secundair logo knw 1

Het reserveringsgebied Stadsland in Deventer dat de gemeente op het oog heeft voor woningbouw

Op de in april gepubliceerde kaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving, ontbreken binnendijkse reserveringen langs de grote rivieren waar woningbouw taboe is.

Het gaat om zogeheten BKL-reserveringsgebieden (Besluit Kwaliteit Leefomgeving), die voorheen vielen in het BARRO (Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening), langs de Waal, Maas en IJssel. In deze door het rijk aangewezen binnendijkse gebieden is grootschalige woningbouw en bedrijfsterreinen niet toegestaan, omdat ze dienen als noodoverloopgebieden voor de grote rivieren bij extreme waterafvoeren.

Het ontbreken van 6 binnendijkse gebiedsreserveringen in het stroomgebied van de Rijn en 9 gebieden langs de Maas is opmerkelijk. Want de kaart van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is bedoeld om gemeenten te adviseren over waar woningbouw wel of niet verstandig is met het oog op waterveiligheid, wateroverlast en bodemgeschiktheid.

Het ministerie erkent dat de gebieden niet op de kaart staan. “In het kaartmateriaal zijn de BARRO-gebieden inderdaad niet opgenomen”, reageert een woordvoerster. Maar volgens haar is het geen misser. “Het had een keuze kunnen zijn om dat wel te doen. Omwille van leesbaarheid en duidelijkheid zijn er meer zaken die niet precies zijn uitgewerkt in de kaarten. In de Waddenzee mag bijvoorbeeld ook niet gebouwd worden, terwijl we die niet rood hebben gemaakt. En bijvoorbeeld het natuurgebied De Veluwe is ook niet rood gemaakt, terwijl hier bouwen totaal niet aan de orde is.”

Deventer
Gemeente Deventer heeft het oog laten vallen op een rijksreserveringsgebied langs de IJssel voor de bouw van een nieuwe woonwijk. Het gaat om Stadsland. Volgens het ministerie is woningbouw op die plek niet toegestaan.

Buitendijks bouwen is formeel al verboden, maar aan de landzijde van de rivierdijken bestaat er nog veel onduidelijkheid over waar wel of niet een woonwijk kan komen. Bij het ministerie van IenW dringen waterveiligheidsexperts aan op zo snel mogelijke duidelijkheid. De ruimteclaims voor Integraal Riviermanagement worden op dit moment in kaart gebracht door het ministerie, aldus de woordvoerster.

Rli
Afgelopen week publiceerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een advies met de boodschap: zie af van permanente bebouwing op plekken die later nodig zijn voor noodopvang van overvloedige hoeveelheden rivierwater.

De huidige binnendijkse BKL-reserveringen het stroomgebied van de Rijn zijn: retentiegebied in de Rijnstrangen, Stadsland bij Deventer, dijkteruglegging Brakel, dijkteruglegging Oosterhout, dijkteruglegging Loenen en de hoogwatergeul Varik-Heesselt.

De reserveringsgebieden voor de lange termijn voor de Maas zijn de locaties bij dijkverlegging Bokhoven, dijkverlegging Kraaijenbergse Plassen, retentiegebied Kraaijenbergse Plassen-west, retentiegebied Keent Zuid bij Reek, retentiegebieden dijkverlegging Overasselt, dijkverlegging Alem, dijkverlegging Moordhuizen, dijkverleggingen Hedel en dijkverleggingen Noorzijde Bergsche Maas.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.