secundair logo knw 1

Het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) gaat een praktijkrichtlijn voor bodemvochtmetingen opstellen. Dat gebeurt in opdracht van kenniscentrum STOWA. Voor het vaststellen van het vochtgehalte in de bodem bestaan nog geen doorontwikkelde methodes.

Meten van bodemvocht is voor de waterschappen nog relatief nieuw en bestaande documentatie hiervoor, zoals richtlijnen of normen, zijn beperkt beschikbaar. De nieuwe Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) moet daar verandering in brengen en waterbeheerders helpen om beter inzicht te krijgen in de watervoorraad in de bodem. Daar is sinds de afgelopen droge jaren behoefte aan. 

Bij het optimaliseren van het waterbeheer gaat het om vasthouden van water, verminderde uitspoeling van meststoffen en betere operationele verwachtingen van wateroverlast. Om vochtgehalte in de bodem vast te stellen wordt met name gekeken naar het bodemvochtgehalte in de zogenoemde onverzadigde zone, het gedeelte van de bodem boven het grondwaterpeil.

De NPR zal aanbevelingen bevatten voor het verkrijgen van betrouwbare meetreeksen van bodemvochtmetingen. Daarbij komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals toepassingsgebieden, meetmethoden, benodigde instrumenten, selectie van de meetlocatie en de wijze van databeheer en -verwerking. Uiteindelijk beoogt de praktijkrichtlijn bij te dragen aan een gedeelde kennis ten aanzien van bodemvochtmetingen en het opzetten van correct functionerende bodemvochtmeetnetten.

De NPR wordt ontwikkeld door een werkgroep, vallend onder de NEN-normsubcommissie voor Hydrometrie. Aanvullend onderzoek ten behoeve van het opstellen van de NPR wordt gefinancierd door STOWA. Experts die betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van de praktijkrichtlijn, kunnen zich bij NEN of STOWA melden.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.