Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

Delfland gaat zich vooralsnog richten op nieuwbouw van De Groote Lucht. Een ruime meerderheid van de Verenigde Vergadering stemde in met de voorkeur van het dagelijkse bestuur om op het bedrijventerrein de Vergulde Hand West in Vlaardingen een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie te bouwen. Het algemeen bestuur gaf gisteren het college van dijkgraaf en heemraden wel een opdracht mee: het moet maximaal inzetten op overleg en communicatie om de gemeente Vlaardingen en andere belanghebbenden mee te krijgen in de plannen voor nieuwbouw.

0
0
0
s2sdefault

Afvalwater van slachterijen was tot voor kort lastig biologisch te zuiveren omdat het hoge concentraties bloed, eiwitten, vet en cellulose bevat. Een nieuwe anaerobe technologie moet daar verandering in brengen. De eerste testen laten volgens onderzoeksinstituut KWR mooie resultaten zien.

0
0
0
s2sdefault

De kans op klimaatschade aan de infrastructuur neemt de komende decennia toe, concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Voor hoofdvaarwegen vormt droogte het grootste risico, en dan vooral op (delen van) de Waal, de IJssel en de Nederrijn.

0
0
0
s2sdefault

De verwachte regenval tot en met donderdag in Zuid-Oost Nederland, leidt tot een waterafvoer in de Maas van 2.750 kubieke meter per seconde, stelt Waterschap Limburg. “Dit is hoog en zeer ongebruikelijk voor de zomerperiode. De waterstand is vergelijkbaar met die in 1993, toen de Maas overstroomde.”

0
0
0
s2sdefault

Allerlei projecten langs de Waddenkust spelen in op de effecten van klimaatverandering. Hiervan heeft Jantsje van Loon-Steensma van Wageningen University & Research een overzicht gemaakt. De waterveiligheidsopgave werkt vaak als katalysator voor andere ideeën.

0
0
0
s2sdefault

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Raalte kampt met een ernstige verstoring. Het lukt momenteel niet om al het ammonium uit het afvalwater te verwijderen, omdat er niet genoeg actieve bacteriën aanwezig zijn. Volgens Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) komt dit vermoedelijk door een illegale lozing van afvalwater.

0
0
0
s2sdefault

Het jubileumfeest is vanwege de coronabeperkingen niet doorgegaan, maar verder ging het AquaMinerals in 2020 voor de wind. De afzetorganisatie bracht aanzienlijk meer volume aan stofstromen naar de markt dan een jaar eerder. Dit komt vooral door een verdubbeling van het aanbod van de aangesloten waterschappen.

0
0
0
s2sdefault

De Verenigde Vergadering van Hoogheemraadschap van Delfland moet deze week een knoop doorhakken over de toekomst van afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaardingen. De installatie is verouderd en overbelast. Het dagelijks bestuur wil een nieuwe installatie bouwen op het bedrijventerrein de Vergulde Hand West, een voorkeur die de gemeente Vlaardingen niet ziet zitten; zij wil renovatie van de awzi op de huidige locatie.

0
0
0
s2sdefault

Vorige maand presenteerde Svenja Schultze, de Duitse minister voor Milieu, haar nationale waterstrategie. Met deze strategie wil Schultze Duitsland voorbereiden op tijden van droogte en periodes van extreme waterval. Het doel? Ook over 30 jaar altijd en overal in Duitsland voldoende schoon water.

0
0
0
s2sdefault

Meren en rivieren vormen de grootste natuurlijke bron van methaanuitstoot. Hoe hoger de temperatuur in meren en hoe sterker de eutrofiëring, hoe hoger deze uitstoot is. Dat lijkt te liggen aan het type bacteriën dat in meren leeft. Dat schrijven onderzoekers van de Radboud Universiteit.

0
0
0
s2sdefault

Een Kamermeerderheid is voor afschaffing van de geborgde zetels in de besturen van de waterschappen. Dat bericht Nieuwsuur, het actualiteitenprogramma van de Nederlandse Publieke Omroep. Het programma trekt na een rondgang langs de fracties de conclusie dat de Tweede Kamer met aanpassing van de Kieswet en de Waterschapswet het bestuur van de waterschappen wil democratiseren.

