Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

Bijna de helft van de Nederlanders weet dat de Rode Amerikaanse rivierkreeft een plaag is in de Nederlandse wateren. 62 procent van de consumenten zou die kreeftjes best willen kopen als ze in de supermarkt liggen. Dit blijkt uit recent onderzoek van de stichting Good Fish. “Maar de kreeftjes in de supermarkt komen allemaal uit China.”

0
0
0
s2sdefault

Nederlandse waterschappen ondersteunen waterprojecten in het buitenland. Ze hebben daar al vele jaren ervaring mee. Maar corona maakte alles anders. Bekende en beproefde manieren van werken gingen op de schop. Alles moest digitaal. Na anderhalf jaar buitenlandse projecten op afstand, stelt H2O de vraag: wat betekent dit voor de toekomst van het internationale werk?

0
0
0
s2sdefault

Northwater en Waterbedrijf Groningen gaan een industriewaterleiding aanleggen tussen Appingedam en Delfzijl. Door deze aan te sluiten op de al bestaande industriewaterleiding Garmerwolde-Eemshaven wordt het mogelijk om 'duurzaam industriewater' vanuit de nieuwe industriewaterzuivering Garmerwolde ook te leveren aan bedrijven in Delfzijl.

0
0
0
s2sdefault

Een ijzeretende bacterie in het Kanaal van Gent naar Terneuzen heeft onrust veroorzaakt in België. Verschillende boten in de jachthaven van Zelzate zijn flink beschadigd. In Zeeland is deze MIC-bacterie, die ook bijvoorbeeld damwanden kan aantasten, nog niet aangetroffen.

0
0
0
s2sdefault

Waterschap Rivierenland onderzoekt de komende vijf jaar of het aantal zeldzame bijen op de rivierdijken groeit als gevolg van gefaseerd maaibeheer. Dat gebeurt op veertig verschillende plekken. De bij is volgens het waterschap een goede graadmeter voor biodiversiteit.

0
0
0
s2sdefault

Door strategisch 30 procent van het landoppervlak op aarde te beschermen kunnen de ambitieuze mondiale doelen voor biodiversiteit en klimaat voor een fors deel worden gehaald. Zo is het mogelijk hiermee 68 procent van de schone zoetwatervoorraad in stand te houden, aldus een studie van wetenschappers van het Nature Map Consortium.

0
0
0
s2sdefault

Jeugdleden van Zuid-Hollandse waterscoutingverenigingen halen peddelend op een supboard vier dagen lang zwerfafval uit de Vliet. Tevens meten vrijwilligers met een nieuwe methode met sleepnetten hoeveel microplastics er in het kanaal zitten.

0
0
0
s2sdefault

Kennisinstituut Deltares werkt in Ecuador samen met de gemeente Guayaquil, de TU Guayaquil (ESPOL) en de Nederlandse partners Urbanisten en Rebel aan een project om delen van de stad klimaatbestendiger te maken. “Verbetervoorstellen voor de ruimtelijke ordening en kwantificering effecten opende de ogen van de Ecuadorianen”, zegt Otto de Keizer, hydroloog bij Deltares. 

0
0
0
s2sdefault

De klimaatverandering heeft de bijzonder zware regenval in onder meer Limburg in juli waarschijnlijker gemaakt. De kans op zo’n extreme neerslaggebeurtenis is 1,2 tot 9 keer groter geworden en ook de hoeveelheid regen is toegenomen. Dit blijkt uit een studie van World Weather Attribution waaraan Nederlandse en Belgische klimaatwetenschappers meewerkten.

0
0
0
s2sdefault

Op dit moment wordt in het beheersgebied van Hoogheemraadschap Delfland een onderzoek verricht naar de visstand. “We doen veel om de waterkwaliteit en de visstand te verbeteren. Deze monitoring helpt ons om te begrijpen of de maatregelen effectief zijn.”

0
0
0
s2sdefault

De afgelopen dertig jaar steeg de diversiteit aan aquatische insecten. Het totale aantal insecten daalde wel. Dit blijkt uit onderzoek dat kennisinstituut STOWA heeft laten uitvoeren. “De toegenomen waterkwaliteit heeft tot een meer divers insectenbestand geleid”, zegt Joost Buntsma, directeur van STOWA.

0
0
0
s2sdefault

VEI, een initiatief van zeven Nederlandse waterbedrijven, werkt sinds 2018 samen met vier waterbedrijven in het zuiden van de Filipijnen. Versterking van hun capaciteit staat hierbij centraal. Door een project in de gemeente Bayawan – met financiering van Water for Life – hebben ruim 13.500 arme mensen toegang gekregen tot veilig kraanwater. Zij betalen nu veel minder voor drinkwater.

0
0
0
s2sdefault

De wateroverlast in Limburg heeft duidelijk gemaakt dat een ‘centrale systeemverantwoordelijke’ ontbreekt. Dat schrijft een collectief van deskundigen onder leiding van de in Limburg woonachtige emeritus-hoogleraar Arno Korsten in een brief aan commissaris van de koning Johan Remkes. “Er is geen strategie voor preventie en waterveiligheid in het stroomgebied van de Maas”, stellen Korsten en de zijnen. ”We beschuldigen niemand, maar er is sprake van een taakgebied dat niemand oppakt.”

0
0
0
s2sdefault

Zo’n 2.500 vrijwilligers hebben een grote hoeveelheid afval opgeruimd dat na de overstromingen in juli was achtergebleven op de oevers van de Maas. Het initiatief voor de snelle schoonmaakactie ging uit van het samenwerkingsverband Maas Cleanup van Limburgse bedrijven en maatschappelijke organisaties.

0
0
0
s2sdefault

Het is bekend dat drinken van water uit plastic flessen schadelijker voor het milieu is dan drinken uit de kraan. Het Barcelona Institute for Global Health heeft onderzocht hoe groot het verschil is. De milieukosten van gebotteld water blijken 3.500 keer hoger te kunnen zijn.

0
0
0
s2sdefault

Er zijn tot nu toe 34 claims binnengekomen van getroffen particulieren en ondernemers bij hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier na de wateroverlast half juni. Agrariërs bekritiseerden de omgang van het hoogheemraadschap met de hevige waterval en stellen Hollands Noorderkwartier verantwoordelijk voor geleden schade.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.