Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Waterschap Vallei en Veluwe stelt maandag 18 mei een verbod in op het onttrekken uit oppervlaktewater. Het waterschap overweegt om ook grondwateronttrekkingen te beperken of te gaan verbieden. Aanhoudende droogte en oplopend neerslagtekort vragen om ingrijpen.

0
0
0
s2smodern

In de week dat het Europees Parlement instemt met hergebruik van gezuiverd afvalwater voor irrigatie en beregening van gewassen in de landbouw (een hamerstuk), publiceren onderzoekers een studie waaruit blijkt dat gezuiverd afvalwater bijdraagt aan een disbalans tussen stikstof en fosfaat in oppervlaktewater. Deze scheve verhouding kan de groei van stikstofminnende algen (giftige blauwalgen) bevorderen, aldus de onderzoekers.

0
0
0
s2smodern

Zo’n achttienhonderd leerlingen van zestig basisscholen in heel Nederland doen morgen mee aan een meting van de waterkwaliteit van rivieren, beekjes en sloten. Het evenement AlleScholenVerzamelen! is vanwege de coronamaatregelen zo aangepast dat dit ook vanuit huis mogelijk is. 

0
0
0
s2smodern

Het RIVM doet momenteel op 29 locaties onderzoek naar de aanwezigheid van het coronavirus in rioolwater. Als over ongeveer twee weken de resultaten bekend zijn, wordt duidelijk of de pilot wordt voorgezet en de screening van rioolwater structureel wordt ingezet om de verspreiding van het coronavirus te monitoren.

0
0
0
s2smodern

Groenblauwe daken kunnen op allerlei manieren bijdragen aan maatschappelijke en wateropgaven. Dat blijkt uit een nieuwe publicatie van kenniscentrum STOWA en Stichting RIONED. Hierin worden de resultaten van onderzoeken bij twaalf daken belicht.

0
0
0
s2smodern

Vitens heeft een jaar met diverse uitdagingen achter de rug, zoals een piekbelasting van het systeem door extreme hitte. Toch lukte het om genoeg water van zeer hoge kwaliteit te leveren, meldt het drinkwaterbedrijf in het jaarverslag over 2019.

0
0
0
s2smodern

Wat is bij de zevenhonderd wateren die onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) vallen, de afstand van de huidige waterkwaliteit ten opzichte van de norm voor nutriënten? Met de nieuwe online tool KRW-NUTrend is dat nu in een oogopslag te zien. Deltares heeft per waterlichaam toestand, trend en concentraties in beeld gebracht.

0
0
0
s2smodern

Witteveen+Bos heeft naar eigen zeggen een topjaar gehad. De omzet steeg in 2019 naar 145 miljoen euro en ook het nettoresultaat was beduidend hoger dan in 2018. Wereldwijd werkten ruim twaalfhonderd medewerkers aan vierduizend projecten. De coronacrisis zorgt wel voor grote onzekerheid, waardoor het advies- en ingenieursbureau nu voorzichtig is met verdere personele groei en investeringen in onder meer huisvesting.

0
0
0
s2smodern

Vanwege de droogte stelt waterschap Brabantse Delta vandaag vandaag de eerste onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater van dit seizoen in. Op 30 april ging waterschap De Dommel, eveneens in Brabant, al over tot de eerste onttrekkingsverboden.

0
0
0
s2smodern

Met de Waddenbalans 2019 wordt de duurzame ontwikkeling van het gehele Waddengebied op een eenduidige manier in kaart gebracht. Initiatiefnemers de Waddenacademie en het project ‘Basismonitoring Wadden’ kijken daarbij naar sociaaleconomische, culturele en ecologische gegevens.

0
0
0
s2smodern

Op de hoger gelegen zandgronden komen zeer lage grondwaterstanden voor. In die gebieden vallen lokaal watergangen droog. Dat schrijft de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de vandaag verschenen droogtemonitor. De commissie stelt vast dat het neerslagtekort eind april even af is genomen, maar voorziet dat deze de komende weken weer zal oplopen.

0
0
0
s2smodern

Op Mars zijn voor het eerst sporen gevonden van rivieren die gedurende lange tijd gestroomd moeten hebben en, net als de Rijn, voortdurend hun geulen verlegden. Een internationaal team van wetenschappers van onder andere de Universiteit Utrecht ontdekte ze met behulp van hoge-resolutie-satellietbeelden.

