secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het droogteseizoen is dit jaar nat begonnen. In april viel er landelijk gezien behoorlijk veel regen en dat is goed nieuws voor waterbeheerders. De grondwaterstanden zijn gemiddeld tot hoog voor de tijd van het jaar en de afvoeren van de Rijn en de Maas hebben normale waarden. Hierin wordt de komende weken geen wezenlijke verandering verwacht.

Waterspelen voor kinderen, libellen tellen, een excursie naar de Regge of een kijkje op de rioolwaterzuivering – de voorjaarseditie van de Week van Ons Water komt er weer aan. Vanaf maandag 1 tot en met zondag 14 mei worden door heel Nederland leuke en leerzame wateractiviteiten voor jong en oud georganiseerd.

De drinkwaterdoelen zijn onvoldoende in beeld bij de stikstofaanpak van het kabinet. Daardoor dreigt Nederland de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Nitraatrichtlijn niet te halen, zo blijkt uit de factsheet ‘De tijd dringt’ van Vewin. Vooral rond 34 winlocaties in Zuid- en Oost-Nederland is de situatie zorgelijk.

Vitens heeft vorig jaar ondanks een droge en warme zomer beduidend minder water geleverd dan verwacht werd. Hierdoor valt het nettoresultaat ongeveer 19 miljoen euro lager uit. Volgens het waterbedrijf valt er aan een structurele tariefsverhoging niet te ontkomen vanwege de extra investeringen die nodig zijn.

Het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf Aquafin gaat op 51 rioolwaterzuiveringsinstallaties meer fosfaat uit afvalwater halen. Het verwijderingspercentage gaat omhoog van 85 naar 95 procent, aldus het bedrijf. De Vlaamse overheid investeert 1,5 miljoen euro in het project.

Witte rook is er al bij waterschap Aa en Maas en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hier is definitief bekend welke partijen met elkaar gaan samenwerken in het dagelijks bestuur. Bij de andere waterschappen is het proces nog niet zover, al is vaak wel de formatiefase aangebroken. Een overzicht van hoe het gaat bij de coalitievorming in de 21 waterschappen.

Zorg voor een veilige leef- en werkomgeving, bescherm de biodiversiteit en waterkwaliteit en stem tegen de Europese verlenging van toelating van glysofaat. Dat is de oproep van een brede coalitie van organisaties aan de overheid in het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen.

Parkeren in het water, slim gestuurde waterbuffering rondom een station en hergebruik van water op daken voor landbouw. Dat zijn voorbeelden van de collectieve regenwaterprojecten die twintig Vlaamse steden en gemeenten gaan uitvoeren. Zij besparen hiermee jaarlijks 70 miljoen liter drink- en grondwater.

Het herstellen van riffen werkt. Twee jaar na de aanleg is zowel de koraalbedekking van kunstriffen als de biodiversiteit op het niveau van natuurlijke koraalriffen in de omgeving. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR). ‘We dachten dat er 10 jaar nodig zou zijn, maar het blijkt veel sneller te gaan.’

Waterschap Limburg werkt op dit moment aan een online informatieknooppunt voor de medewerkers van het waterschap en de organisaties waar het waterschap mee samenwerkt. ‘We willen niet alleen data verzamelen, maar ze ook op zo’n manier presenteren dat de samenhang duidelijk wordt.’

Aquatech Amsterdam, de internationale vakbeurs voor watertechnologie, wordt vanaf 2025 niet meer in november maar in maart gehouden. “We zijn ervan overtuigd dat de datum in maart beter aansluit bij de behoeften van onze exposanten en bezoekers, en ons in staat stelt ons evenement de komende jaren te blijven uitbreiden”, zegt Annette Bos, directeur Aquatech Global van beurs- en congresbedrijf RAI Amsterdam.

De kwaliteit van het grondwater in de grondwaterbeschermingsgebieden in Gelderland is in de afgelopen jaren niet vooruit- maar achteruitgegaan. “We meten in het grondwater steeds vaker en in steeds hogere concentraties gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw”, schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan de Provinciale Staten. Het college bezint zich op aanvullende bescherming van het grondwater en kijkt daarbij ook naar verplichtende maatregelen.

De Europese subsidieregeling Interreg stelt 1,9 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van lokale energiesystemen, gebaseerd op een collectief warmtenet en aquathermie in Friesland. Het Europese geld is een flinke impuls (‘een boppeslach’) voor verschillende aquathermie-projecten in onder meer Baard, Heeg en op Vlieland, stelt de provincie.

De verkiezing van het beste H2O vakartikel van het jaar is gewonnen door Wolter Siegers, Roberta Hofman (beiden KWR), Bart Joosse (waterschap Brabantse Delta), René Bouwman (Feralco) en Ronny Theune (Aquaminerals). Zij schreven het winnende artikel ‘Hergebruik van waterijzer uit drinkwaterzuivering voor fosfaatverwijdering’. Duidelijk geschreven, goed opgezet, compact en gericht op de toepassing, aldus de jury.

Peter Glas gaat eind dit jaar met pensioen. Dan heeft hij er bijna 5 jaar opzitten als regeringscommissaris voor het Deltaprogramma. Glas slaagde erin om in die 5 jaar als deltacommissaris gehoord te worden; zijn adviezen over onder meer waterveiligheid en klimaatbestendig bouwen klinken door in het kabinetsbeleid voor de ruimtelijke herinrichting van Nederland.

Kabeljauwen maken dankbaar gebruik van de kunstriffen die bij windpark Borssele 1&2 zijn aangelegd. Dat concludeert Wageningen Marine Research (WMR) op basis van de eerste resultaten van een onderzoek. De kunstriffen voor de Zeeuwse kust zijn aangelegd om de onderwaternatuur vooruit te helpen.

Op de campus van de Universiteit Twente (UT) is sinds kort een opvallend Waterlab gevestigd. Het kleine glazen gebouw aan de vijver is volgens de universiteit een uniek testcentrum voor onderzoek en educatie op het gebied van water- en membraantechnologie. Daarnaar wordt in Twente al vijftig jaar onderzoek gedaan.

Het risico wordt aanzienlijk groter dat er geen vergunningen aan bouw- en infraprojecten worden afgegeven, omdat de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater tekortschiet. Dat blijkt uit onderzoek van Witteveen+Bos in opdracht van brancheorganisatie Bouwend Nederland. De Vereniging van Waterbouwers vreest voor de gevolgen voor waterbouwprojecten. Bij 86 procent is de vergunningverlening in het geding.

2022 was een ‘uitdagend jaar’ voor de advies- en ingenieursbureaus TAUW Group en Witteveen+Bos. Dat blijkt uit de jaarrapporten die beide bureaus deze week publiceerden. De TAUW Group zag de omzet stijgen met 3 procent (147 miljoen euro). Witteveen+Bos noteerde vorig jaar een omzetgroei van 3,3 procent (165,6 miljoen euro).

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.