Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

Vernatting van het veenweidegebied is nodig om bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan. Maar dat kost veel water, en dat kan in droge zomers elders voor tekorten zorgen, waarschuwen onderzoekers van Deltares. Want al dat water moet wel ergens vandaan komen.

0
0
0
s2sdefault

North Water heeft een grote industriewaterzuivering in het Groningse dorp Garmerwolde in gebruik genomen. De nieuwe waterfabriek gaat leveren aan industriële bedrijven in de Eemshaven, te beginnen met het datacenter van Google. Als bron wordt oppervlaktewater gebruikt.

0
0
0
s2sdefault

Waterschap Hollandse Delta heeft een tijdelijk dagelijks bestuur aangesteld. De vier heemraden geven met dijkgraaf Jan Bonjer bestuurlijke leiding aan het waterschap totdat er een interim college is gevormd. De aanstelling moet de eerste stap zijn in herstel van vertrouwen in het bestuur van het waterschap. Dat lijkt nog een lange weg. 

0
0
0
s2sdefault

Noordelijk Nederland biedt aan om 220.000 woningen extra te bouwen, op voorwaarde dat de bereikbaarheid met de trein wordt verbeterd. Zes waterschappen hebben meegewerkt aan het plan. Hierin is klimaatadaptie een belangrijk element.

0
0
0
s2sdefault

De economische recessie als gevolg van de coronapandemie heeft geen rem gezet op de aanjagers van de klimaatverandering en de versnelling van de gevolgen. De cijfers maken dat duidelijk: 2020 was een van de drie warmste jaren ooit. De wereldwijde gemiddelde temperatuur lag ongeveer 1,2° Celsius boven het pre-industriële niveau (1850-1900). De zes jaren sinds 2015 zijn de warmste ooit gemeten. 2011-2020 was het warmste decennium ooit.

0
0
0
s2sdefault

Verschillende teams die deze zomer aan The Ocean Race Europe deelnemen, zullen met wetenschappelijke apparatuur aan boord metingen verrichten om microplastics in het water en gegevens over de impact van de klimaatverandering op de zeeën vast te leggen. 

0
0
0
s2sdefault

De pilotfase van het project ‘Grow with the Flow’ gaat dit groeiseizoen van start. Zes telers krijgen via het platform informatie over de beschikbaarheid van water op hun perceel. Binnen het project worden ook de waterschappen voorzien van informatie over waterbeschikbaarheid in hun beheersgebied.

0
0
0
s2sdefault

De grondwaterkwaliteit in Nederland wordt gemeten via verschillende meetnetten. Naast een landelijk meetnet beschikt iedere provincie ook over een eigen variant. In de ‘Feitenrapportage grondwaterkwaliteitsmeetnetten’ bepleit het RIVM de meetnetten en monitoringsprogramma’s te herzien.

0
0
0
s2sdefault

Het storten van granuliet in het zandwin- en natuurontwikkelingsproject Over de Maas heeft geen nadelig effect op het milieu. Dat blijkt uit onderzoek van advies- en ingenieursbureau Arcadis, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Arcadis geeft aan dat er geen acrylamide in de bodem, het grond- en oppervlaktewater is aangetroffen.

0
0
0
s2sdefault

Waterschap Brabantse Delta is begonnen met de aanleg van de ‘tweede kraan voor West-Brabant’, een zoetwaterinlaat naast sluis Roode Vaart in Moerdijk. De inlaat bestaat voor het grootste deel uit een pompgemaal en een inlaatkanaal, dat naast de sluis Roode Vaart komt te liggen.

0
0
0
s2sdefault

De coronacrisis heeft advies- en ingenieursbureau Tauw vorig jaar geen pijn gedaan, de jaarcijfers laten zien dat het consultancybureau een goed jaar achter de rug heeft. De omzet steeg met 4 procent naar recordhoogte (144 miljoen euro), de EBITDA nam met 16 procent toe (9,9 miljoen euro), het nettoresultaat eindigde op 5,8 miljoen euro (plus 29 procent). Ook de solvabiliteit verbeterde. 

0
0
0
s2sdefault

Het Drentse drinkwaterbedrijf WMD draagt zijn aandelen in Nieuwater BV, eigenaar van de puurwaterfabriek in Nieuw-Amsterdam, over aan Waterschap Vechtstromen. Dat past in de strategie om alle niet-drinkwateractiviteiten overboord te zetten, zegt directeur Leo Hendriks.

0
0
0
s2sdefault

Een zelfsluitende waterkering langs de Maashoek in Steyl moet het kloosterdorp bij Venlo straks beschermen tegen hoogwater in de rivier. Drie aannemers gaan de komende maanden aan de slag met een ontwerp voor de kering, die 2,7 meter hoog wordt.

0
0
0
s2sdefault

De levering van drinkwater voor koeling aan onder andere datacenters is in Noord-Holland relatief klein. De drinkwatervoorziening is daarom ook tijdens een hittegolf niet in gevaar. Dat meldt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in antwoord op Kamervragen, op basis van informatie van drinkwaterbedrijf PWN.

0
0
0
s2sdefault

Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor het oppervlaktewater in de Maasregio te kunnen halen, moet de landbouw in de regio flink aan de bak om de emissie van stikstof en fosfor terug te dringen. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research. Als er een eind wordt gemaakt aan overbemesting wordt al een forse stap gezet.

0
0
0
s2sdefault

De challenge Zorgeloze Duikers van Waterschap De Dommel en de gemeente Eindhoven leverde vijftig inzendingen op, waaruit een jury drie winnaars heeft gekozen. Deze ideeën bieden alternatieven voor een krooshek en worden nu verder uitgewerkt.

0
0
0
s2sdefault

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de waterschappen gaan de komende vijf jaar door met het onderzoek naar sporen van het coronavirus in het rioolwater. De bedoeling is om vrij snel dagelijks monsters te nemen bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om het onderzoek breder in te zetten.

0
0
0
s2sdefault

Het advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos kan ook in coronatijd goede jaarcijfers overleggen. De omzet steeg vorig jaar met meer dan 7 procent naar 155,8 miljoen euro en de nettowinst bedroeg 17,9 miljoen euro. Witteveen+Bos werkte wereldwijd aan zo’n vierduizend projecten.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.