Colors: Blue Color

0
0
0
s2smodern

Sommige Corona-patiënten hebben last van diarree. Ook in de feces van geïnfecteerden zonder deze klachten is het virus aangetroffen. STOWA noemt de kans dat het Corona-virus in het afvalwater zit echter zeer klein en vindt extra hygiënemaatregelen voor medewerkers van rwzi’s ook bij een toename van het aantal besmettingen niet nodig.

0
0
0
s2smodern

Het besluit van het kabinet om scholen en kinderdagverblijven tot en met 6 april te sluiten, betreft niet de mensen die in vitale beroepen en sectoren werken en nodig zijn om de samenleving draaiende te houden. Zij kunnen een beroep doen op kinderopvang. Tot de vitale sectoren behoren de drinkwatervoorziening en 'keren en beheren waterkwantiteit', een verantwoordelijkheid van de waterschappen en Rijkswaterstaat. 

0
0
0
s2smodern

De kogel is door de kerk. Waterschap Amstel, Gooi, Vecht (AGV) gaat op de rwzi Amsterdam West een installatie bouwen om biogas op te werken tot groengas. Het algemeen bestuur stemde donderdag in met een uitvoeringskrediet van 9,6 miljoen euro. Als de installatie draait is AGV één van de grootste groengasproducenten van Nederland. Maar daar is de kous nog niet mee af. Er moet in Amsterdam nog gepraat worden over de BV waar het waterschap de bouw en exploitatie in wil onderbrengen. 

0
0
0
s2smodern

De gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gooien een nieuw middel in de strijd tegen blauwalg in de Kralingse Plas. Het van oorsprong Australische Phoslock moet de hoeveelheid fosfaat, een belangrijke voedingsstof voor blauwalg, verminderen. 

0
0
0
s2smodern

Friesland wil Europees koploper worden op het gebied van aquathermie. Uit een verkenning is gebleken dat met het water uit de Friese meren en sloten een derde van alle huizen in de provincie kan worden verwarmd. In Heeg zijn de plannen al vergevorderd. 

0
0
0
s2smodern

In het bestuur van het waterschap Hollandse Delta woedt een discussie over versobering van de kwijtscheldingsregeling. Henk van der Drift (Bedrijven) heeft een initiatiefvoorstel geschreven. Hij wil de kwijtschelding van de zuiveringsheffing afschaffen, zoals eerder Delfland en Schieland/Krimpenerwaard deden, maar krijgt daar niet van alle partijen de handen voor op elkaar.

0
0
0
s2smodern

De samenleving moet een betere greep krijgen op de gevaarlijke stoffen die in het milieu terechtkomen, stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Door de beweging naar een circulaire economie wordt dat extra urgent. Het adviesorgaan pleit voor een verplicht ‘track & trace-systeem’ tijdens de gehele levenscyclus van risicovolle stoffen. “Dat is een randvoorwaarde voor een schone en veilige leefomgeving”, zegt raadslid Co Verdaas.

0
0
0
s2smodern

De Aqua Nederland Vakbeurs en de Rioleringsvakdagen die volgende week op het programma staan, gaan niet door. Beursorganisator Easyfairs meldt dat in korte tijd bleek dat veel potentiële bezoekers aangeven niet te komen, met name in de drinkwatersector. Uitstel betekent geen afstel, de beurs wordt nu op 16, 17 en 18 juni gehouden in Gorinchem.

0
0
0
s2smodern

Het turven van waterdiertjes door burgers levert geen gunstig beeld op van de waterkwaliteit in 2019. In meer dan de helft van de wateren is de kwaliteit matig. Poelslakken zijn het vaakst gevonden, waterkevers juist veel minder dan een jaar eerder.

0
0
0
s2smodern

In opdracht van alle waterschappen met veenweiden in hun beheergebied, met als initiatiefnemer Amstel, Gooi en Vecht, onderzoekt adviesbureau NMI de afkalving van oevers in veenweidegebieden. Doel is te komen tot een praktische leidraad, die de oorzaken van oeverafkalving identificeert en oplossingen aanreikt.

0
0
0
s2smodern

Hoge waterstanden maken een officiële start van de rietproef in het Lauwersmeer in elk geval tot 14 maart onmogelijk. Officieus is de proef echter al van start gegaan. De natuurlijke omstandigheden in het Lauwersmeer al een aantal weken rond aan het gewenste peil van de proef.

0
0
0
s2smodern
Het storten van granuliet in de natuurplas Over de Maas is volgens de regels gegaan. De stof is niet schadelijk voor het milieu. Desalniettemin zal om de onrust onder omwonenden weg te nemen een review worden uitgevoerd naar de milieukwaliteit van granuliet. Dat schrijven de ministers Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) en Cora van Nieuwenhuijzen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. 
 

0
0
0
s2smodern

Aqua Nederland Vakbeurs en RioleringsVakdagen gaan door zolang er geen negatief advies komt van RIVM, GGD of Gemeente wegens het uitbreken van het coronavirus. Dat meldt beursorganisator Easyfairs. “Zolang de instanties aangeven dat er geen onverantwoorde gezondheidsrisico’s zijn of worden genomen, kiezen we voor de 'show-must-go-on'.”

0
0
0
s2smodern

Met de serious game ‘Ontwerp je klimaatschoolplein’ worden leerlingen van basisscholen betrokken bij het vergroenen en klimaatadaptief maken van hun leefomgeving. Ingenieursbureau Tauw ontwikkelde de game in samenwerking met de provincie Overijssel. 

0
0
0
s2smodern

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN hebben hun samenwerking bij de verwijdering van microverontreinigingen zoals medicijnresten vernieuwd. Zij gaan een demonstratie-installatie en een pilotinstallatie plaatsen op rioolwaterzuiveringsinstallatie Wervershoof. Hierbij wordt de ozontechniek toegepast.

0
0
0
s2smodern

In Nederland wordt steeds meer elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen opgewekt, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de productie van stroom met zonnepanelen stijgt hard en ook biomassa doet het goed. De bijdrage van waterkracht is daarentegen erg klein.

0
0
0
s2smodern

De waterberging Panjerd-Veeningen is voor het eerst echt uitgeprobeerd. Via een balgstuw is honderdduizend kubieke meter water vanuit de Hoogeveensche Vaart binnengelaten. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) spreekt van een geslaagde test.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Goed dat dit onderzoek gedaan wordt. Eerlijk gezegd valt de concentratie van 1 deeltje per liter mij alleszins mee. (Eerdere berichten spraken soms over duizenden deeltjes per liter.)
Wat natuurlijk geen reden is om dit probleem te relativeren. Zelf ben ik nog steeds regelmatig verbijsterd over de hoeveelheden zwerfplastic, (maar ook blikjes en ander verpakkingsmateriaal) die ik in allerlei wateren aantref.
Daarnaast ben ik erg benieuwd wat dit onderzoek oplevert in relatie tot kleine rubberdeeltjes van autobanden.
@Michael BentvelsenZoals Leo aangeeft is het onwaarschijnlijk om een “kapot/niet actief” virus aan te tonen met de test aangezien het RNA zeer onstabiel is en in afvalwater snel zal worden afgebroken. Dat het virus nog aangetoond wordt suggereert dus dat de envelop nog intact is en het virus mogelijk nog actief.
Meten en testen is prima, is ook gewenst. Inmiddels bewezen dat Ozon een goede oplossing is. Zie RWZI Houten, RWZI De Groote Lucht, RWZI Aarle-Rixtel, alle hadden goede resultaten met gedateerde Ozontechnieken.
De berichtgeving moet zuiver. Als het effluent getest is met een PCR-laboratorium bepaling wordt er getest op de aanwezigheid van (een deel van) het RNA. Dat kan positief zijn terwijl het virus al lang dood is. Dan zijn er virusresten gevonden, dat is echt wat anders dan het Horus. Dit is van belang om paniek te voorkomen!!
@Leo Heijnen (KWR)De methode meet verschillende 'delen van het RNA' zeg je, en daarmee niet het intacte RNA, en ook niet de virusdeeltjes. Het resultaat bevestigt daarmee dat er SARS-CoV-2 in het monster aanwezig WAS! Niet IS! N.B. Na opwerking van het monster voor detectie kun je niet meer spreken van IS!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.