0
0
0
s2sdefault

De verzanding van het kustgebied bij de monding van het Haringvliet zal in de toekomst verder doorzetten. Dat heeft gevolgen voor de recreatie, scheepvaart, visserij, waterveiligheid en natuur. De belangrijkste oorzaak is de afsluiting in 1970, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van twaalf partijen, waaronder Rijkswaterstaat.

0
0
0
s2sdefault

Het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven wordt sinds kort verwarmd met energie uit de waterwinning van Brabant Water, ofwel aquathermie. Dat levert een besparing op van zo'n 450.000 kubieke meter gas per jaar, 80 procent van de totale gasrekening.

0
0
0
s2sdefault

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF waarschuwen dat zonder forse extra investeringen er in 2030 nog altijd miljarden mensen geen toegang hebben tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Volgens de VN-organisaties moet het tempo van vooruitgang worden verviervoudigd.

0
0
0
s2sdefault

Evides Waterbedrijf neemt vandaag het innamepompstation Bergsche Maas in de Biesbosch in gebruik. Het station is Nederlands grootste innamepompstation dat oppervlaktewater inneemt voor de productie van drinkwater. Met de bouw speelt Evides in op de wisselende kwaliteit van het Maaswater en calamiteiten als een gedwongen innamestop na lozing van een schadelijke stof.

0
0
0
s2sdefault

Waterveiligheid in verleden, heden en toekomst staat in de schijnwerpers tijdens het themajaar waarin de Sint-Elisabethsvloed uit 1421 wordt herdacht. Vier waterschappen en Rijkswaterstaat behoren tot de zeventig partijen uit het zuidwesten van het land die activiteiten organiseren.

0
0
0
s2sdefault

Bij de versterkte dijk langs de Lek tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer zijn er geen aanwijzingen voor een acuut waterveiligheidsrisico. Dat stelt Deltares in een in opdracht van Waterschap Rivierenland opgesteld advies. Stefan van Baars zegt in een reactie dat de Lekdijk niet als veilig moet worden bestempeld.

0
0
0
s2sdefault

De afgelopen twee jaar is vanuit de landbouw gemiddeld meer nitraat naar grondwater uitgespoeld, als gevolg van de droogte. In de zuidelijke en oostelijke zandgebieden kwamen de derogatiebedrijven zelfs boven de Europese norm uit. Deze ontwikkeling betekent volgens minister Carola Schouten een grote opgave voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De reactie met betrekking tot beperkt zijn tot kano's en vlotten is niet correct. Ik ben met mijn boot van 10 x 3.5 meter gevaren tot aan Hardenberg, geen probleem.
Goedkoop en effectief lijkt mij "Cloud Seeding". Schiet in overleg met meteorologische dienst een raket met droogijs de wolken in boven een minder gevoelig gebied en laat het daar alvast lekker uitregenen.
Ik las ergens dat een stuwmeer vol was. Dit had voor deze regenperiode deels geleegd moeten worden. Nu moest dit stuwmeer zijn sluizen openen tijdens de regenval wat de ramp heeft verergerd.
Dit is goed nieuws dat de Tweede Kamer akkoord gaat met de afschaffing van de geborgde zetels in het bestuur van de waterschappen. De geborgde zetels waren ons - als democratisch gekozen bestuursleden - altijd een doorn in het oog.
Gisela Döll, Oud-bestuurslid HH Delfland
@Hans MiddendorpKlopt niet Hans. Zoals altijd ben je weer stigmatiserend bezig. Bedrijven worden helemaal niet ontzien in waterheffing. Er is alleen een klein probleem juist bij kleine bedrijven. En dat juist stip ik aan. Ik wil ook nog even beklemtonen als geborgd AB lid voor bedrijven, dus hoe zuiver wil je het hebben?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.