Colors: Blue Color

Droogte, bodemdaling, verzilting, klimaatverandering en uitputting van de beschikbare watervoorraden bedreigen de beschikbaarheid van zoetwater, met name in de kustprovincies. Met potentiekaarten brengt het programma COASTAR de kansen van de ondergrondse opslag van zoetwater en brakwaterwinning nu in beeld.

Zware regenval zorgde de afgelopen dagen voor overlast in Noord-Holland. Dat kwam Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op kritiek van agrariërs te staan. Het waterschap kondigt een evaluatie aan, maar voelt zich niet aangesproken. “Deze weersomstandigheden zijn gewoon te extreem.”

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier leent 651 miljoen euro bij de NWB Bank. Het schap betaalt geen rente. Onder die voorwaarde machtigde het algemeen bestuur het dagelijks bestuur om de transactie op de financieringsmarkt aan te gaan. Met het krediet kan het hoogheemraadschap de komende jaren de geplande investeringen doen en leningen met een totale waarde van 173 miljoen euro aflossen. 

Net als gemeenten en provincies moeten waterschappen verplicht een rekenkamer instellen. Dat stellen de ministers Kajsa Ollongren, Cora van Nieuwenhuizen en Wopke Hoekstra. Ze willen daartoe het wetsvoorstel 'versterking decentrale rekenkamers' aanpassen. Toezicht van de rekenkamer is van groot belang voor de controlerende rol van het algemeen bestuur en de kwaliteit van de democratische besluitvorming, aldus de bewindslieden.

Waterschap Vallei en Veluwe neemt deel aan een proef om loodvrij vissen te stimuleren. Sportvissers in de rivier de Eem worden gewezen op alternatieven voor het giftige metaal aan hun hengel. De proef maakt deel uit van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij, die mede is ondertekend door de Unie van Waterschappen.

De rijksoverheid beschermt de drinkwatervoorraden niet doeltreffend tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte (geothermie). Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het onderzoek ‘Stille wateren, in diepe gronden’. De regie in de ondergrond ontbreekt, aldus het instituut, en dat is zorgwekkend.

Het vakartikel ‘Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater’ is bekroond tot het beste H2O-vakartikel van 2020. De jury onder voorzitterschap van Idsart Dijkstra ziet in het artikel een geslaagde poging om 'de urgentie te werken aan ecologische gezond water om te zetten in een praktische landelijke kaart met kansrijke maatregelen'.

Waterschap Limburg stelt een onttrekkingsverbod in voor Midden- en Noord-Limburg en het stroomgebied van de Vlootbeek. Vanaf vrijdag klokslag twaalf uur is het hier niet meer toegestaan om water uit beken en sloten te halen.

Veel patiënten en zorgmedewerkers staan positief tegenover het gebruik van plaszakken na röntgenonderzoek, blijkt uit een proef bij zes ziekenhuizen. Hiermee kan worden voorkomen dat contrastmiddelen in oppervlaktewater terechtkomen. Een landelijke toepassing is nu mogelijk.

Vier provincies en zestien gemeenten willen dat het Rijk de kosten betaalt van maatregelen voor het bevaarbaar, veilig en schoon houden van de wateren aan de zuidkant van het IJsselmeer en de meren daaromheen. Hiervoor is ruim 120 miljoen euro nodig.

De Vereniging van Rivierwaterbedrijven RIWA levert al zeventig jaar lang een bijdrage aan de strijd voor schone rivieren. Maar hoewel de ergste vervuiling van de Maas en Rijn voorbij is, valt er nog altijd veel te verbeteren. “Wij hebben nu te maken met geniepiger verontreinigingen.”

De waterschappen Scheldestromen, Brabantse Delta en Vechtstromen doen mee aan een proef met de Quick Scan Waterschapsdemocratie. Dit is een enquête waaruit moet blijken hoe het gesteld is met de democratie en participatie bij de waterschappen.

Op 10 juni is voor het derde jaar op rij een nationaal onderzoek van start gegaan naar de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes en kleine plassen. Voor het onderzoek ‘Vang de Watermonsters’ wordt iedereen uitgenodigd de waterkwaliteit in zijn of haar buurt te meten.

De lidstaten van de Europese Unie spannen zich nog altijd weinig in om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Zo geven ze onverminderd veel overheidsgeld uit aan beleid en sectoren die het behalen van een goede ecologische, chemische en kwantitatieve toestand van de wateren frustreren. Dat concludeert een coalitie van Europese Natuurbeschermingsorganisaties na bestudering van nieuwe ontwerp beheerplannen voor rivieren en hun stroomgebieden. Veel plannen scoren slecht. 11 van de 13 onderzochte stroomgebieden zullen ook in 2027 niet gezond zijn.

Zo’n 30 kilometer ten westen van Texel dobbert sinds anderhalve week een gele capsule met een GPS-satellietzender in de Noordzee. Wageningse onderzoekers willen met deze ‘flessenpost’ duidelijk maken dat plastic afval vanuit ons land helemaal naar de Noordpool toe kan drijven.

Deltacommissaris Peter Glas vindt dat de waterveiligheidsnormen voor Limburg overeind moeten blijven. Dat betekent dat wordt uitgegaan van een overstromingsrisico van een keer per honderd jaar en niet, zoals sommige partijen bepleiten, van een keer per dertig jaar.

Wat de gevolgen van de combinatie van zeespiegelstijging en aanpassingsstrategieën zijn voor de ecologie in kustgebieden, is wetenschappelijk gezien eigenlijk nog een witte vlek. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Deltares hebben een methode ontwikkeld die de verandering van leefgebieden kan visualiseren met een streepjescode.

Waterschap Hunze en Aa’s tekent beroep aan bij de Raad van State tegen het besluit van minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat om het bedrijf Nedmag toestemming te geven voor het winnen van zout uit nieuwe bronnen bij Veendam. Door deze zoutwinning heeft het waterschap te maken met forse kosten. Gesprekken met het zoutwinbedrijf over compensatie hebben niets opgeleverd, stelt Hunze en Aa’s. “Wat Nedmag biedt en wat wij vragen, ligt mijlenver uit elkaar”, zegt dagelijks bestuurslid Fien Heeringa.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoeveel energie kost dit?
Dag Pieter, Als eerste is natuurlijk belangrijk dat de kappers dit niet op een sloot of ander oppervlaktewater lozen. Het zal niet vaak gebeuren, maar wellicht dat er thuiskappers zijn zonder aansluiting op het gemeentelijk riool? Ammonium is erg vervelend voor alles wat er in het oppervlaktewater leeft, het is acuut toxisch. Zeker als dit bij het wassen van haar samen met shampoo geloosd wordt dan is dat niet ok. Als het via een septic tank geloosd wordt dan lijkt me dat ook niet een goed idee.
Bij lozing op het gemeentelijk riool wordt het afgevoerd naar de riiolwaterzuivering. Deze is prima in staat om ammonium biologisch om te zetten. Eerst naar het veel minder toxische nitraat en vervolgens naar onschadelijk stikstofgas.
Ik zou niet aanraden om overtollige voorraad door het riool te spoelen, maar bij normaal gebruik van in Europa goedgekeurde middelen dan is lozing op het gemeentelijk riool de meest logische route.
Misschien een (domme) vraag, maar kappers lozen ook ammoniak in het rioolwater met het permanent vloeistof met als ingrediënten: aqua ~ ammonium thioglycolate ~ cyclomethicone ~ ammonium bicarbonate ~ urea ~ ammonium hydroxide ~ amodimethicone ~ ethylhexanediol ~ etidronic acid ~ potas sium cocoyl hydrolyzed collagen ~ polyquatern ium-6 ~ parfum ~ CI 61565 ~ CI 12700) en een fixeer proces met als ingrediënten( aqua ~ hydrogen peroxide ~ cocamine oxide ~ phosphoric acid ~ polyquaternium-6 ~ cetrimonium chloride ~ methylparaben ~parfum.
Heeft dit ook nog invloed op de ammoniumnorm?
Pieter Patje
Adviesgroep Duurzame Kappers
Wat is het risico voor Nederland tgv de waterwinning?
Ik ben bang voor dijkinstabiliteit en gevaarlijke grond zakkingen net als de aardbevingen in Groningen.
Erik
We profileren ons wereldwijd als waterland, hebben de grootste rivieren van Europa door ons land lopen, we zitten vol met de meest innovatieve watertechnologie leveranciers van de wereld en staan aan alle kanten (tot boven ons hoofd) in het water. Dat wij als een van de modernste en rijkste landen in de wereld nog dit soort berichten nodig hebben om de maatschappij wakker te schudden is schrijnend.
Er is geen enkel gebrek aan water in Nederland, noch aan technologie en bedrijven (waarvan Twente een aantal van de beste heeft) om dit zelf gecreëerde probleem op te lossen. Het enige dat ontbreekt is (politieke) daadkracht en visie om duurzame waterkringlopen te maken, nieuwe bronnen te vinden, te hergebruiken en valoriseren, met innovatieve en klassieke technologieën en eigen bedrijven. Maar als het allemaal, ook lekker Nederlands, niets mag kostten, dan is dit het zoveelste onderwerp waar we als braafste jongetje voorin de klas zitten, maar eigenlijk alleen maar dikke onvoldoendes halen.
Ik zie deze berichten al jarenlang elke nieuwe lente/zomer in alle (vak)bladen staan; het is onwil en niet onbekwaamheid dat ze blijven. BV Nederland staat te popelen om deze, en andere dossiers op te lossen met de mooiste innovatieve technologieën en nieuwe business modellen. Wanneer we de knop omzetten van "kan niet" naar "wil wel" dan zijn wij binnen no time echt het wereldwijde watertechnologie toonbeeld dat we nu al internationaal pretenderen te zijn.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.