Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Vanaf de Vandenberg Air Force Base in Californië wordt vandaag de Sentinel-6 satelliet Michael Freilich gelanceerd. De kunstmaan is een Europees-Amerikaanse satelliet die gebouwd is om de verandering van het zeeniveau te monitoren. 

0
0
0
s2smodern

Een onderzoek naar slachtofferbepaling bij een overstroming, een studie naar het meest geschikte stuwmiddel voor een nieuwe stuw bij Grave en een bestrijdingsplan voor het ongelijkbladig vederkruid, een invasieve exoot. Deze afstudeeronderzoeken zijn tot beste gekozen tijdens de jaarlijkse verkiezing van de scriptieprijs van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). 

0
0
0
s2smodern

Na de lockdown vanwege corona hebben de meeste recreatiebedrijven hun legionellabeheer voldoende opgepakt. Dat concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van een fysieke ronde langs 130 bungalowparken, hotels, campings en zwembaden.

0
0
0
s2smodern

De voorbereidende onderzoeken voor de versterking van de monumentale Stenendijk in Hasselt gaan volgende maand van start. De kering voor het Zwarte Water is een van de grotere dijken van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) die op termijn niet veilig genoeg zijn.

0
0
0
s2smodern

Menselijke activiteiten en dan vooral de scheepvaart zorgen in delen van de Noordzee voor veel onderwatergeluid. Dat kan oplopen tot 30 decibel extra in het zuidelijke gedeelte, blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. In vervolgonderzoek wordt bekeken wat de gevolgen voor zeedieren zijn.

0
0
0
s2smodern

Rijnland gaat in totaal 444 miljoen euro investeren in de periode 2021-2024. Volgend jaar gaat het om een investering van 84 miljoen euro in waterbeheer. Daarvan gaat 31 miljoen naar afvalwaterzuivering, 22 miljoen naar voldoende water, 21 miljoen naar waterveiligheid en 7 miljoen naar schoon water. 

0
0
0
s2smodern

Jaarlijks komt een grote hoeveelheid röntgencontrastmiddelen in oppervlaktewater terecht. Dat kan waarschijnlijk voor een belangrijk deel worden voorkomen, als patiënten na een CT- of MRI-scan plaszakken meekrijgen. In zes ziekenhuizen is hiermee een landelijke proef gestart.

0
0
0
s2smodern

Waterschap De Stichtse Rijnlanden gebruikt per 1 januari 2021 bij aanbestedingen de CO2-prestatieladder als criterium bij de gunning. Bedrijven die minder CO2 uitstoten zijn in het voordeel bij de gunning, aldus het waterschap, dat overigens zelf geen certificering voor de CO2-Prestatieladder nastreeft.

0
0
0
s2smodern

Voeg de twee thema’s van besparen en aanpassen toe aan de traditionele beleidslijn van vasthouden, bergen en afvoeren in het waterbeheer. Daarvoor pleit ingenieursbureau TAUW in een whitepaper over een nieuw handelingsperspectief voor droogte.

0
0
0
s2smodern

Stevige maatregelen en extra middelen. Daarvoor pleiten natuur- en milieufederaties in het Aanvalsplan Grutto. Om deze en andere weidevogels voor Nederland te behouden, willen zij dat er dertig kansgebieden worden aangewezen. Hierin wordt het waterpeil fors verhoogd.

0
0
0
s2smodern

Eendenkroos en bloemzaadjes samenpersen tot een tegel. Met een product dat nu vernietigd wordt, kan zo worden bijgedragen aan extra groen in de stedelijke omgeving. Dit idee won de Circulair Challenge van het Rotterdamse innovatiecentrum Blue City.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Brabantse Delta en 15 West-Brabantse gemeenten willen de komende vier jaar verder samenwerken op het gebied van het verzamelen, beheren en delen van gegevens over de waterketen. Volgens projectleider Albert Klaassen wordt het vier jaar geleden opgezette project Meten & Monitoren geïntensiveerd.

0
0
0
s2smodern

Klimaatadaptatie is voor veel Europese steden nog te veel een ver-van-mijn-bed-show. En als een stad al een plan heeft, dan schiet het met de implementatie niet snel genoeg op, zo stelt een rapport van Sweco. Het ingenieursbureau adviseert om klimaatverandering in te zetten als katalysator voor duurzame stadsontwikkeling.

0
0
0
s2smodern

Het Limburgse project Grensmaas heeft het Zonnetje gewonnen. Dat maakte deltacommissaris Peter Glas vanmiddag bekend tijdens de online editie van het Deltacongres. Het project kreeg 1.100 stemmen van het publiek, dat dit jaar voor het eerst bepaalde welke van de genomineerde projecten de prijs mocht winnen.

0
0
0
s2smodern

Een bloemrijke dijk is bevorderlijk voor de biodiversiteit, maar hoe groot is het effect? Dat gaat Waterschap Aa en Maas onderzoeken op een dijk in de buurt van Cuijk. Het waterschap past hier Kleurkeur toe, een nieuwe richtlijn voor ecologisch maaibeheer.

0
0
0
s2smodern

De drie langsdammen die Rijkswaterstaat bij wijze van proef in 2015 in de Waal aanlegde, functioneren goed. Dat blijkt uit onderzoek van Timo de Ruijsscher van Wageningen University & Research. Volgens hem vormt de langsdam een waardevolle aanvulling op bestaande maatregelen in het rivierbeheer.

0
0
0
s2smodern

De realisatie van de zoetwaterfabriek van Hoogheemraadschap van Delfland is een stap dichterbij gekomen door het formeren van het bouwteam waarin ook marktpartijen zitten. Voor het eerst in Nederland wordt een extra zuiveringsstap met ozon en een zandfilter op volledige schaal toegepast voor communaal afvalwater. Delfland zet de ozontechniek tevens in voor de zuivering van het restwater van de Westlandse glastuinbouw.

0
0
0
s2smodern

Om de biodiversiteit in het Noordzeekanaalgebied te stimuleren, heeft startup ReefSystems drie kunstmatige riffen geplaatst. De riffen moeten zorgen voor een nieuw leefgebied voor lokale- en migrerende vissoorten en schaal- en schelpdieren. De komende 2 jaar gaan onderzoekers van de Wageningen Universiteit & Research het effect meten met moderne moleculaire technieken (eDNA).

0
0
0
s2smodern

Huishoudens gaan komend jaar gemiddeld tussen de 2,3 tot 2,7 procent meer aan waterschapsbelasting betalen. Dat is ongeveer 1 procent boven de inflatie. Ook voor ondernemers en beheerders van natuurterreinen blijft de belastingstijging binnen de perken.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Dat zal wel een massale oproep zijn geweest van al die AVV leden!
Wellicht een volgende keer ook de andere bonden eens raadplegen voor een evenwichtig artikel?
In de praktijk van het hoogheemraadschap van Delfland komt het 'oplossen van de agrarische weeffout' er op neer dat de subcategorie wegen (de andere helft van de categorie Ongebouwd) gewoon flink minder gaat betalen. Nogal wiedes, als je de 400% wegenopslag afschaft. Ruwweg een korting van 1 miljoen, die de andere categorieën mogen betalen. De wegbeheerders hadden er niet om gevraagd, en ook de boeren in nDelfland worden er gen cent wijzer van.
In de praktijk betalen de inwoners van Delfland al 90% van de watersysteemheffing, dus die draaien ook op voor deze lastenverlichting voor wegen. En even voor de orde van grootte: de subcategorie boeren binnen Ongebouwd betalen samen ook ongeveer 1 miljoen. Tja.
@D.D.de Gunst De naam Levvel is gebaseerd op 'Lely’s Erfgoed Veiliggesteld' in palindroom.
Geachte dames en heren,
Kunt u mij vertellen wat de naam levvel betekent?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.