Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Waterschap Vechtstromen gaat bijna 260.000 euro bijdragen aan vier regionale innovatieprojecten. Het gaat onder meer om de aanleg van kleine, flexibele stuwen in verband met droogte en een pilotonderzoek naar de verwijdering van medicijnresten op de Puurwaterfabriek in Emmen.

0
0
0
s2smodern

André Struker, Etteke Wypkema en het duo Antoinet Looman en Constantijn Jansen op de Haar zijn doorgedrongen tot de halve finale van de verkiezing Minister van de nieuwe economie. De waterschappers kregen voldoende stemmen van het publiek om de laatste 21 te halen.

0
0
0
s2smodern

Het is belangrijk dat het parlementaire proces bij de invoering van het nieuwe belastingsysteem voor waterschappen zo snel mogelijk verloopt en niet wordt vertraagd omdat politieke partijen met eigen aanpassingen komen. Dat stelt LTO Nederland.

0
0
0
s2smodern

Sinds de herintroductie van de otter in Nederland, in 2002, wordt de omvang en verspreiding van de populatie jaarlijks gemonitord. Na jaren van gestage groei heeft de otterpopulatie, met een geschatte omvang van 450 exemplaren, de status van levensvatbare populatie bereikt.

0
0
0
s2smodern

Alle woningen vlakbij aantrekkelijke, koele verblijfplekken, voldoende schaduw op belangrijke looproutes en genoeg groen in de buurt om verdamping op te laten treden. Deze drie concrete richtlijnen om steden hittebestendiger te maken, zijn uitgewerkt in een praktijkonderzoek van onder andere de Hogeschool van Amsterdam.

0
0
0
s2smodern

De situatie van de koraalriffen in de wereld is nog ernstiger dan eerder werd gedacht, stelt het United Nations Environment Programme (UNEP). Het gevaar bestaat dat alle riffen tegen het eind van de eeuw zijn verbleekt en herstel niet meer mogelijk is. Om dit te voorkomen, moet de uitstoot van broeikasgassen fors worden verminderd.

0
0
0
s2smodern

Met de verkiezing ‘de Minister van de nieuwe economie’ wil MVO Nederland een podium bieden aan mensen die staan te springen om met inspirerende ideeën de overgang naar een nieuwe, duurzame economie te versnellen. Meer dan 200 kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld voor het ministerschap, waaronder een aantal waterschappers. H2O vraagt hen naar hun motivatie en ideeën. Als laatsten spreken we met Antoinet Looman, heemraad bij waterschap Rijn en IJssel, en Constantijn Jansen op de Haar, hoogheemraad bij Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, die een duobaan ambiëren. “Als duo staan we sterk: een dame van het platteland en de jongen uit de stad.” 

0
0
0
s2smodern

In Vlaanderen gaan de eerste projecten onder de vlag van Blue Deal van start. De Vlaamse regering heeft groen licht gegeven voor de investering van in totaal 26,9 miljoen euro in lokale projecten om water langer vast te houden.

0
0
0
s2smodern

Met de verkiezing ‘de Minister van de nieuwe economie’ wil MVO Nederland een podium bieden aan mensen die staan te springen om met inspirerende ideeën de overgang naar een nieuwe, duurzame economie te versnellen. Meer dan 200 kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld voor het ministerschap, waaronder een aantal waterschappers. H2O vraagt hen naar hun motivatie en ideeën. Deze keer Mark van der Werf, programmaleider innovatie, duurzaamheid en internationaal bij de Unie van Waterschappen. “We moeten terug naar een gezondere balans. In mijn ogen is dat de circulaire economie.”

0
0
0
s2smodern

Terwijl Nederland vreest voor een stijgende zeespiegel, worstelen de landen rond de Kaspische Zee met een enorme zeespiegeldaling. Het waterpeil van het grootste meer ter wereld kan volgens Nederlandse en Duitse wetenschappers aan het einde van deze eeuw wel 18 meter lager uitkomen dan nu.

0
0
0
s2smodern

Waterschap Aa en Maas is tevreden over de rijplaatstuwen die afgelopen zomer in kleine slootjes zijn geplaatst. Nu het veel regent, blijkt dat die het regenwater goed vasthouden, aldus Aa en Maas. Buurwaterschap De Dommel wil voor het volgende winterseizoen 52 stuwen automatiseren.

0
0
0
s2smodern

Met de verkiezing ‘de Minister van de nieuwe economie’ wil MVO Nederland een podium bieden aan mensen die staan te springen om met inspirerende ideeën de overgang naar een nieuwe, duurzame economie te versnellen. Meer dan 200 kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld voor het ministerschap, waaronder een aantal waterschappers. H2O vraagt hen naar hun motivatie en ideeën. Ditmaal Aaltje Saarloos, lid van het algemeen bestuur bij waterschap De Dommel. “We moeten naar een ander soort wereld.”

0
0
0
s2smodern

De kwaliteit van het drinkwater was in 2019 over vrijwel de hele linie goed, constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In het kleine aantal gevallen dat er wel wettelijke normen werden overschreden, was de volksgezondheid niet in gevaar. De tien drinkwaterbedrijven scoren voor hun klantenservice gemiddeld tussen de 7,5 en 8,2.

0
0
0
s2smodern

Scheppen gaat van Au, ook in de watersector. Slechts bij 9 procent van de innovaties komt het tot een geslaagde toepassing en zelfs dan valt de impact geregeld tegen. Ook zijn er gezien de grote mondiale wateruitdagingen meer radicale vernieuwingen nodig, vindt Paul O’Callaghan. “Als je een hamer hebt, zie je alleen spijkers waarop je kunt slaan. Soms moet je echter iets totaal anders doen.”

0
0
0
s2smodern

Op rioolwaterzuivering Houten komt de eerste volwaardige ozoninstallatie in Nederland te staan voor de verwijdering van medicijnresten uit afvalwater. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft hiervoor het bouwteam geselecteerd: Pannekoek GWW bv, Nijhuis Industries en Witteveen+Bos. De installatie wordt naar verwachting in 2022 in bedrijf genomen.

0
0
0
s2smodern

Met de verkiezing ‘de Minister van de nieuwe economie’ wil MVO Nederland een podium bieden aan mensen die staan te springen om met inspirerende ideeën de overgang naar een nieuwe, duurzame economie te versnellen. Meer dan 200 kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld voor het ministerschap, waaronder een aantal waterschappers. H2O vraagt hen naar hun motivatie en ideeën. Deze keer spreken we Etteke Wypkema, innovatiemanager bij waterschap Brabantse Delta. “Regelgeving inrichten op circulariteit: daar wil ik me echt voor in gaan zetten.”

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Dat zal wel een massale oproep zijn geweest van al die AVV leden!
Wellicht een volgende keer ook de andere bonden eens raadplegen voor een evenwichtig artikel?
In de praktijk van het hoogheemraadschap van Delfland komt het 'oplossen van de agrarische weeffout' er op neer dat de subcategorie wegen (de andere helft van de categorie Ongebouwd) gewoon flink minder gaat betalen. Nogal wiedes, als je de 400% wegenopslag afschaft. Ruwweg een korting van 1 miljoen, die de andere categorieën mogen betalen. De wegbeheerders hadden er niet om gevraagd, en ook de boeren in nDelfland worden er gen cent wijzer van.
In de praktijk betalen de inwoners van Delfland al 90% van de watersysteemheffing, dus die draaien ook op voor deze lastenverlichting voor wegen. En even voor de orde van grootte: de subcategorie boeren binnen Ongebouwd betalen samen ook ongeveer 1 miljoen. Tja.
@D.D.de Gunst De naam Levvel is gebaseerd op 'Lely’s Erfgoed Veiliggesteld' in palindroom.
Geachte dames en heren,
Kunt u mij vertellen wat de naam levvel betekent?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.