secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het is wenselijk dat alle drinkwaterbedrijven voorlopig huishoudens niet meer afsluiten wegens wanbetaling. En ook dat zij al afgesloten adressen waar minderjarige kinderen wonen weer aansluiten. Hiermee reageert minister Mark Harbers op de uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat kinderen onvoldoende worden beschermd door de huidige regelgeving. De incassotrajecten moeten daarom eerst worden aangepast.

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap van Delfland heeft groen licht gegeven aan de verdere ontwikkeling van de nieuwe afvalwaterzuivering Vergulde Hand. De zuivering moet ‘het pronkstuk’ worden van het hoogheemraadschap. Ontwikkeling en bouw zijn een uitdaging: awzi Vergulde Hand, die in 2030 in bedrijf moet zijn, moet aan een breed scala aan zuiveringseisen voldoen, maar ook ruimte bieden voor aanpassingen in de toekomst.

Huishoudens mogen in 2035 nog maar 100 liter drinkwater per dag gebruiken, zakelijke gebruikers moeten 20 procent zien te minderen. In het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing, dat gisteren is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Water, worden ‘richtinggevende keuzes’ en concrete maatregelen voorgesteld om deze doelen te bereiken. 

Is er een nieuwe drinkwaterwinning van 7 miljoen kubieke meter per jaar mogelijk op het Eiland van Schalkwijk, een gebied in de gemeente Houten? Daarnaar doet Vitens momenteel onderzoek. De Commissie voor de milieueffectrapportage beveelt aan om te laten zien hoe de locatie en inrichting van de winning stapsgewijs wordt bepaald. Het is belangrijk om te onderzoeken wat de effecten op het grondwater zijn, want die zijn nog moeilijk te voorspellen.

Ja vanwege geen of een zeer laag risico, ja mits met een grote opgave en nee, niet bouwen. Dat zijn drie van de mogelijkheden in het afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen, waarmee de toepassing van het principe ‘water en bodem sturend’ bij nieuwbouwprojecten wordt ondersteund. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan er bijna overal nog worden gebouwd. Voor diverse locaties zijn wel extra maatregelen nodig.

Het hoogheemraadschap van Rijnland is bezig met een majeure klus: de vernieuwing en uitbreiding van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Haarlem Waarderpolder. In het najaar wordt een besluit over het uitvoeringskrediet genomen, maar de keuze voor twee technologieën is nu al gemaakt. Rijnland gaat voor de biologische zuiveringstechnologie Nereda en de innovatieve slibvergistingstechnologie Ephyra. Het is voor het eerst op een Nederlandse rioolwaterzuivering dat beide tegelijkertijd worden toegepast.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?