secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Dijkinspecties met behulp van AI, eDNA voor de opsporing van lozingen, digitale meters voor grondwateronttrekkingen en een app om watervervuiling bij de bron aan te pakken. Deze vier waterinnovaties zijn vanmiddag door de jury uitgeroepen tot winnaars van de Waterinnovatieprijs 2023/2024. De publieksprijs ging naar de ‘knikkerbaan’ voor een slibloze rioolwaterzuivering. 

Op Next Level wordt tijdens de drie beursdagen van Aqua Nederland in een uitgebreid kennisprogramma met seminars, workshops en presentaties de nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de watertechnologiesector over het voetlicht gebracht. Ideaal om kennis te delen en te netwerken. Netwerkorganisatie Water Alliance neemt een flink deel van het programma voor haar rekening.

De drinkwaterbedrijven krijgen meer investeringsruimte. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaat de vermogenskostenvoet Weighted Average Cost of Capital (WACC) aanpassen, zei hij in het wetgevingsoverleg water van de Tweede Kamer. De drinkwaterbedrijven vragen al jaren om aanpassing van de winstreguleringsmaatregel, omdat die in de huidige opzet de investeringsruimte beperkt terwijl ze voor grote uitgaven staan.

De 16 editie van Aqua Nederland wordt op 19, 20 en 21 maart gehouden. Dit jaar telt de beursvloer, de Watermarktplaats, zo’n 320 exposanten. Op de bovenverdieping, Next Level, ligt het accent op kennisdeling en innovatie met een vernieuwd Start-up en Innovatie Paviljoen, de Stichting IKN Straat, kennistheaters en congreszalen.

Aqua Nederland slaat de handen ineen met het goede doel 'Water for Life', een initiatief van Nederlandse drinkwaterbedrijven. Het gezamenlijke doel is de realisatie van een toekomst met veilig drinkwater en een toilet voor iedereen wereldwijd. Belangrijk in deze samenwerking is dat 100 procent van alle donaties rechtstreeks naar de projecten gaat.

Het beleidsprincipe ‘water en bodem sturend’ werkt, leeft in alle discussies en beïnvloedt de keuzes die nu worden gemaakt bij ruimtelijke plannen. Dat zei demissionair minister Mark Harbers vandaag in het wetgevingsoverleg water van de Tweede Kamer. De bewindsman reageerde op vragen van Tjeerd de Groot (D66) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) die zich beiden afvroegen of er in de praktijk nou al iets terechtkomt van het beleidsprincipe. 

Het is cruciaal om de ontwikkeling van nieuwe drinkwaterbronnen te versnellen en in buffersystemen voor de opvang en het vasthouden van water te investeren. Dat laten VNO-NCW en MKB-Nederland weten in een brief aan de Tweede Kamer. Ze vragen om reparatie van de Drinkwaterwet zodat zakelijke gebruikers water van drinkwaterkwaliteit kunnen blijven afnemen.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?