0
0
0
s2smodern

De helft van alle bedrijven in de watertechnologiesector heeft als gevolg van de coronacrisis nu al niet meer voldoende werk voor alle werknemers of verwacht dat binnen twee maanden niet meer te hebben. Maar de grote klap moet nog komen, verwacht Envaqua. 

0
0
0
s2smodern

Rijkswaterstaat gaat langs de Waal, Nederrijn, Lek en IJssel meer nevengeulen graven en natuurvriendelijke oevers aanleggen. Ook gaat de dienst rivierhout plaatsen, uiterwaarden verlagen en beekmondingen verbeteren. De ingrepen zijn nodig om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren, een opgave in het kader van de de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). 

0
0
0
s2smodern

Houd water dat nu nog valt maximaal vast en werk op de lange termijn aan het herstel van een natuurlijke waterbalans door een slimmere inrichting van het landgebruik. Daartoe roepen Natuurmonumenten en LandschappenNL op. Zij ondersteunen hiermee een eerder pleidooi vanuit de watersector voor een versnelde aanpak van droogte.

0
0
0
s2smodern

Als de lente relatief droog is, zullen in de zomer de grondwaterstanden in grote gebieden van Nederland onder de gebruikelijke waarden blijven. Dan kunnen er zonder aanvullende maatregelen watertekorten optreden. Dat is de prognose van Deltares.

0
0
0
s2smodern

Expo 2020 Dubai is vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld en start in de herfst van 2021. In de Nederlandse bijdrage aan de wereldtentoonstelling staat het thema ‘uniting water, energy and food’ centraal. De bouw van het paviljoen wordt eind deze maand tijdelijk stilgelegd.

0
0
0
s2smodern

Deltares heeft een real-time hoogwatervoorspelsysteem geleverd aan Servië voor het stroomgebied van de Velika Morava rivier. Het early warning system is gebaseerd op de applicatie Delft-FEWS, nog in de vorig eeuw ontwikkeld maar inmiddels overal ter wereld toegepast als basis van operationele beslissingsondersteunende systemen. “We zijn absoluut marktleider geworden”, stelt Klaas-Jan van Heeringen van Deltares.

0
0
0
s2smodern

Hoogheemraadschap Delfland gaat drie vissenbossen plaatsen om te onderzoeken of deze bossen een positieve bijdrage leveren aan het leefgebied voor trekvissen in vaarten en kanalen. In de Vinkeveense Plassen wordt iets soortgelijks overwogen. “Historisch hoort er gewoon hout in het water.”

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi inzicht, complimenten!
Aangezien de behoefte naar verwachting redelijk universeel is over Nederland, zou ik een best practise verwachten qua risicomanagement vanuit de bedrijfswaarden matrix. Ik ben benieuwd in hoeverre zo'n standaardisering is ingedaald.
"...in China een oppervlak van 24 km2 [5]. In de toekomst zullen zonneparken van deze grootte naar verwachting ook in Nederland te zien zijn."
Nou nee. Zonneparken van 2.400 ha komen er NOOIT in Nederland want dat is ruimtelijk onacceptabel. Ik denk dat het bij 200 ha wel ophoudt. Ik denk ook dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen drijvende systemen op natuurlijke waterpartijen (waar onderzoek gewenst is) en systemen op water zonder natuurwaarden zoals nieuw aangelegde zandputten/grindgaten, koelwater/industriewaterbekkens, slibreservoirs, drinkwaterbekkens en overloopgebieden.
Ik ben (als leek) wel erg benieuwd of er al eens is getest op het radicaaleffect van toegevoegde zuurstof (en het eventuele gebrek aan anti-oxidanten in het ultragefiltreerde RWZI-effluent). Iets wat mogelijk de afbraak van de aanwezige medicijnen zou kunnen verklaren.
Heel jammer dat RIVM niet met KWR wil samenwerken in dit onderzoek. Je zou zeggen: alle hens aan dek in deze tijd, maar dat lukt dus niet. Ik hoop dat men op zijn minst afspraken maakt wie waar bemonstert en hoe de resultaten gedeeld worden.
Wat wordt er met deze resultaten gedaan? Gaat men ook blussen indien men brand ontdekt of zijn we blij dat de brandmelder het doet. Oplossingen wellicht meenemen in IPMV van STOWA.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.