secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

De werknemers van de waterschappen en daarmee gelieerde organisaties krijgen volgend jaar twee keer een loonsverhoging: 25 euro per maand en vervolgens 3 procent op 1 januari en 2 procent op 1 juli. Dit komt voor een gemiddelde werknemer neer op een inkomensverbetering van ruim 5,5 procent. Ook wordt tijdens de eerste dertien weken van het ouderschapsverlof de UWV-uitkering aangevuld tot 100 procent van het salaris.

De Werkgeversvereniging Waterbedrijven (WWb) en de vakbonden FNV en CNV zijn tot overeenstemming gekomen over een collectieve arbeidsovereenkomst voor de komende anderhalf jaar. De werknemers in de drinkwatersector krijgen in twee stappen een loonsverhoging: 50 euro (op voltijdsbasis) plus 4,25 procent per 1 januari 2024 en vervolgens 2,5 procent per 1 januari 2025. Dit komt voor werknemers gemiddeld neer op een loonsverhoging van 8 procent. Ook gaat het minimumloon naar minimaal 16 euro per uur. Het is een van de eerste cao’s waar dit gebeurt.

Deltares berekent jaarlijks hoe het er voor staat met de zeespiegelstijging en de Nederlandse kust. In de metingen over 2022 zien de onderzoekers hun constatering uit hun voorgaande rapportage– dat een versnelling van de zeespiegelstijging nu ook langs de Nederlandse kust aantoonbaar is – bevestigd. Deltares gebruikte een nieuwe analysetechniek om voor de windopzet te corrigeren.

In Oost-Groningen is een andere manier van kustverdediging nodig. Als gevolg van klimaatverandering, zeespiegelstijging én bodemdaling zijn dijken alleen niet meer voldoende om het gebied tegen het water te beschermen, stelt waterschap Hunze en Aa’s in zijn nieuwe Kustvisie. "Net als vroeger zullen we moeten meegroeien met de stijgende zeespiegel."

De winnaar werd hun recycleproject PHA2USE deze week net niet, maar toch zijn Waterschap Brabantse Delta en zijn samenwerkingspartners blij. Als een van de drie finalisten zijn ze immers wel dicht bij de titel Beste Overheidsinnovatie 2023 gekomen. Die ging uiteindelijk naar de koffiebranderij ‘Zuivere Koffie’ van het Justitieel Complex Zaanstad.

Drinkwaterproducent Vitens gaat versneld de infrastructuur van waterwinning en productie aanpassen. Dit is nodig om de drinkwatervoorziening veilig te stellen, aldus het bedrijf. Het aantal productielocaties wordt teruggebracht van ruim 100 naar 30 tot 40, met ook oppervlaktewater als bron voor de drinkwaterproductie. Er komt voorts een ringleidingstructuur zodat drinkwatertransport makkelijker omgeleid kan worden in geval van calamiteiten.

Geen groene daken en groenblauwe schoolpleinen meer, wel klimaatadaptieve binnentuinen en ondergrondse waterbergingen. Het Hoogheemraadschap van Delfland stopt eind dit jaar met het subsidiëren van kleinschalige initiatieven voor klimaatadaptatie. In plaats daarvan kiest het voor investeren in ‘effectievere’ gebiedsgerichte maatregelen.  

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het CEC-programma van STOWA en NWO heeft een aantal technieken onderzocht. Bekijk dit filmpje over een combinatie van bio assay en massaspectrometer om verontreiniging snel te kunnen duiden uit de database: RoutinEDA
https://vimeo.com/712902086
Is er een directe link naar de uitspraak beschikbaar? Ik vind de volgend passage van jullie artikel bijzonder verwoord: "Behalve over het gebruik van chemicaliën in het koelwater ging de rechtszaak ook over de voorwaarden van het waterschap voor lozingen in geval van onderhoud of reparatiewerkzaamheden aan installaties. Maar toestemming vooraf vond de rechter te ver gaan en een zogenoemde immissietoets (welke stoffen zitten erin) niet effectief." Lijkt me namelijk zeker niet in lijn met geldend waterkwaliteitsbeleid en ook niet met het oog op de uitspraak m.b.t. de tijdelijke achteruitgang. Wanneer een activiteit, en daarmee de lozing, invloed heeft op de waterkwaliteit is het uitgangspunt dat de impact van te voren bepaald en onderbouwd moet worden. Indien dit leidt tot een verslechtering van de situatie, moet voor de impactsbeoordeling (van een industriële lozing) het Handboek Immissietoets gebruikt worden om de impact te bepalen. 
Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning