secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het Waterschap Noorderzijlvest trekt 857.000 euro uit om de nieuwe rioolwaterzuivering in Gaarkeuken te verduurzamen. Het algemeen bestuur heeft ermee ingestemd om een bandindikker te plaatsen en een drukriool aan te leggen. Daarnaast heeft het akkoord gegeven aan een aanvullend krediet van ruim 3 miljoen euro voor extra indexatiekosten.

Om vaart te kunnen maken met het klimaat- en energiebeleid hebben gemeenten, provincies en waterschappen tijdig meerjarige financiële zekerheid nodig. Uit onderzoek blijkt dat aangescherpte klimaatdoelen de decentrale overheden jaarlijks ruim 1 miljard euro extra kosten. Het Rijk zou dat moeten compenseren.

In het duingebied Zwanenwater bij Callantsoog zijn niet alleen concentraties van het bestrijdingsmiddel dinoterb gemeten, maar ook van het minstens zo giftige fenchloorfos. Een motie van de Partij van de Dieren en Water Natuurlijk, die unaniem is aangenomen, roept het college van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) op 'daadkrachtig en ferm' op te treden.

Volgens het gerechtshof Den Haag handelen de Nederlandse Staat, Dunea en PWN onrechtmatig bij het afsluiten van drinkwater vanwege wanbetaling, als het gaat om gezinnen met minderjarige kinderen. Zij laten bewust de mogelijkheid open dat kinderen te weinig toegang tot drinkwater krijgen en doen niet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om dit te voorkomen. Het belang van het kind moet voorop staan bij een afsluiting.

Het ziet ernaar uit dat de natuurherstelverordening gaat struikelen over de laatste horde in het langdurige Europese besluitvormingsproces. Een stemming in de Milieuraad ging niet door, omdat er uiteindelijk onvoldoende steun was. Hiermee is de eerder deze maand aangekondigde tegenstem van het Nederlandse demissionaire kabinet erg belangrijk gebleken.

Brabant Water is tevreden over het terugwinnen van spoelwater met keramische membranen. Het Brabantse drinkwaterbedrijf heeft de terugwinunits met de membranen op de productielokaties in Loosbroek en Tilburg geinstalleerd en is daarmee de eerste in de drinkwatersector die deze 'duurzame zuiveringstechniek' toepast. De terugwinresultaten zijn dermate goed dat het bedrijf de techniek ook gaat toepassen op de productielokatie in Eindhoven.

Alles wat eindig is, is oneindig beschikbaar. Dat houdt circulariteit in en geldt ook voor water, vertelde de toonaangevende architect Thomas Rau tijdens een kennissessie op de beurs Aqua Nederland. Hij daagt de waterschappen uit om nu al aan de slag te gaan met 100 procent circulariteit en niet te wachten tot 2050. Zij hebben volgens hem de macht om snel veel meer te doen.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?