secundair logo knw 1

Illustratie Korea Institute of Science and Technology

Het Korea Institute of Science and Technology (KIST) heeft een studie van een onderzoeksteam van het Koreaanse Center for Water Cycle Research gepubliceerd over hoe de verontreinigende organische stof nitraat de natuurlijke zuivering van grondwater juist kan verbeteren. De organische verontreinigingen in het geïnfiltreerde water worden afgebroken door de interactie van micro-organismen met ijzeroxidemineralen in de watervoerende laag.

Door de grotere variaties in extreme neerslag en lange droge perioden en de groeiende vraag naar (drink)water krijgt infiltratie van water in de bodem steeds meer aandacht. Aquifer Storage and Recovery (ASR) en Aquifer Storage Transfer and Recovery (ASTR) zijn technieken die gebruikt worden om gezuiverd oppervlakte- of afvalwater op te slaan in watervoerende lagen voor later gebruik. Hierbij speelt de kwaliteit van het te infiltreren water een grote rol, omdat moet worden voorkomen dat ongewenste stoffen, zoals nitraat, fosfaat of pesticiden in het grondwater terechtkomen.

Beeld 2 denitrificatie in bodemDenitrificatie in bodem | Beeld Korea Institute of Science and Technology

Het Koreaanse onderzoek sluit aan bij het promotieonderzoek van Emiel Kruisdijk (TU Delft), wat een voortzetting was van het praktijkonderzoek Spaarwater uitgevoerd door Acacia Water in polders langs de Waddenzee. “We weten al langer dat er in aquifers denitrificatie plaats kan vinden: nitraat wordt omgezet naar nitriet en vervolgens naar stikstofgas. Dit Koreaanse onderzoek biedt enkele interessante fundamentele inzichten, maar hun bevindingen zijn volgens mij niet direct toepasbaar voor aquifers in Nederland. Ik denk dat er nog een stap moet worden gemaakt om deze uitkomsten ook in de praktijk vast te stellen.”

De Nederlandse bodem is relatief jong en bevat vaak veel reactieve mineralen en organisch materiaal, waardoor denitrificatie hier sneller verloopt dan elders. Dit biedt kansen voor de opslag van water voor de drinkwatervoorziening, omdat eventuele vervuilingen door bodempassage verwijderd kunnen worden, min of meer zoals ook oppervlaktewater in de duinen wordt voorgezuiverd.

Kruisdijk: “In ons onderzoek hebben mijn collega’s Boris van Breukelen, Carina Eisfeld en ik verder gekeken naar adsorptie en verwijdering van pesticiden en ziekteverwekkende bacteriën in de ondergrond. Ook hier zijn interessante resultaten te behalen door een bodempassage te creëren van enkele dagen tot weken, van de injectieput naar de onttrekkingsput. Dit kan bijvoorbeeld de pathogenen doden die blauwrot of stengelnatrot veroorzaken. Hierdoor zouden de irrigatiemogelijkheden voor onder andere aardappelen verruimd kunnen worden, wat tot grotere landbouwopbrengsten kan leiden.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
    Joost Kappelhof · 1 months ago
    Wat een apart artikeltje Emile...  nitraat is niet organisch en liever stop ik wat zuurstof in infiltratiewater wanneer ik organische stoffen wil reduceren dan nitraat, dat immers het giftige nitriet kan vormen... de relatie met verbreding van irrigatiemogelijkheden met de aardappelteelt mort je nog maar eens uitleggen.. is toch iets heel anders? Joost
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Arie van LitDank Arie voor jouw steun. Tja, anderen komen op voor 'ons land'. Ik voor ook mijn water, ook mijn milieu, ook mijn bodem, ook mijn natuur. Iemand moet het doen. 
@Elsa Loosjes (zeer geïnteresDat gaat heel lang duren. En dat is ook de bedoeling van dit boerenbruin rechtse kabinet. Stel je voor dat we de problemen zouden oplossen, wat moeten ze dan? Wie stemt er dan nog op hen? 
Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen.