secundair logo knw 1

Binnen de regiodeal Bodemdaling Groene Hart worden sinds 2019 pogingen ondernomen de kennis over bodemdaling te vergroten. Zowel vakinhoudelijk als bij het grote publiek. Om te ontdekken hoe effectief die pogingen zijn geweest, wordt nu onderzoek gedaan.

“Twee jaar geleden hebben we een nulmeting gedaan”, vertelt Martine van Dijk, vanuit de gemeente Woerden betrokken bij de regiodeal Bodemdaling Groene Hart. Nu zijn we heel erg benieuwd of de kennis over bodemdaling bij de verschillende doelgroepen is gestegen.”

Dat onderzoek heeft de vorm van een vragenlijst, uitgezet onder inwoners, bedrijven, agrariërs, overheden en terreinbeheerders. In de enquête, die voorlopig nog geopend zal zijn, worden vragen gesteld als ‘Heeft u weleens gehoord van bodemdaling?’ en ‘In welke mate wordt bodemdaling volgens u veroorzaakt door natuurlijke processen?’ Ook wordt deelnemers gevraagd te reageren op stellingen als ‘Bodemdaling heeft invloed op mijn dagelijks leven.’

Belangrijke doelstelling van de regiodeal Bodemdaling Groene Hart is dat het handelingsperspectief van alle betrokkenen, dus inwoners, agrariërs, bedrijven, terreinbeheerders en overheden, wordt vergroot. “Enkele vragen en stellingen gaan dan ook precies daarover: weten de deelnemers nu meer dan eerst over wat ze zelf kunnen doen om bodemdaling tegen te gaan?”

Vanuit de regiodeal zijn de afgelopen jaren diverse projecten geïnitieerd om het kennisniveau en het handelingsperspectief te doen groeien. “Er is veel onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar manieren om wegen op te hogen, en we hebben veel gedaan om het onderwerp bodemdaling onder de aandacht te brengen.”

Daarbij doelt Van Dijk op het recent geopende kenniscentrum Bodemdaling en Gouda en bijvoorbeeld op de mobiele expositie die de afgelopen twee jaar op verschillende plekken in het Groene Hart te bezoeken was. “Het kenniscentrum is net open en daar hebben we dus nog geen cijfers van. De mobiele expositie is met grote interesse ontvangen, kreeg veel aandacht en heeft veel mensen bereikt. Hopelijk zien we het effect daarvan terug in de antwoorden op de vragenlijst.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.