secundair logo knw 1

De 'slimme' vangkooi met beeldherkenning wordt ingezet om de bijvangst zoveel mogelijk te beperken l Foto Rivierenland

Het grensoverschrijdende Life MICA-project, waarin muskus- en beverratten met innovatieve middelen worden bestreden, is een van de 27 finalisten voor de Natura 2000 Award. Volgens trekker Waterschap Rivierenland zijn de resultaten al duidelijk zichtbaar. De enige andere finalist uit Nederland is de verruimde Millingerwaard.

De belangrijkste Europese natuurprijs, die elke twee jaar wordt uitgereikt, kent dit jaar een recordaantal van 96 inzendingen uit 25 landen. De jury wijst op 29 mei vijf winnaars aan in vijf verschillende categorieën, voor de publieksprijs kan tot 25 april online worden gestemd. 

Life MICA is in 2019 gestart als internationale samenwerking met als doel het aantal muskus- en beverratten terug te brengen tot een beheersbare populatie. Dat moet schade aan dijken, gewassen en biodiversiteit voorkomen. Afgelopen september is het project afgerond, vertelt woordvoerder Jelmer Krom van Rivierenland. "Maar de lessen die we geleerd hebben, zetten we door."

Het waren vooral de waterschappen langs de grens met Duitsland en België, waaronder Rivierenland, die de noodzaak zagen van samenwerking. De invasieve exoten trekken vanuit onze buurlanden Nederland binnen. Krom: "Ze komen als het ware met het water mee. Dat moet je dus Europees oplossen."

Beeldherkenning
Het project Life MICA is ­– met dank aan een Life-subsidie van de Europese Unie – gestart om nieuwe technieken te ontwikkelen en te testen. Onder leiding van Waterschap Rivierenland werkten deskundigen uit België, Duitsland en Nederland hierbij de afgelopen vier jaar samen met universiteiten, onderzoeksinstituten, regionale overheden en bedrijven. 

Dat heeft bijvoorbeeld slimme vangkooien met beeldherkenning opgeleverd, waarmee de vangst van andere diersoorten dan de bever- of muskusrat wordt voorkomen. DNA uit watermonsters en gevangen exemplaren wordt gebruikt om inzicht te krijgen in migratieroutes en door middel van monitoring en registratie wordt gewerkt aan een efficiëntere bestrijding. 

Daarmee sluit het project volgens de woordvoerder mooi aan bij het streven van de waterschappen om de indringers tot de landsgrens terug te dringen, zoals dat met de beverrat al min of meer gelukt is. "Wil je de laatste muskusrat vangen, dan moet je dat slimmer doen. Daar zijn deze innovaties voor bedoeld." 

Zoetwatermossel
Lag bij de bestrijding van de graafdieren de nadruk lang op waterveiligheid, inmiddels is ook de biodiversiteit een belangrijke reden om de bever- en muskusrat tot ongewenste gast te verklaren. Ze vernietigen de habitats langs de rivieren en verdringen inheemse soorten, aldus Krom. "Ze gedijen goed bij riet."

In de 28 Natura 2000-gebieden waar het projectteam actief is, zijn al goede resultaten te melden: het riet herstelt zich en de populaties van zoetwatermossel en roerdomp stabiliseren. Het streven is uiteindelijk om de innovaties verder te verbeteren en ook in andere delen van Nederland in te zetten. 

Naast Life MICA maakt ook de heringerichte Millingerwaard kans op de Natura 2000 Award 2024. In dit natuurgebied ten oosten van Nijmegen heeft de rivier meer ruimte gekregen door de aanleg van een stroombaangeul en kwelgeulen. Dat is gecombineerd met natuurontwikkeling en mogelijkheden voor recreatie. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....