Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

De huidige hoogwatergolf bezorgt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geen kopzorgen, maar het maakt volgens dijkgraaf Jeroen Haan wel weer de noodzaak van blijvend investeren in waterveiligheid duidelijk. “We moeten ons voorbereiden op meer extreme weersomstandigheden en rivieraanvoeren.” Het hoogheemraadschap is daarom de Lekdijk aan het versterken.

0
0
0
s2sdefault

Bijna 6.700 hectare nieuwe natuur en een vooruitgang bij de biodiversiteit. Dat is de oogst van het programma Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG). Het door Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer uitgevoerde programma is na ruim 25 jaar afgerond.

0
0
0
s2sdefault

Het Waterdebat van de Vewin en de Unie van Waterschappen kenmerkte zich door gebrek aan tegenstellingen. De politici aan de tafel in de studio en de deskundigen die thuis meepraatten middels een videoverbinding, waren eensgezind in de noodzaak om de waterproblemen serieus aan te pakken. Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, was na afloop dan ook ‘blij’ met 'het enthousiasme' van de Kamerleden. “Ze zijn betrokken, inhoudelijk op de hoogte. Ze wíllen allemaal wat.”

0
0
0
s2sdefault

Wat is de invloed van overstromingen op de verspreiding van plastic afval in rivieren? Dat is voor het eerst wereldwijd in beeld gebracht door onderzoekers van onder meer Wageningen University & Research en de Vrije Universiteit Amsterdam. In Nederland valt het effect mee, maar in veel landen vermenigvuldigt de hoeveelheid plastic.

0
0
0
s2sdefault

Waterschap De Dommel zoekt een alternatieve manier om duikers, buizen die waterwegen verbinden, te beveiligen. Om een oplossing te vinden, hoopt het waterschap op ideeën vanuit de maatschappij. Het heeft de vraag gesteld op het platform winnovatie.nl, een innovatieplatform van waterschappen en andere waterorganisaties.

0
0
0
s2sdefault

Het Drentse Waterbedrijf WMD bouwt in Beilen een nieuw productiestation voor drinkwater. Het station levert vanaf 2023 drinkwater in de regio rondom Beilen. Ook klanten van drinkwaterbedrijf Vitens in het Friese grensgebied bij Appelscha krijgen straks drinkwater uit Beilen. 

0
0
0
s2sdefault

Afschaffen van de geborgde zetels betekent op termijn het einde van de waterschappen. Dat zegt Lambert Zwiers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Waterschapbestuurders Bedrijven (NVWB). Het ontgaat Zwiers waarom er een discussie moet gaan over de bestuursorganisatie van de waterschappen terwijl ze 'prima functioneren'. 

0
0
0
s2sdefault

De afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Houtrust moet de duurzaamste zuivering van het Hoogheemraadschap van Delfland worden. Sinds deze week wordt het eerste groene gas geleverd aan het gasnet van Den Haag, voor de zomer volgt groene CO2.

0
0
0
s2sdefault

Onderzoek of het mogelijk is om de Nieuwe Waterweg ondieper te maken. Want dat zorgt voor meer ruimte voor natuur en minder verzilting van rivierwater. Dat pleidooi houden ARK Natuurontwikkeling, het Wereld Natuur Fonds en emeritus hoogleraar Han Meyer.

0
0
0
s2sdefault

De hoge waterstanden in de Rijn, Waal en IJssel die de komende dagen nog zullen stijgen, zorgen volgens Rijkswaterstaat en waterschappen niet voor grote problemen. De gebruikelijke maatregelen in zo’n situatie doen hun werk, is de boodschap. De piek van het hoogwater in de Maas is inmiddels Limburg gepasseerd.

0
0
0
s2sdefault

De provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s hebben een beverbeheerplan vastgesteld. Het plan is nodig om bevers een goede plek te geven in de natuur van Groningen en Drenthe, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid en de zorg voor voldoende water, schrijven de overheden. 

0
0
0
s2sdefault

De structuur en de bereikbaarheid van het ‘Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md), een netwerk van acht kennisinstituten, is het afgelopen jaar aangepast. Het team is niet alleen meer via een centraal nummer te bereiken, maar ook via elk individueel instituut. Nieuw is ook dat de zogeheten watertelefoon van KWR Water, onderdeel van CET-md, kan worden gebeld voor andere vragen dan over drinkwater, zoals verontreiniging van oppervlakte- of grondwater.

0
0
0
s2sdefault

Vanaf 15 februari wordt voor het eerst een rietproef in het Lauwersmeer gehouden. Tijdens de zes weken durende proef staat het waterpeil tijdelijk ongeveer veertig centimeter hoger. De verwachting is dat dit de natuur ten goede komt.

0
0
0
s2sdefault

Kleinere windmolens in windrijke gebieden kunnen een bijdrage leveren aan de energie-ambities van de waterschappen. Gebruik van turbines met een vermogen onder 1 megawatt is vooral rendabel als waterschappen de opgewekte energie zelf benutten. Dit blijkt uit het STOWA-onderzoek ‘Kansen voor kleine windturbines bij waterschappen’.

0
0
0
s2sdefault

De vakbeurs Aqua Nederland wordt verplaatst naar maart 2022. Organisator Easyfairs heeft besloten de beurs die van 22 tot en met 25 maart zou worden gehouden, niet door te laten gaan vanwege de coronamaatregelen. Een verplaatsing naar het najaar 2021 is geen optie vanwege de verzadigde (beurs)agenda.

0
0
0
s2sdefault

De stad Amsterdam reserveert de komende 4 jaar jaarlijks 15 tot 20 miljoen euro van het onderhoudsbudget voor nieuwe projecten om de hoofdstad beter bestand te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Een belangrijke rol bij de plannen is weggelegd voor de kennisinstelling AMS Institute.

0
0
0
s2sdefault

De sterk stijgende waterafvoer in de Rijn en Maas heeft nog tot weinig problemen geleid. Wel zijn voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het plaatsen van coupures en sluiten van keringen. De Maas bereikt dit weekend een afvoer van tot 1.750 m3/s of nog hoger tot 2.000 m3/s, schrijft Waterpeilen. In de Rijn stijgt het peil snel tot mogelijk 15 meter, de afvoer bedraagt dan tussen de 7.500 en 8.200 m3/s. 

0
0
0
s2sdefault

Waterschap Aa en Maas participeert in een proef waarin zes weken lang het rioolwater van een zorginstelling wordt onderzocht op het coronavirus. Doel is om met rioolwatermeting op een zorglocatie meer zicht te krijgen op verspreiding van het virus, het effect van vaccinatie en ook op het nemen van maatregelen om negatieve effecten op gezondheid en milieu te verminderen. 

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De reactie met betrekking tot beperkt zijn tot kano's en vlotten is niet correct. Ik ben met mijn boot van 10 x 3.5 meter gevaren tot aan Hardenberg, geen probleem.
Goedkoop en effectief lijkt mij "Cloud Seeding". Schiet in overleg met meteorologische dienst een raket met droogijs de wolken in boven een minder gevoelig gebied en laat het daar alvast lekker uitregenen.
Ik las ergens dat een stuwmeer vol was. Dit had voor deze regenperiode deels geleegd moeten worden. Nu moest dit stuwmeer zijn sluizen openen tijdens de regenval wat de ramp heeft verergerd.
Dit is goed nieuws dat de Tweede Kamer akkoord gaat met de afschaffing van de geborgde zetels in het bestuur van de waterschappen. De geborgde zetels waren ons - als democratisch gekozen bestuursleden - altijd een doorn in het oog.
Gisela Döll, Oud-bestuurslid HH Delfland
@Hans MiddendorpKlopt niet Hans. Zoals altijd ben je weer stigmatiserend bezig. Bedrijven worden helemaal niet ontzien in waterheffing. Er is alleen een klein probleem juist bij kleine bedrijven. En dat juist stip ik aan. Ik wil ook nog even beklemtonen als geborgd AB lid voor bedrijven, dus hoe zuiver wil je het hebben?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.