secundair logo knw 1

Sfeerbeeld van het poldergebied met de kerk van Schalkwijk in de verte I foto: Jan Dijkstra via Wikimedia Commons

Is er een nieuwe drinkwaterwinning van 7 miljoen kubieke meter per jaar mogelijk op het Eiland van Schalkwijk, een gebied in de gemeente Houten? Daarnaar doet Vitens momenteel onderzoek. De Commissie voor de milieueffectrapportage beveelt aan om te laten zien hoe de locatie en inrichting van de winning stapsgewijs wordt bepaald. Het is belangrijk om te onderzoeken wat de effecten op het grondwater zijn, want die zijn nog moeilijk te voorspellen.

De onafhankelijke Commissie mer heeft vandaag (10 april) het advies gepubliceerd. Dat is opgesteld op verzoek van de provincie Utrecht. Die vindt het evenals Vitens belangrijk dat er nieuwe bronnen voor drinkwater beschikbaar komen, omdat de vraag in de regio snel stijgt door een groei van zowel de bevolking als de bedrijvigheid en door langere periodes van hitte en droogte vanwege de klimaatverandering.

De provincie en Vitens zien een nieuwe winning op het Eiland van Schalkwijk als een goede optie. Het streven is om jaarlijks 7 miljoen kubieke grondwater op te pompen, vergelijkbaar met wat ongeveer 70.000 huishoudens aan drinkwater gebruiken. Het grondwater is honderden jaren oud en zit onder de kleilaag in de bodem op minstens 90 meter diepte.

Als drinkwaterwinning in het poldergebied verantwoord blijkt te zijn, verwacht Vitens het eerste grondwater na 2030 te kunnen winnen. Daarvoor is een vergunning van de provincie nodig. Vitens is bezig met de procedure voor de milieueffectrapportage en de commissie mer heeft nu aangegeven welke informatie hiervoor essentieel is.

Stapsgewijs naar voorkeursalternatief
De commissie raadt het waterbedrijf aan om in een aantal stappen te komen tot een voorkeursalternatief, dus wat de beste locatie of locaties zijn voor het winnen van grondwater. In de ondergrond zijn veel breuken aanwezig, wat gebleken is bij eerder onderzoek. De effecten op het grondwater zijn daardoor nu nog moeilijk te voorspellen. Hetzelfde geldt voor de indirecte effecten daarvan, bijvoorbeeld op natuur, archeologische waarden en landbouw.

Dit vraagt om een goed inzicht in het grondwatersysteem. Vitens zal in de milieueffectrapportage duidelijk moeten aangeven welke onzekerheden er spelen en hoe daarmee wordt omgegaan. Dat kan bijvoorbeeld door extra maatregelen achter de hand te houden als volgens de monitoring effecten tegenvallen.

Ook kijken naar lange termijn
De commissie mer adviseert verder om het initiatief te bekijken in samenhang met langetermijnkeuzes voor de drinkwatervoorziening. Vitens doet er goed aan om nut, noodzaak en urgentie van het voorgenomen project te onderbouwen vanuit een breed perspectief voor de lange termijn.

Op korte termijn ligt winning van diep grondwater voor de hand, aldus de commissie. Op den duur kan winning uit andere bronnen, zoals oppervlaktewater, een goed alternatief zijn. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Arie van LitDank Arie voor jouw steun. Tja, anderen komen op voor 'ons land'. Ik voor ook mijn water, ook mijn milieu, ook mijn bodem, ook mijn natuur. Iemand moet het doen. 
@Elsa Loosjes (zeer geïnteresDat gaat heel lang duren. En dat is ook de bedoeling van dit boerenbruin rechtse kabinet. Stel je voor dat we de problemen zouden oplossen, wat moeten ze dan? Wie stemt er dan nog op hen? 
Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen.