secundair logo knw 1

Dat de waarde van natuur en milieu bij het maken van maatschappelijke kosten-batenanalyses wordt meegenomen, staat niet ter discussie. De manier waarop echter wel. Een internationale onderzoeksgroep, met daarin ook Tilburg University, doet nu een nieuw berekeningsvoorstel waarin ook de toekomstige waarde van ecosystemen wordt meegenomen.

“Als er een weg wordt aangelegd, wordt de waarde van mobiliteit progressief in de modellen verwerkt. De tijdsbesparing die ontstaat door de nieuwe weg is grofweg gezegd over tien jaar hoger dan nu. Bij natuur gebeurt dat niet. De waarde van natuur wordt nu gezien als statisch, dus nu even hoog als over tien jaar. Dat klopt natuurlijk niet.”

Sjak SmuldersSjak SmuldersZo legt milieueconoom Sjak Smulders, hoogleraar bij Tilburg University, uit waarom de internationale onderzoeksgroep waar hij lid van is zich boog over het berekenen van de waarde van natuur in maatschappelijke kosten-batenanalyses. Hun plannen werden onlangs gepresenteerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science. “Het gaat er ons uiteindelijk om dat de waarde van natuur eerlijker wordt meegenomen in de planvorming.”

Volgens Smulders en zijn collega’s stijgt de waarde van de natuur enerzijds omdat er steeds minder van beschikbaar is. “En alles wat schaarser is, groeit in waarde. Daarnaast betekenen groeiende welvaart en economische groei dat mensen meer over hebben diensten, die de natuur kan leveren. Terwijl minder natuur natuurlijk minder diensten te bieden heeft. Denk daarbij aan recreatieve diensten, zoals een bezoek aan bos. Maar ook ecologische diensten als het bestuiven van gewassen of het filteren van water.”

De onderzoekers kozen in hun voorstel voor de simpelst beschikbare formule: voor elk procent gestegen welvaart, stijgt de waarde van de natuur met een procent en voor elk procent verdwenen natuur, stijgt de waarde ook met een procent. “Dan kom je al snel tot een waardestijging van 130 tot 180 procent en krijg je een veel adequater beeld van de echte kosten van de plannen.”

De voorstellen hebben volgens Smulders internationale weerklank. “We hebben deze plannen internationaal uitgezet en adviseren bijvoorbeeld de Britse, Franse, Duitse en Amerikaanse regering. De eerste reacties daarbij zijn positief. Uiteindelijk moet de politiek er iets mee doen. Ons voorstel helpt politici bij het nemen van besluiten en vergroot de kans dat projecten de voorkeur krijgen, die ecosystemen beschermen of ontzien.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....