secundair logo knw 1

Aanleg van de bioreactor met houtsnippers | Foto Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas is begonnen met een proef om in een zogeheten bioreactor gevuld met houtsnippers drainagewater te zuiveren van stikstof. Bacteriën in de bioreactor zetten stikstof om in het niet schadelijke stikstofgas. Zo bevat het uitspoelende drainagewater minder stikstof en is daardoor minder belastend voor de kwaliteit van het water waarop wordt geloosd.

Aa en Maas houdt de proef in Westerbeek, een gebied waar het waterschap samen met boeren meer grip wil krijgen op de waterkwaliteit in de landbouw. Verbeteren van de kwaliteit van drainagewater is daartoe een middel. 

Drainage is het afvoeren van overtollig grondwater uit de bodem, legt het waterschap uit. "Dat wordt veel gedaan in de landbouw. Na de teelt van gewassen blijven er mineralen over in de grond, omdat planten niet alles opnemen. Deze mineralen spoelen met het grondwater naar de sloot." Zoals stikstof. En te veel stikstof zorgt voor blauwalg en de overmatige groei van planten en kroos.

In Westerbeek stroomt het drainagewater door een bioreactor met houtsnippers, waarin bacteriën hun werk doen: ze zetten stikstof om in stikstofgas. Met sensoren wordt gemeten in hoeverre de concentratie stikstof afneemt tijdens dit zogeheten denitrificatieproces. 

Deens onderzoek
In het buitenland is al langer ervaring met stikstofzuivering door bioreactoren op houtsnippers. Uit Deens onderzoek (2021) is gebleken dat denitrificerende bacteriën in houtsnippers stikstof efficiënt kunnen verwijderen uit drainagewater in de landbouw. 

De verwijderingspercentages verschilden wel sterk (17 tot 73 procent) in de acht bioreactoren die gedurende 2 tot 4 jaar werden gemonitord. De onderzoekers schreven de verschillen toe aan de hydraulische verblijftijd en de watertemperatuur. 

Lachgas
Andere bevinding was dat tijdens het denitrificatieproces lachgas (N2O) vrijkomt. Ook hiervoor gold dat de uitstoot varieerde tussen de verschillende bioreactoren. Wel was ze hoger als de hydraulische verblijftijd minder dan 60 uur was. De gemiddelde emissie van het sterke broeikasgas bleef beperkt tot 0,6 procent, wat lager is dan de emissiefactor die IPCC aanhoudt, aldus de onderzoekers.

In Westerbeek voert Aa en Maas de proef uit in samenwerking met de onderzoeksinstituten Wageningen University & Research, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, KWR Watercycle Research Institute en Deltares. Ook zijn kenniscentrum STOWA, de  ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies Noord-Brabant en Flevoland en waterschap Zuiderzeeland betrokken.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.