secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Met een grote golfsimulator zijn de afgelopen maand golven met stormkracht op de Groningse Dollarddijk losgelaten. Daarmee is getest hoe de vier verschillende grasmengsels die vijf jaar geleden zijn ingezaaid zich houden. Heel goed, zo blijkt volgens waterschap Hunze en Aa’s. Alleen in het vak met het gras-kruidenmengsel waren meer muizengangen zichtbaar. 

Het ecoprogramma voor de wasmachine gebruiken, planten alleen waar nodig besproeien en een besparende douchekop hebben. Het klinkt simpel maar toch worden zulke waterbesparende gedragingen slechts door ongeveer de helft van de particuliere klanten van Vitens toegepast. Het drinkwaterbedrijf heeft in samenwerking met bureau D&B onderzocht welke watergedragingen het meest kansrijk zijn om te veranderen.

In het Limburgse dorp Steyl is de aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie begonnen met het plaatsen van de grootste zelfsluitende waterkering van Nederland. Het concept voor de vlotterkering is al in 2006 bedacht, maar wordt nu voor het eerst als waterkering toegepast in de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Na Steyl zal de vlotterkering ook in Arcen worden geplaatst.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voerde in 2022 meer dan 500 controles uit naar de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Twee derde van de geïnspecteerde telers houdt zich aan de regels. Een derde doet dat niet. De NVWA vindt dat zorgwekkend. Branchevereniging LTO noemt dit percentage niet representatief voor de gehele sector.

De Ethiopische stad Dire Dawa gaat met Nederlandse inbreng het waterbeheer verbeteren. Op de klimaatconferentie COP28 tekende de stad een overeenkomst met het in Bloemendaal gevestigde Nedamco Africa voor de lancering van het digitale watermanagementplatform CCW. Met het geavanceerde beheersysteem krijgt de stad vat op haar waterinfrastructuur met nagenoeg real-time dataverzameling en analyses.

Demissionair minister Piet Adema van Landbouw heeft de toestroomgebieden van de KRW-waterlichamen als basis gebruikt voor de definitieve bepaling van Nutriënten Verontreinigde (NV) gebieden. In deze gebieden moeten boeren extra maatregelen nemen om de uitspoeling van nutriënten (stikstof en fosfor) naar het oppervlaktewater te verminderen.

Door een strekdam te bouwen van Urk naar Enkhuizen kan de rivier de IJssel in de toekomst beter worden benut voor drinkwaterwinning en voor het op peil houden van de zoetwatervoorraad voor midden-Nederland. Dat is een van de scenario’s van het IJ-team over de toekomst van het Ketelmeer. Het IJ-team is een denktank die in het leven is geroepen door het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied. 

Rolf Woolderink (BBB) van het Waterschap Vechtstromen is opgestapt als lid van het dagelijks bestuur. In een extra vergadering van het algemeen bestuur werd met een motie het vertrouwen in de bestuurder door nagenoeg alle fracties opgezegd. Alleen de BBB stemde tegen. De langdurige vergadering met vele schorsingen onderstreepte dat de kwestie binnen het bestuur van het waterschap tot veel wantrouwen heeft geleid. 

Om de waterkwaliteit van de met bestrijdingsmiddelen vervuilde Drentsche Aa op gewenst niveau te krijgen, moeten provincie, waterschap en gemeenten in Drenthe het beleid aanscherpen. De Omgevingswet en het Drents Programma Landelijk Gebied bieden daartoe mogelijkheden. Voorts moet er meer werk worden gemaakt van handhaving en dient er ook een drinkwatercommissaris te komen, die de partijen bij de les houdt.

In het Europese project Flash Flood Breaker gaan dertien partijen waaronder het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg samenwerken bij het bestrijden van hoogwater en het vergroten van waterveiligheid. Een ander grensoverschrijdend initiatief is het wetenschappelijke samenwerkingsprogramma JCAR ATRACE op het gebied van overstromings- en droogtebeheer.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het CEC-programma van STOWA en NWO heeft een aantal technieken onderzocht. Bekijk dit filmpje over een combinatie van bio assay en massaspectrometer om verontreiniging snel te kunnen duiden uit de database: RoutinEDA
https://vimeo.com/712902086
Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning