemene waterschapspartij AWP voor water, klimaat en natuur doet deze keer ook mee aan de provinciale verkiezingen. In zes provincies staat de partij op de lijst. Met de verbreding richt AWP zich als eerste politieke partij op het ‘regionale middenbestuur’. "Wij worden in de provincies het geweten van water, klimaat en natuur."

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.