Colors: Blue Color

De Zeeuwse gemeente Hulst is akkoord gegaan met het plan van aanpak van Rijkswaterstaat voor de vervuilde dijk bij Perkpolder. Hierdoor hoeft de thermisch gereinigde grond (TGG) die risicovolle stoffen bevat, niet te worden weggehaald. Boeren in de omgeving zijn er niet gerust op en willen sanering.

Om in 2050 aan de landelijke eisen te voldoen, moet Waterschap Zuiderzeeland circa 140 kilometer dijken versterken. Het Rijk en de gezamenlijke waterschappen dragen het grootste deel van de financiering. Toch heeft Zuiderzeeland besloten geld voor te schieten om te kunnen starten met de werkzaamheden.

Uit waterdamp boven de oceanen kan water worden gewonnen waarmee grote stedelijke gebieden van zoet water kunnen worden voorzien. Vanwege de vrijwel onbeperkte toevoer van waterdamp uit de oceanen kan deze waterwinning bijdragen aan een duurzame zoetwaterzekerheid voor met name waterarme regio’s.

De Europese Unie wil dat de Europese bodem in 2050 gezond is en werkt aan wetgeving om dat doel te bereiken. Een groep wetenschappers, waaronder Wim van der Putten (NIOO-KNAW), publiceerde in Science een artikel met aanbevelingen en uitdagingen. ‘Wetgeving moet handhaafbaar zijn en op globale schaal positieve effecten hebben.’

De BoerBurgerBeweging (BBB) doet tijdens de waterschapsverkiezingen mee bij alle waterschappen. De plattelandspartij kondigde eerder aan mee te gaan doen, maar nu is duidelijk geworden dat ze bij alle waterschappen op de verkiezingslijst staat. Ook andere bestaande en nieuwe partijen doen al dan niet voor het eerst een gooi naar een bestuurszetel bij de waterschappen.

Met een college dijkveiligheid komende dinsdag hoopt Waterschap Scheldestromen de interesse van Zeeuwse jongeren voor een toekomst in het waterbeheer aan te wakkeren. Dat gebeurt in de aanloop naar de herdenking van de Watersnoodramp, die Zeeland op 1 februari 1953 hard trof.

In het natuurgebied De Wieden, bij Belt-Schutsloot, bindt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de strijd aan met exotische waterplanten als het ongelijkbladig vederkruid. Dat vereist een zorgvuldige werkwijze, waarvoor circa acht weken worden uitgetrokken.

Californië wordt geteisterd door krachtige winterstormen met hevige regenval. De deelstaat in het westen van de Verenigde Staten is door de extreme droogte in de afgelopen jaren kwetsbaar geworden, waardoor de gevolgen en schade groter zijn.

De Watergroep, de grootste drinkwatermaatschappij in Vlaanderen, verhoogt de prijs van een kubieke meter water van 1,96 euro naar 2,25 euro, dat is een stijging van ruim 14 procent. In het tariefplan van De Watergroep - dat loopt van 2023 tot 2028 - staat dat vanaf 2024 de waterprijs elk jaar zal stijgen met nog eens 1,5 procent.

Het initiatief CleanUpXL van Stichting De Noordzee en de Waddenvereniging heeft afgelopen najaar ruim 100.000 kilo afval uit de Noord- en de Waddenzee gehaald. Daarbij zaten veel spullen die afkomstig zijn van het containerschip MSC Zoe. De bedoeling van CleanUpXL is om meer bewustzijn voor het probleem van rommel op de zeebodem te creëren en daarmee gedragsverandering van reders en andere partijen te stimuleren.

Het geschiedenisprogramma Andere Tijden van de NTR en VPRO herdenkt deze maand de Watersnoodramp van 1953 met de vierdelige documentaireserie Het water komt. Ook is er een app met podwalks waarmee in zeven steden en dorpen historische waterwandelingen kunnen worden gemaakt.

De nitraatgehalten in het oppervlaktewater in Vlaamse landbouwgebieden lijken in het winterjaar 2021-2022 weer hersteld te zijn na een verslechtering in eerdere jaren. Dat komt volgens de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vooral door goede weersomstandigheden. De doelen van het mestbeleid worden echter nog niet gehaald.

Op 220 dagen was vorig jaar de afvoer van de Rijn lager dan 1.500 m3/s. Dat zijn er opvallend veel, normaal zijn dat zo’n 100 dagen, schrijft Alphons van Winden op de site Waterpeilen. Over het hele jaar berekend bedroeg de afvoer in 2022 iets minder dan 1.700 m3/s, terwijl iets meer dan 2.200 m3/s het langjarig gemiddelde is, aldus Waterpeilen.

Niet eerder deze eeuw was het zo droog als in 2022, de neerslag met een landelijk gemiddelde van ongeveer 725 millimeter bleef ruim onder het normale gemiddelde (795 millimeter). 2022 was met een gemiddelde temperatuur van 11,6 °C het op twee na warmste jaar sinds 1901. Het jaar kende ook een ‘drielingstorm’ bestaande uit Dudley, Eunice en Franklin.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) worden in 2023 aandeelhouder van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB). Ze verwerven elk 14 procent van de aandelen en betalen daarvoor elk 7,6 miljoen euro.

Niet afwachten, maar doorpakken is het motto van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) als het gaat om broeikasgassen. HHNK wil op korte termijn al maatregelen treffen om de uitstoot van methaan en lachgas op de rioolwaterzuiveringen “drastisch” terug te dringen.

De komende vier jaar wil het Hoogheemraadschap van Rijnland bij tachtig poldergemalen, een kwart van het totaal, groot onderhoud uitvoeren. Het gaat om renovatie, nieuwbouw of verplaatsing naar een betere plek.

De provincie Gelderland en waterschap Vallei en Veluwe sluiten zich aan bij het initiatief van papierfabrieken uit Eerbeek en Loenen om middels een circulair watersysteem het gebruik van grondwater voor de productie van papier en karton te beperken. Als het lukt een zogeheten waterrotonde op de Veluwe te realiseren wordt er jaarlijks door de fabrieken 3,6 miljoen m3 bespaard op het gebruik van grondwater.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.