secundair logo knw 1

Foto: Pixabay

Het is wenselijk dat alle drinkwaterbedrijven voorlopig huishoudens niet meer afsluiten wegens wanbetaling. En ook dat zij al afgesloten adressen waar minderjarige kinderen wonen weer aansluiten. Hiermee reageert minister Mark Harbers op de uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat kinderen onvoldoende worden beschermd door de huidige regelgeving. De incassotrajecten moeten daarom eerst worden aangepast.

Dat laat demissionair minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat weten in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Synhaeve (D66), Koekkoek (Volt), Van Kent (SP), Ceder (ChristenUnie) en Mohandis (PvdA). Hij meldt dat de drinkwaterbedrijven Dunea en PWN, die naast de Staat gedaagd waren in de gerechtelijke procedure, huishoudens per direct niet meer afsluiten totdat de incassotrajecten zijn aangepast.

Het is wenselijk dat de overige acht drinkwaterbedrijven dit beleid volgen, aldus de minister. Hierover hebben zij een brief ontvangen.

Dunea en PWN hebben verder toegezegd dat ze elk particulier adres gaan bezoeken die wegens wanbetaling is afgesloten. Ook hierbij vindt Harbers navolging gewenst.

Belang van kind onvoldoende voorop
Harbers reageert daarmee op de uitspraak die het gerechtshof Den Haag op 19 maart deed in een zaak die was aangespannen door Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten. Volgens deze organisaties is afsluiting onrechtmatig bij gezinnen met minderjarige kinderen, omdat dit in strijd is met het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het gerechtshof wees hun vorderingen deels toe.

De Staat stelt volgens het arrest het belang van het kind onvoldoende voorop in de huidige regelgeving en het beleid. Kinderen kunnen hierdoor in een situatie komen waarin zij geen toegang hebben tot voldoende water.

Medegedaagden Dunea en PWN schieten tekort in het eigen beleid en de uitvoering. De twee waterbedrijven doen niet actief navraag naar de aanwezigheid van minderjarige kinderen. Ook vertrekken zij bij afsluitingen veel te weinig water per persoon, oordeelt het gerechtshof.

Actie op twee gebieden
Het arrest vraagt om actie op twee gebieden, aldus Harbers. Ten eerste is het nodig dat de Staat, Dunea en PWN zorgen voor beëindiging van de door de rechter vastgestelde onrechtmatige situatie. Bij huishoudens met minderjarige kinderen moeten bestaande afsluitingen wegens wanbetaling worden opgeheven en nieuwe afsluitingen worden voorkomen.

Is er toch een afsluiting? Dan moeten Dunea en PWN een veel grotere dagelijkse hoeveelheid water per persoon verstrekken, conform de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. “Gelet op de aard en strekking van de rechterlijke bevelen hebben deze ook gevolgen voor de drinkwaterbedrijven die niet in de rechtszaak partij waren”, schrijft Harbers en vandaar zijn pleidooi.

De tweede actie is overleg met belanghebbenden, waaronder de drinkwaterbedrijven, en met stakeholders zoals de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten en de NVVK (brancheorganisatie voor schuldhulpverlening). Het gaat over hoe de huidige regeling voor de afsluiting van kleinverbruikers het beste kan worden aangepast. “Daarvoor wordt ook ingezet op overleg met Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.”

Bezoek aan alle afgesloten huishoudens
Het schrijven bevat een toelichting op hoe Dunea en PWN het nu aanpakken. Zij zijn van plan om alle particuliere huishoudens langs te gaan die wegens wanbetaling zijn afgesloten. Is een adres bewoond en de bewoner thuis? En reageert die positief op de vraag of er minderjarige kinderen wonen? Dan wordt het adres weer aangesloten.

Als de bewoner niet thuis is, laat het drinkwaterbedrijf een schriftelijk bericht achter. Hierin wordt verzocht om meteen contact op te nemen. Dunea en PWN maken geen heraansluiting als de bewoner afwezig is, omdat dat kan leiden tot lekkages of wateroverlast wanneer kranen openstaan.

“Het is wenselijk dat de overige drinkwaterbedrijven dit beleid volgen”, stelt Harbers. Hierover krijgen zij nog een brief.

Mogelijk drinkwaterfonds opgericht
De minister wordt gevraagd of hij een drinkwaterfonds gaat oprichten, in lijn met een motie die eerder met een brede Kamermeerderheid is aangenomen. Er loopt nu een onderzoek naar instrumenten om kinderen beter te beschermen en daarin wordt gekeken naar zo’n fonds, is zijn antwoord. “Dit onderzoek bevindt zich in de eindfase en zal voor de zomer aan de Kamer worden toegestuurd, voorzien van een kabinetsreactie.”

Een andere Kamervraag betreft het gelijktrekken van de regelingen die gelden voor het afsluitbeleid van drinkwater en het afsluitbeleid van elektriciteit en gas. De laatstgenoemde regeling is per 1 april 2023 aangepast. Er gaat tegenwoordig op twee verschillende momenten in het proces een signaal naar de gemeente in verband met schuldhulpverlening. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal onderzoeken of onderdelen van deze regeling kunnen worden overgenomen in de regeling voor kleinverbruikers van drinkwater.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Arie van LitDank Arie voor jouw steun. Tja, anderen komen op voor 'ons land'. Ik voor ook mijn water, ook mijn milieu, ook mijn bodem, ook mijn natuur. Iemand moet het doen. 
@Elsa Loosjes (zeer geïnteresDat gaat heel lang duren. En dat is ook de bedoeling van dit boerenbruin rechtse kabinet. Stel je voor dat we de problemen zouden oplossen, wat moeten ze dan? Wie stemt er dan nog op hen? 
Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen.