secundair logo knw 1

Foto: Gouwenaar via Wikimedia Commons

Het is geen wet van Meden en Perzen meer dat industriële bedrijven een aansluiting op het riool krijgen. Arcadis vindt dat waterschappen daar te gemakkelijk over denken. Voor bedrijven zelf is het aantrekkelijk om de hele watercyclus onder de loep te nemen.

Het ingenieurs- en adviesbureau heeft hierover het whitepaper Werken aan water in de industrie gepubliceerd, met als ondertitel ‘Naar een betere watercyclus – voor de natuur én je bedrijf’. Daarin wordt verwezen wat het halen van de doelen in 2027 van de Kaderrichtlijn Water (KRW) betekent voor industriële bedrijven. Installaties zullen moeten gaan voldoen aan strengere eisen voor lozingen.

Probleem is volgens Arcadis dat in delen van het land de rioolwaterzuiveringen overbelast zijn. Het heeft te maken met verschillende ontwikkelingen, zoals het optreden van piekwater en de groei van de stadsbevolking. Daardoor kunnen de rioolwaterzuiveringsinstallaties geen extra afvalwater van nieuwe bedrijven erbij meer hebben. Waterschappen gaan in de toekomst mogelijk zelfs bestaande vergunningen van bedrijven inperken.

Te trage vernieuwing van rioolwaterzuiveringen
Marco Piët, directeur watertechnologie bij Arcadis, vergelijkt het met de netcongestie. “Wij lopen ook met afvalwater tegen de grenzen aan. De problematiek is veel groter dan wel wordt gesuggereerd. Het opwaarderen en uitbreiden van rioolwaterzuiveringen gaan te traag. Uiteindelijk kan het ertoe leiden dat hele nieuwe wijken die nodig zijn vanuit de woningnood, niet kunnen worden aangesloten op het riool.”

Marco PiëtMarco Piët

Piët heeft het gevoel dat hierover bij de waterschappen te gemakkelijk wordt gedacht en maakt zich er zorgen over. “Zij hebben ambitieuze plannen voor de afvalwaterzuivering maar hoe realistisch zijn deze plannen gezien de benodigde expertise? De waterschappen en ingenieursbureaus hebben daarvoor onvoldoende personele capaciteit.”

Hij noemt de nieuwe Europese richtlijn voor de behandeling van stedelijk afvalwater die eraan komt. Daardoor moet de aanvullende zuiveringsstap voor de verwijdering van microverontreinigingen vóór 2045 zijn gerealiseerd bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van meer dan 200.000 inwonersequivalenten. “Dat maakt de druk op de waterschappen nog groter.”

Zelf reinigen bijna altijd beste keuze
Vooral de grotere industriële bedrijven zullen er rekening mee moeten houden dat zij niet meer automatisch voor hun afvalwater worden aangesloten op het rioolnetwerk, aldus Piët. Bedrijven kunnen zelf een flinke bijdrage leveren door met een andere blik naar de watercyclus te kijken. In het whitepaper worden oplossingen en praktijkvoorbeelden genoemd.

Zo is bij de keuze tussen afvalwater lozen op het riool of zelf reinigen, het laatste bijna altijd het beste. Het kan voor een industrieel bedrijf ook aantrekkelijk zijn om de hele watercyclus onder de loep te nemen, van de watermeter tot de afvoer. Voor schoonmaakprocessen is bijvoorbeeld geen drinkwaterkwaliteit nodig, maar kan gereinigd procesafvalwater worden gebruikt. “Met zulke maatregelen, ondersteund door digitale oplossingen, is vaak veel geld te besparen en milieuwinst te behalen.”

Piët wil tot slot niet de indruk wekken dat er weinig gebeurt. “Op zich doen we het in Nederland erg goed. Iedereen is keihard bezig met allerlei dingen en dat kost veel geld. Alleen leggen we de lat hoog en moeten we echt nog meer doen, zoals om de KRW-doelen voor waterkwaliteit te halen.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
  Johan Raap · 4 months ago
  Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
  Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
  Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
  In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zoet water wordt schaars(er). Dus stop dan alvast met het gebruik van alle water als koelmiddel. Trek alle vergunningen daarvoor - helaas wel op termijn -  in. Verbiedt dan gelijk ook even om het klimaat nog verder op te warmen zoals onze regering met kerncentrales denkt te (moeten of mogen) gaan doen. Niet alleen de burger moet gaan leren om zuinig om te gaan met water, de overheid zelf en het bedrijfsleven ook. Kunnen gelijk alle smeerpijpen dicht, zoals Du Pont mag hebben en Campina bij voorbeeld. Kijk eens hoeveel vervuiling dat gaat schelen. 
Citaat: "En ja, het waterbedrijf moet dan weten hoeveel ‘ingezetenen’ er zijn ‘achter de meter’. Dat kan het probleem niet zijn, dat lukt ook prima bij heffingen van gemeente en waterschap." Dat zou je toch denken. Begin dit jaar liet waterschap Delfland weten bij een informatieve bijeenkomst over het waterspoor dat, in ons gebied met 1,2 miljoen huishoudens, er maar liefst 3-400.000 drinkwaterrekeningen gaan naar adressen die niet corresponderen met de administratie van het waterschap. Al die 'onbekende aansluitingen' moeten eerst worden nagelopen door Evides en Dunea, vindt het college. 'Tot die tijd kunnen we niks doen'. Gewoon de zuiveringsheffing meesturen met de drinkwaternota mag niet: een belastingaanslag moet van de belastingheffer naar de belastingplichtige, die mag je niet combineren met de drinkwaterrekening. Bureacratie zegeviert over de praktijk.
Ik ken nog wel een mooie waterstroom die verontreinigd is met PFAS en andere stoffen die graag een pilot zou willen zijn voor deze techniek. Reiniging met actieve kool is hier duur en slecht werkend vanwege de andere stoffen en lozing is daarna op het riool. 
Wat een mooie ontdekking! Uiteraard is de beste oplossing geen PFAS meer produceren en/of lozen. Helaas is ons watersysteem nu al zodanig met PFAS verontreinigd dat veel bronnen voor drinkwater onder druk staan. Drinkwaterbedrijven produceren en lozen geen PFAS, maar zijn vervolgens wel via de Drinkwaterwet verplicht te voorkomen dat o.a. deze, zeer zorgwekkende stof, in het drinkwater terecht komt. Na ontwikkelen van verwijderingstechnologie (die de gebonden DW-klant mag betalen) is de ontstane reststroom niet vergunbaar..
Daarom zeg ik, mooi werk Han Zuilhof en Wetsus! Heel veel succes gewenst met de opschaling!
Wellicht kunnen we de techniek inzetten om de rommel op te ruimen die we de afgelopen 50 jaar in het milieu hebben gestort, en tegelijkertijd nieuwe accumulatie proberen te voorkomen. Maar ik ben met je eens dat voorkomen altijd veel beter is dan opruimen... Alleen voorkomen moet in Europees verband, en dat duurt meestal net even iets langer.Laten we daarom maar starten met opruimen..........